Απάντηση στον Χρήστο Γκόκα από υπουργείο Περιβάλλοντος και ΔΕΔΔΗΕ

Για τον κορεσμό των δικτύων της Άρτας

«Η Άρτα είναι η μοναδική περιοχή που παραμένει αποκλεισμένη πάνω από έξι χρόνια από την εγκατάσταση ΑΠΕ. Αποκλεισμός που δημιουργεί συνθήκες άνισου ανταγωνισμού στο κόστος παραγωγής προϊόντων και στο κόστος λειτουργίας επιχειρήσεων, ενώ στέρησε επενδύσεις στον τομέα των ΑΠΕ και τα οικονομικά οφέλη από τις παράλληλες δραστηριότητες που τις συνοδεύουν.
Προφανώς συνεχίζουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις, επιμένοντας στην ανάγκη επιτάχυνσης της κατασκευής των έργων, εγκατάστασης του τρίτου Υποσταθμού στο ΚΥΤ Αράχθου 50 NVA και της αναβάθμισης του Δικτύου Μέσης Τάσης. Είναι ήδη αργά και δεν δικαιολογούνται άλλες καθυστερήσεις» σημειώνεται σε ανακοίνωση του βουλευτή Άρτας του ΚΙΝΑΛ Χρήστου Γκόκα μετά από απαντήσεις που έλανε σε παρεμβάσεις που έκανε στη Βουλή, από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αλλά και τον ΔΕΔΔΗΕ .

Στην ανακοίνωση ο βουλευτής Άρτας, αναφέρει:
Από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κύριο Γεράσιμο Θωμά, δόθηκε η υπ’ αρ. 84960/1399/30-12-2019, απάντηση σε ερώτηση που κατέθεσε από τις 20 Σεπτεμβρίου 2019, ο Βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής Άρτας Χρήστος Γκόκας, προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον Αποκλεισμό Αγροτών και Παραγωγικών Φορέων του Νομού Άρτας από τις επενδύσεις σε ΑΠΕ. Ενώ είχε προηγηθεί έγγραφο του ΔΕΔΔΗΕ προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας από την 1/10/2019.

Στη συνέχεια και ενώ η ερώτηση δεν είχε απαντηθεί, ούτε υπήρξε ενημέρωση για το έγγραφο του ΔΕΔΔΗΕ, ο Χρήστος Γκόκας έθεσε το ζήτημα στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής τόσο κατά τη διάρκεια συζήτησης του Νομοσχεδίου για τη ΔΕΗ στις 21 Νοεμβρίου 2019 παρόντος του Υπουργού κυρίου Κωστή Χατζηδάκη, όσο και στη συζήτηση του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα στις 13 Δεκεμβρίου 2019 παρουσία του Υφυπουργού κυρίου Γεράσιμου Θωμά. Στις συζητήσεις αυτές στην Επιτροπή, επισήμανε ότι ενώ είχε καταθέσει ερώτηση από τις 20 Σεπτεμβρίου, δεν είχε υπάρξει απάντηση για τον αποκλεισμό των αγροτών και παραγωγικών φορέων της Άρτας από τις επενδύσεις ΑΠΕ. Παρ΄ ότι από την πλευρά της Κυβέρνησης τονίζεται συνεχώς ο σχεδιασμός περαιτέρω διείσδυσης των ΑΠΕ στην ηλεκτροδότηση της χώρας.
Στις τοποθετήσεις του αναφέρθηκε ξανά στο πλήθος των αιτημάτων επενδυτών στο τομέα των ΑΠΕ που λαμβάνουν αρνητική απάντηση από το ΔΕΔΔΗΕ, αφού δεν υφίσταται δυνατότητα των εγκαταστάσεων αυτών λόγω κορεσμού του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας.

