Βελτιωμένες Ενισχύσεις στους πτηνοτρόφους

Δια χειρός Γιώργου Στύλιου στο ΦΕΚ η απόφαση για τις ζωοτροφές

Παρέμβαση του Δημήτρη Πετανίτη για διόρθωση των αρχικών ποσών

Με βελτιωμένα τα κονδύλια για την πτηνοτροφία πήρε ΦΕΚ η ενίσχυση για τις ζωοτροφές, καθώς στις 18.11.2022 υπεγράφη η απόφαση από τον αρμόδιο Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Γιώργο Στύλιο ύστερα από συνεργασία με τον υπουργό, κ. Γιώργο Γεωργαντά.
Στην απόφαση καθορίζονται οι λεπτομέρειες της στήριξης ύψους 89 εκατ. ευρώ στους κτηνοτρόφους για την αντιμετώπιση της αύξησης στις τιμές των αγροεφοδίων λόγω της Ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.
Να σημειωθεί πως στην απόφαση που υπογράφτηκε από τον Αρτινό Βουλευτή και Υφυπουργό Γιώργο Στύλιο, περιλαμβάνει διορθωτικές αλλαγές, που έγιναν με το σκεπτικό να είναι πιο δίκαιο το μέτρο στήριξης και ειδικά για τους πτηνοτρόφους.
Έτσι η κατώτατη ενίσχυση για την 1η κλάση στην κρεατοπαραγωγό πτηνοτροφία ενισχύεται με 2.000 ευρώ (αντί για 1.000 ευρώ που είχε αρχικά καθοριστεί πρίν τη δημοσίευση του ΦΕΚ), ενώ προστεθηκε και μία ακόμη κλάση η 4η, που ενισχύει με 11.500 ευρώ (αντί για 9.000 που είχε οριστεί αρχικά). Να σημειωθεί πως το ανώτατο ποσό ενίσχυσης στους πτηνοτρόφους ορίζεται στις 15.000 ευρώ.

Παρεμβάσεις
Να σημειωθεί πως σημαντικό ρόλο στις διορθωτικές αλλαγές στα ποσά στήριξης της πτηνοτροφίας, έπαιξαν τόσο η σθεναρή στάση που συμπατριώτη μας Υφυπουργού Γιώργου Στύλιου, όσο και η παρεμβάσεις του προέδρου του Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Δημήτρη Πετανίτη ο οποίος επεσήμανε την αδικία απέναντι στον κλάδο της πτηνοτροφίας σχετικά με τους υπόλοιπους κτηνοτροφικούς κλάδους, σε συνάντηση στην οποία συμμετείχε μαζί με άλλους εκπροσώπους και του Κυβερνητικούς παράγοντες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Οι ενισχύσεις
Ειδικότερα το πλαίσιο εφαρμογής, διαχείρισης και παρακολούθησης του Μέτρου 22 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε γεωργούς και ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία» μέσα από τους πόρους του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020, προβλέπει τα εξής:
Ως δικαιούχοι της ενίσχυσης ορίζονται οι κτηνοτρόφοι των ακολούθων κλάδων:
•αιγοπροβατοτροφίας
•βοοτροφίας
• πτηνοτροφίας
•χοιροτροφίας.
Η ενίσχυση αφορά δύο δράσεις:
•Δράση 1: εκτατική κτηνοτροφία στους τομείς της αιγοπροβατοτροφίας και βοοτροφίας
•Δράση 2: εντατική κτηνοτροφία σε τομείς όπως η αιγοπροβατοτροφία, η βοοτροφία, η πτηνοτροφία και η χοιροτροφία.

Ύψος ενίσχυσης
Το ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται με βάση τον τομέα, την κλάση των επιλέξιμων ζώων και την έδρα της εκμετάλλευσης.
Ειδικότερα στο τομέα της εκτατικής γεωργίας (Δράση 1) και για κάθε κλάση αριθμού ζώων η ενίσχυση προσδιορίζεται ως εξής:
•στη αιγοπροβατοτροφία το εφάπαξ ποσό στήριξης κυμαίνεται από 100€ έως και 5.480€
•στην βοοτροφία το εφάπαξ ποσό στήριξης κυμαίνεται από 120€ έως και 7.000€
Για τον τομέα της εντατικής κτηνοτροφίας (Δράση 2) το ύψος της ενίσχυσης στις κατηγορίες:
•της πτηνοτροφίας κυμαίνονται για:
-την ωοπαραγωγό από 700€ έως 15.000€
-την κρεατοπαραγωγό από 2.000€ έως 15.000€
•της χοιροτροφίας από 1000€ έως 15.000€.

Δήλωση Γιώργου Στύλιου

Σε δήλωση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξη και Τροφίμων, Γιώργου Στύλιου αναφέρονται τα εξής:
«Ένα ακόμα βήμα για την στήριξη των παραγωγών μας στη σημερινή δύσκολη συγκυρία γίνεται πράξη. Η δέσμευση του Πρωθυπουργού για στήριξη των παραγωγών μας υλοποιείται. 89 εκατ. ευρώ κατευθύνονται στους κτηνοτρόφους μας για την κάλυψη των αυξήσεων στις τιμές των ζωοτροφών. Με πράξεις είμαστε δίπλα στους παραγωγούς μας».

