Ανακοίνωση του ΕΚΑ για συμβασιούχους Δασεργάτες πυροπροστασίας

Μόνιμες και διαρκείς οι ανάγκες που καλύπτουν

Για τους 34 συμβασιούχους Δασεργάτες πυροπροστασίας στην Άρτα, που απασχολήθηκαν μέσω του προγράμματος «κοινωφελής εργασία», που τελείωσαν οι συμβάσεις, αναφέρεται ανακοίνωση του ΕΚΑ Άρτας, στην οποία επισημαίνονται και τα εξής: «Τα τελευταία χρόνια οι εκάστοτε κυβερνήσεις προωθούν την «ευέλικτη» και με ημερομηνία λήξης εργασία, μέσα από τα διάφορα προγράμματα για τη μείωση της ανεργίας, που η ίδια η πολιτική τους δημιουργεί. Μία από αυτές τις μορφές αποτελεί η «κοινωφελής εργασία», στην οποία οι άνεργοι «παρκάρουν» για οκτώ μήνες αμειβόμενοι με ψίχουλα και καλούμενοι να καλύψουν τις ελλείψεις προσωπικού που υπάρχουν, για ένα μικρό χρονικό διάστημα, χωρίς τα απαραίτητα μέσα και εφόδια. Μια τέτοια περίπτωση αποτελεί το παράδειγμα των εργαζομένων στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, στο πρόγραμμα της «κοινωφελούς εργασίας για την πυροπροστασία», που για ολόκληρο το Ν. Άρτας πήραν μόνο 34 εργαζόμενους, που τώρα τους δείχνουν την πόρτα της εξόδου.

Οι εργαζόμενοι που προσλήφθηκαν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, όπως άλλωστε και στα αντίστοιχα «κοινωφελή» προγράμματα, που τείνουν να γίνουν «κανονικότητα» στις νέες μορφές εργασίας στο Δημόσιο, αντιμετωπίζονται ως εργαζόμενοι δεύτερης κατηγορίας, με ελάχιστα δικαιώματα. Γι’ αυτό βαφτίζουν τη δουλειά τους «απασχόληση» και τους ίδιους «ωφελούμενους». Μάλιστα, καλούνται να προσφέρουν όντας κακοπληρωμένοι, με μισθούς πείνας και με ελλιπή και όχι πάντα κατάλληλα Μέσα Ατομικής Προστασίας (π.χ. ΜΑΠ για χειριστές αλυσοπρίονων), συχνά σε αντικείμενο διαφορετικό από αυτό για το οποίο προσλήφθηκαν.
Είναι σαφές ότι οι εργαζόμενοι αυτοί καλύπτουν βασικές κοινωνικές ανάγκες. Η σωτηρία του δασικού πλούτου και η προστασία της ζωής και της περιουσίας του λαού δεν μπορεί να αποτελούν «δημοσιονομικό κόστος». Δεν μπορεί τα αναγκαία έργα προστασίας του λαού αλλά και οι εργαζόμενοι που θα τα υλοποιήσουν να μπαίνουν στη ζυγαριά «κόστους – οφέλους». Ζητάμε να μετατραπούν αυτές οι άθλιες συμβάσεις «κοινωφελούς» εργασίας σε μόνιμης, με αξιοπρεπή μισθό και πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Ταυτόχρονα, τονίζουμε ότι η καλύτερη απάντηση σε αυτή την πολιτική μπορεί να δοθεί μόνο από τον μαζικό ενωτικό αγώνα όλων των εργαζομένων, ανεξάρτητα από εργασιακή σχέση, ειδικότητα και εργοδότη».

Προτεινόμενα για εσάς