ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΛΥΤΡΑΣ. Η Ελληνική Κοινωνία στον 21ο Αιώνα

Το βιβλίο είναι μια σύνθεση τριών κειμένων. Προβάλλει ένα ευρύ φάσμα θεωρητικών προβληματισμών για την κοινωνική οργάνωση και τους μετασχηματισμούς της. Αναλύει συστηματικά τα δεδομένα της απα­σχόλησης μιας περιόδου που ξεπερνά τα τριάντα χρόνια.

Διά του προηγού­μενου εγχειρήματος διευκολύνονται και οι συγκεκριμένες εκτιμήσεις για τους συσχετισμούς των κοινωνικών ομάδων. Εξετάζει τις προϋποθέσεις εισόδου της πολιτείας στην εντονότατη και μακρόχρονη δημοσιονομική κρίση ή την απίθανη οικονομική ταλαιπωρία, όπως και την ποιότητα της αντιμετώπισής της. Ιδίως, σε σχέση με τις παρεμβάσεις, για την επίλυση των ελληνικών προβλημάτων, αμφισβητείται τόσο η ετοιμότητα των «ει­δικών», από τους εμπλεκόμενους εθνικούς και διεθνείς θεσμούς, για τη διαχείριση ανάλογων ζητημάτων, όσο και η διεξοδικότητα των επιλογών τους. Με αυτή την έννοια, υπολογίζονται οι συνέπειες της επιβεβλημένης κοινωνικής ανασυγκρότησης και το ατελέσφορο του βασικά εξωγενούς εγχειρήματος. Από την αποτίμηση αυτής της πολύ δύσκολης δεκαετίας και την οικονομική ή και την πολιτική υποχώρηση της κοινωνίας μας, υπάρχει και μια θετική εκβολή: Η αντοχή της εργασιακής αυτονομίας (εκείνης, ιδί­ως, της συνδυασμένης με την επιβίωση της μικρής ιδιοκτησίας) διατήρησε μερικά από τα πλεονεκτήματα, τα οποία συνέβαλαν στη συμπερίληψη της χώρας στις πιο ευημερούσες, παγκοσμίως.

ISBN 978-960-02-3614-9, Σχήμα 14×21, Σελίδες 402, Τιμή: €21,00 (δεν συμπερ. 6% ΦΠΑ), Βάρος: 502gr, Έκδοση Αθήνα 2020

Ο συγγραφέας
Ο Ανδρέας Ν. Λύτρας γεννήθηκε στα Ιωάν­νινα. Είναι Καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνι­ολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνιο­λογίας (σε τρεις θητείες) και Αντιπρύτανης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (για μια τετραετή θη­τεία). Έχει υπηρετήσει, ακόμη, ως Διευθυντής, στο Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας (Ε.Ι.Ε) και την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, ως Διοικητής στο Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» – ΕΕΣ και ως Πρόεδρος του Συμβουλίου Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Σ.Α.Π.Ε.). Οι διερευνήσεις του αποτυπώνονται, κυρίως, σε μονογραφίες (στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα), οι οποίες περιλαμβάνουν δώδεκα βι­βλία και δέκα τέσσερα, ακόμη, αυτοτελή έργα (διδακτορική διατριβή, εκθέσεις προς εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές, ακαδημαϊκές μελέτες και ένα επιχειρησιακό σχέδιο δημόσιου θε­σμού). Είναι παράλληλα πολλές οι συμμετοχές του, με κεφάλαια, σε συλλογικούς τόμους.

Sτο συγγραφικό του έργο συμπεριλαμβάνονται άρθρα και ανακοινώσεις σε συνέδρια. Οι με­λέτες του έχουν λάβει αναφορές, σε ελληνικά και ξενόγλωσσα κείμενα. Σημειώνουμε, πως διαπιστώνονται, από δεκαετιών, πολλαπλές αναφορές ή, ακόμη, και κεφάλαια αφιερωμέ­να στο έργο του Α.Ν. Λύτρα, σε διδακτορικά ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων. Αρκετά από τα βιβλία, που έχει συγγράψει, χρησιμο­ποιούνται ως διδακτικά, για πολλά χρόνια, σε ελληνικά πανεπιστήμια. Οι περισσότερες από τις δημοσιευμένες μελέτες του έχουν ενταχθεί, σε ελληνικές και ξένες ακαδημαϊκές (όπως και εθνικές ή πολιτειακές) βιβλιοθήκες.

Προτεινόμενα για εσάς