Τόνισε ότι οι αγρότες, οι παραγωγικοί φορείς, συνεταιρισμοί και επιχειρήσεις έχουν στερηθεί τη δυνατότητα αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με συμψηφισμό, και κατά συνέπεια της μείωσης του κόστους παραγωγής και λειτουργίας με αποτέλεσμα να μειονεκτούν ως προς την ανταγωνιστικότητα έναντι άλλων περιοχών. Όπως επίσης τόνισε την περιβαλλοντική διάσταση των μονάδων ΑΠΕ με βιομάζα, που επεξεργάζονται και απόβλητα κτηνοτροφικών μονάδων.
Στην απάντηση της ερώτησής του από τον Υπουργό στις 30 Δεκεμβρίου 2019, πέραν του γενικότερου σχεδιασμού σε σχέση με τις ΑΠΕ, τις Υποδομές και τη χρηματοοικονομική διαχείριση του τομέα αυτού, επισημαίνεται ότι εκτός από τη δυνατότητα εφαρμογής ενεργειακού συμψηφισμού, δίνεται επιπλέον η δυνατότητα εφαρμογής εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού από εγγεγραμμένους στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ν.3874/2010.

Ενώ, αναφορικά με το ζήτημα της εξάντλησης της δυνατότητας απορρόφησης νέας ισχύος από σταθμούς ΑΠΕ στο Ν. Άρτας αναφέρεται ότι, στο Σχέδιο Ανάπτυξης ∆ικτύου (ΣΑ∆) περιόδου 2019-2023, προβλέπεται ως πιλοτικό έργο, η επαύξηση του ΚΥΤ Αράχθου με την προσθήκη τρίτου μετασχηματιστή ισχύος. Το έργο έχει ορίζοντα υλοποίησης το τέλος του 2020 και ήδη οι ∆ιαχειριστές των ∆ικτύων έχουν ξεκινήσει τις σχετικές διαδικασίες.
Επίσης αναφέρεται ότι, στο Νομό βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη τα έργα αναβάθμισης του υποσταθμού ΥΤ/ΜΤ εντός του ΥΗΣ Λούρου , η ολοκλήρωση των οποίων αναμένεται στο πρώτο εξάμηνο του 2020. Η ανωτέρω αναβάθμιση θα δώσει τη δυνατότητα να επανεξεταστεί η δυνατότητα σύνδεσης νέων σταθμών ΑΠΕ στον εν λόγω υποσταθμό.
Για τις εξελίξεις αυτές ο Βουλευτής Χρήστος Γκόκας θεωρεί ότι έστω και καθυστερημένα, δόθηκε κατ’ αρχήν ένα σχέδιο για τη δρομολόγηση της επίλυσης αυτού του μεγάλου προβλήματος για το Νομό Άρτας, με ορίζοντα το τέλος του 2020. Ελπίζουμε ότι από τις εξαγγελίες και τα λόγια να πάμε στα έργα, γιατί κάτι παρόμοιο είχε ανακοινωθεί και από την προηγούμενη Κυβέρνηση για τις αρχές του 2019, χωρίς να προχωρήσει κάτι.
Ακολουθούν τα πλήρη κείμενα των απαντήσεων του Υπουργείου και του ΔΕΔΔΗE

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Σε απάντηση της (α) σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή κ. Γκόκα Χρήστο, σας γνωστοποιούμε ότι στο πλαίσιο του Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασμού και δεδομένου ότι οι ενεργειακές υποδομές διαδραματίζουν κομβικό ρόλο στην υψηλή διείσδυση μονάδων ΑΠΕ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, προβλέπεται ότι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των νέων έργων από τους ∆ιαχειριστές θα πρέπει να ενσωματώνει τις προβλέψεις διείσδυσης νέων μονάδων ΑΠΕ ώστε να προγραμματίζει τις αναγκαίες προσαρμογές και δράσεις και η διείσδυση των ΑΠΕ να υλοποιείται όσο πιο απρόσκοπτα και εύρυθμα γίνεται για τη λειτουργία του ενεργειακού συστήματος.