Δημήτρης Πετανίτης

Στις 15 Νοεμβρίου έγινε συνάντηση για το θέμα της πτηνοτροφίας και το θέμα των αποζημιώσεων, με παρέμβαση του προέδρου του Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Δημήτρη Πετανίτη και του προέδρου της «ΠΙΝΔΟΣ» Ανδρέα Δημητρίου, τέθηκαν τα θέματα που αφορούν την πτηνοτροφία. Μιλώντας στην ΗΧΩ ο πρόεδρος του ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ Δημήτρης Πετανίτης, σημείωσε τα εξής: «Έβαλα στην επιτροπή το θέμα των αποζημιώσεων που δίνονται αδικούν την πτηνοτροφία και τους πτηνοτρόφους και είναι λίγες με βάση τα κοστολόγια με τα οποία έχει επιβαρυνθεί όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Παρότι οι αρχικές κλίμακες αποζημιώσεων προέβλεπαν άλλα ποσά, τελικά η ΚΥΑ διορθώθηκε την Παρασκευή και δόθηκαν παραπάνω ποσά. Όχι πως και αυτά καλύπτουν την πτηνοτροφία και τους πτηνοτρόφους, όμως είναι αρκετά βελτιωμένα σε σχέση με την αρχική πρόταση. Η δέσμευση του Υπουργού κ. Γεωργαντά για την πτηνοτροφία ήταν πως θα βρούμε και άλλα κονδύλια για να ενισχυθεί ο κλάδος. Τόνισα στον Υπουργό πως ως κλάδος είμαστε οι πιο αδικημένοι και υποσχέθηκε πως θα σας δώσουμε και άλλα χρήματα.

Θα ήθελα να επισημάνω πως και ο συμπατριώτης μας Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ο Γιώργος Σύλιος, στήριξε και συνέδραμε ως προς την αλλαγή της κλίμακας των αποζημιώσεων για τους πτηνοτρόφους και μάλιστα η τελικά απόφαση με τα βελτιωμένα κονδύλια για τους πτηνοτρόφους φέρει την υπογραφή του Γιώργου Στύλιου. Όπως ειπώθηκε στη συνάντηση με τον Γεωργαντά, μέσα στον Δεκέμβριο, θα στείλουν οι επιχειρήσεις που αγοράζουν τα ζώντα κοτόπουλα τις σφαγές που έγιναν για κάθε πτηνοτρόφο μέσα στο 2021 ώστε να εκταμιευτούν τα κονδύλια. Να σημειωθεί πως η νέα κλίμακα των αποζημιώσεων βοηθά περισσότερο τους μικρούς και μεσαίους πτηνοτρόφους. Αλλά θέλω να επαναλάβω πως εκτός από τη δική μου παρέμβαση, ήταν και η παρέμβαση του Γιώργου Στύλιου, ώστε να αλλάξουν οι κλίμακες των αποζημιώσεων».
Επίσης ο κ. Πετανίτης αναφέρθηκε στο υπόμνημα που κατέθεσε κατά την πρόσφατη επίσκεψη στο Συνεταιρισμό από τον Υφυπουργό ΥΠΑΑΤ κ. Γεώργιο Στύλιο και τον Γραμματέα Πολιτικής Επιτροπής Ν.Δ. κ. Παύλο Μαρινάκη.

Στο υπόμνημα, μεταξύ άλλων κατατέθηκαν και τα εξής αιτήματα:
– Διόρθωση εκκρεμοτήτων με ενίσχυση ζωοτροφών (ένταξη και των πτηνοτρόφων που ασκούν κι άλλη δραστηριότητα χωρίς ασφαλιστικό φορέα τον Ο.Γ.Α.)
-Επιδότηση εκ νέου των ζωοτροφών με αυξημένα κονδύλια καθώς το πρόβλημα του υψηλού κόστους παραμένει ενώ υπάρχει ανησυχία για την επάρκεια των σιτηρών ,
-Διόρθωση στο συντελεστή Φ.π.Α. του σιταριού από 13% στο 6% ή ένταξη του ζωντανού κοτόπουλου στο 6% για εξισορρόπηση Φ.Π.Α. μεταξύ αγορών και πωλήσεων στους παραγωγούς
-Επιδότηση υγραερίου για θέρμανση πτηνοτροφείων που είναι το κύριο μέσο θέρμανσης
-Μέριμνα για διασφάλιση μετακλητών εργατών πτηνοτροφείων και πτηνοσφαγείων από τρίτες χώρες για επίλυση προβλήματος εργατικού δυναμικού
-Επιδότηση καυσίμων παραγωγής ( πετρέλαιο – βιομάζα) επιχειρήσεων
-Χορήγηση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας στον Συνεταιρισμό μας που έχει υπαχθεί στο άρθρο 106β
-Ένταξη του Συνεταιρισμού σε αναπτυξιακούς Νόμους παρά την υπαγωγή στο άρθρο 106β ώστε να βαδίσει στην ανάπτυξη με γρήγορους ρυθμούς
-Επέκταση δικτύου ρεύματος – προτεραιότητα σε ΝΕΤ METERING επιχειρήσεων με επιδότηση εγκατάστασης για μείωση του κόστους λειτουργίας αλλά και απελευθέρωση του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ
-Επιχορήγηση νέων θέσεων εργασίας για κάλυψη αναγκών ενίσχυση ανταγωνιστικότητας – εξωστρέφεια αλλά και κάλυψη γραφειοκρατίας κρατικού ελέγχου (πολλαπλά μητρώα)