Αγωνιστική Συσπείρωση: μονιμοποίηση των 4.000 εργαζομένων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας

Για την «Ανάγκη μονιμοποίησης των 4.000 εργαζομένων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας, αύξησης του μισθού τους και αναγνώρισης της προϋπηρεσίας τους» αναφέρεται ανακοίνωση της Αγωνιστικής Συσπείρωσης Υγειονομικών Άρτας, στην οποία αναφέρονται και τα εξής: «Με την έναρξη του νέου έτους και στην πρώτη συνεδρίαση του ΔΣ της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) ανανεώθηκε η σύμβαση των 4.000 εργαζόμενων στο Δημόσιο σύστημα της υγείας για 12 επιπλέον μήνες “υπό τους ίδιους όρους και στις ίδιες θέσεις”.
Οι 4.000 εργαζόμενοι μπαίνουν στον 7ο χρόνο αδιάκοπης εργασίας τους, σε 100 διαφορετικές ειδικότητες στο δημόσιο σύστημα Υγείας, σε θέσεις μόνιμου προσωπικού, στελεχώνοντας επιτυχώς ολόκληρα τμήματα, κλινικές και διευθύνσεις. Είναι εργαζόμενοι που βρέθηκαν και συνεχίζουν να βρίσκονται μέσα στην καρδία αντιμετώπισης της πανδημίας.

Ενώ αναγνωρίζεται στην απόφαση του ΔΣ και στην επιστολή του Υπουργείου Εργασίας ότι οι εργαζόμενοι “παρέχουν κρίσιμη και ουσιαστική υποστήριξη” και πως “η εμπειρία και οι δεξιότητες που έχουν αποκτήσει καθιστά αναγκαία την παρουσία τους για την εύρυθμη λειτουργία των Δομών και των φορέων υγείας”, παραμένουν και με τη νέα απόφαση σε διαρκή ομηρία.
Οι εργαζόμενοι αν και θα έπρεπε ήδη να έχουν μονιμοποιηθεί στο δημόσιο σύστημα Υγείας, που παραμένει αθωράκιστο, όχι μόνο εγκλωβίζονται σε διαρκή ομηρία που ανανεώνεται ανά έτος αλλά παραμένουν παγωμένοι στο ίδιο μισθολογικό καθεστώς, δεν αναγνωρίζονται προϋπηρεσία, ωριμάνσεις.
Στις πρώτες συζητήσεις γύρω από τα συνολικά δικαιώματα των εργαζομένων, η απάντηση στο ΔΣ της ΔΥΠΑ και κυρίως από την κυβέρνηση ήταν πως οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι είναι ενταγμένοι σε πρόγραμμα με σαφείς τους όρους και το οικονομικό σκέλος του, τα οποία δε μπορούν να μεταβληθούν.
Είναι στο χέρι των εργαζομένων στα νοσοκομεία, των σωματείων τους, συνολικά του εργαζόμενου λαού, να διορθωθεί αυτή η αδικία, να στηριχθεί το Δημόσιο Σύστημα υγείας με προσλήψεις και υποδομές, να μονιμοποιηθούν οι 4000 εργαζόμενοι, να αυξηθεί ο μισθός τους, να αναγνωριστεί η προϋπηρεσία».