Στο πλαίσιο αυτό, η τεχνικο-οικονομικά βέλτιστη ενίσχυση και επέκταση των ενεργειακών υποδομών τόσο στο σύστημα μεταφοράς, όσο και στο δίκτυο διανομής για την αντιμετώπιση των φαινομένων κορεσμού τα οποία εμποδίζουν την περαιτέρω ανάπτυξη των μονάδων ΑΠΕ σε συγκεκριμένες περιοχές, θα αποτελεί και για την επόμενη περίοδο βασικό μέτρο για τη βέλτιστη ένταξη των ΑΠΕ στα ενεργειακά δίκτυα. Επιπρόσθετα, θα δρομολογηθεί η ανάπτυξη νέων χρηματοδοτικών μοντέλων για την ταχεία ανάπτυξη των συγκεκριμένων υποδομών, ενώ θα περιοριστεί η διαχειριστική πολυπλοκότητα και οι χρονικές καθυστερήσεις λόγω εξωγενών παραγόντων μέσω του αποτελεσματικότερου σχεδιασμού και διαφανών διαδικασιών διαβούλευσης. Ειδικότερα, για την προώθηση της υλοποίησης επενδύσεων σε έργα ΑΠΕ από αγρότες, και στην κατεύθυνση της περαιτέρω διείσδυσης των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο, προβλέπεται ως κίνητρο ότι σε περίπτωση φωτοβολταϊκού σταθμού που ανήκει σε κατ’ επάγγελμα αγρότες,
με εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη των 500kW, η τιμή αναφοράς (Τ.Α.) στη βάση της οποίας υπολογίζεται μηνιαίως η Λειτουργική Ενίσχυση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, ορίζεται ως η μεσοσταθμική Τ.Α. η οποία προέκυψε κατά τις τρεις (3) προηγούμενες πριν την τελευταία ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών που αφορούν στην εν λόγω κατηγορία φ/β σταθμών ή, αν δεν έχουν διενεργηθεί διαγωνισμοί στην κατηγορία, στην ίδια τεχνολογία προσαυξημένη κατά 10%. Επιπλέον, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/∆ΑΠΕΕΚ/15084/382 «Εγκατάσταση σταθμών παραγωγής από αυτοπαραγωγούς με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με το άρθρου 14Α του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, και από Ενεργειακές Κοινότητες με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4513/2018.» (ΦΕΚ Β’ 759) Απόφαση του ΥΠΕΝ, πέρα από τη δυνατότητα εφαρμογής ενεργειακού συμψηφισμού, δίνεται επιπλέον η δυνατότητα εφαρμογής εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού από εγγεγραμμένους στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ν.3874/2010.

Αναφορικά με το ζήτημα της εξάντλησης της δυνατότητας απορρόφησης νέας ισχύος από σταθμούς ΑΠΕ στο Ν. Άρτας, στο Σχέδιο Ανάπτυξης ∆ικτύου (ΣΑ∆) περιόδου 2019-2023, προβλέπεται ως πιλοτικό έργο, η επαύξηση του ΚΥΤ Αράχθου με την προσθήκη τρίτου μετασχηματιστή ισχύος. Το έργο έχει ορίζοντα υλοποίησης το τέλος του 2020 και ήδη οι ∆ιαχειριστές των ∆ικτύων έχουν ξεκινήσει τις σχετικές διαδικασίες. Στο Νομό βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη τα έργα αναβάθμισης του υποσταθμού ΥΤ/ΜΤ εντός του ΥΗΣ Λούρου τα οποία χρηματοδοτούνται από τη «∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.», ως Παραγωγό, η ολοκλήρωση των οποίων αναμένεται στο πρώτο εξάμηνο του 2020. Η ανωτέρω αναβάθμιση θα δώσει τη δυνατότητα να επανεξεταστεί η δυνατότητα σύνδεσης νέων σταθμών ΑΠΕ στον εν λόγω υποσταθμό. Για την αναλυτικότερη ενημέρωση της εθνικής αντιπροσωπείας επί του ζητήματος καθώς και επί των άλλων θεμάτων που τίθενται, επισυνάπτουμε την ενημέρωσε που λάβαμε από τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου
∆ιανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΘΩΜΑΣ
Απάντηση του ΔΕΔΔΗΕ
Στην Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων στις 20.09.2019 ο Βουλευτής κ. Χρήστος Γκόκας ΔΕΔΔΗΕ απαντά ως εξής:
«Κύριε Υπουργέ,
Σε απάντηση της ως άνω σχετικής Ερώτησης του Βουλευτή κ. Χρήστου Γκόκα, με την οποία διατείνεται οι αγρότες και οι Παραγωγικοί Φορείς του Νομού Άρτας αποκλείονται από την δυνατότητα υλοποίησης έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), λόγω «κορεσμού του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ», θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

1. Είναι γεγονός ότι έχει πρακτικά εξαντληθεί η δυνατότητα απορρόφησης νέας
ισχύος από σταθμούς ΑΠΕ στο Νομό Άρτας από τους υποσταθμούς YT/MT που εξυπηρετούν τον νομό, ήτοι από τους υφιστάμενους δύο μετασχηματιστές του υποσταθμού ΥΤ/ΜΤ Αράχθου, καθώς και από τον υφιστάμενο μετασχηματιστή του υποσταθμού ΥΤ/ΜΤ Λούρου, λόγω της μεγάλης δέσμευσης ισχύος από προγενέστερα αιτήματα σύνδεσης μονάδων παραγωγής, βασικά από έργα σε λειτουργία, με συνέπεια η περαιτέρω σύνδεση δυναμικού παραγωγής να προσκρούει σε ανυπέρβλητους τεχνικούς περιορισμούς (τήρηση θερμικού ορίου εγκαταστάσεων, τήρηση της στάθμης βραχυκύκλωσης εντός των ορίων της στάθμης σχεδιασμού). Προκειμένου να αρθεί ο ανωτέρω κορεσμός προτάθηκε από το ΔΕΔΔΗΕ και εγκρίθηκε από τη ΡΑΕ, ως πιλοτικό έργο, η επαύξηση του ΚΥΤ Αράχθου με την προσθήκη τρίτου μετασχηματιστή ισχύος. Το έργο συμπεριελήφθη στο Σχέδιο Ανάπτυξης Δικτύου (ΣΑΔ) περιόδου 2019-2023, με ορίζοντα υλοποίησης το τέλος του 2020. Μέχρι σήμερα ο ΔΕΔΔΗΕ έχει προβεί σε επιτόπου αυτοψίες και έχει ήδη συντάξει τις προμελέτες του έργου.

Οι διαδικασίες οικοδομικής αδειοδότησης έχουν εκκινήσει και προωθούνται κατά προτεραιότητα οι μελέτες του έργου και η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του. Επιπλέον έχει ήδη κατατεθεί, από τον ΑΔΜΗΕ αίτημα για περιβαλλοντική αδειοδότηση, λόγω αρμοδιότητάς του (εγκατάσταση εντός KYT), στην αρμόδια Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Ενέργειας και αναμένεται η έκδοση της σχετικής ΑΕΠΟ, η οποία αποτελεί προαπαιτούμενο της έκδοσης Οικοδομικής άδειας για την εκτέλεση των έργων Πολιτικού Μηχανικού. Επισημαίνεται ότι στο Νομό βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη τα έργα αναβάθμισης του υποσταθμού ΥΤ/ΜΤ εντός του ΥΗΣ Λούρου που χρηματοδοτούνται από τη «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.», ως Παραγωγό, η ολοκλήρωση των οποίων αναμένεται στο Α ́ εξάμηνο του 2020. Η ανωτέρω αναβάθμιση θα δώσει τη δυνατότητα να επανεξεταστεί η δυνατότητα σύνδεσης νέων σταθμών ΑΠΕ στον εν λόγω υποσταθμό.

2. Στο Νομό Άρτας τα εκκρεμή προς εξέταση αιτήματα ανέρχονται σε τέσσερα (4) συνολικής ισχύος 3,238 MW σε σύνολο 2.790 αιτημάτων, ισχύος 1.453 MW, που αφορούν τους υπόλοιπους Νομούς στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο.
3. Αναφορικά με τις επενδύσεις ΑΠΕ αγροτικών εκμεταλλεύσεων για αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με συμψηφισμό, από αγρότες και φορείς (ΤΟΕΒ), αυτές εν γένει κινούνται σε μετριοπαθή επίπεδα και η γενική εικόνα έως σήμερα είναι η κάτωθι:
α. Σταθμοί σε λειτουργία: 9 σταθμοί, συνολικής ισχύος 0,673 MW
β. Με σύμβαση σύνδεσης: 29 σταθμοί, συνολικής ισχύος 1,538 MW
γ. Με προσφορά σύνδεσης: 17 σταθμοί, συνολικής ισχύος 1,833 MW δ. Εκκρεμή έργα προς εξέταση: 40 σταθμοί, συνολικής ισχύος 3,126 MW
Με εκτίμηση
Στέφανος Οκταποδάς»

Προτεινόμενα για εσάς