Δήμοι εν…ΒΡΑΣΜΩ!!!

Η αναβολή των βουλευτικών εκλογών αναζωπύρωσε τα σενάρια και τις συζητήσεις για τις Δημοτικές Εκλογές

Τι «μαγειρεύεται» στα πολιτικά στέκια και τα κομματικά γραφεία

Οι σίγουροι υποψήφιοι Δήμαρχοι και οι εν δυνάμει

Όλα τα σενάρια στους 4 Δήμους της Άρτας

Ενώ μέχρι πρότινος, όλων τα βλέμματα ήταν στραμμένα στις εθνικές εκλογές, περιμένοντας τα αποτελέσματα που ενδεχομένως αλλάξουν κάποιους συσχετισμούς και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, η αναβολή των εκλογών που φημολογούνται για τις 9 Απριλίου μετά το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, αναζωπυρώθηκαν οι συζητήσεις και τα σενάρια για τις Δημοτικές εκλογές.
Παρότι μας χωρίζουν εννέα μήνες από τις δημοτικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023, εντούτοις κινήσεις, τόσο στο προσκήνιο όσο και παρασκηνιακές, που ξεκίνησαν στους δήμους εδώ και καιρό, μετά την απομάκρυνση των βουλευτικών εκλογών οι συζητήσεις σε πολιτικά στέκια, σε κομματικά γραφεία, αλλά και στους καφενέδες έχουν ενταθεί.

Οι εκλογές για το 2023 θα γίνουν την Κυριακή, 8 Οκτωβρίου 2023, η εγκατάσταση των δημοτικών αρχών θα γίνει την 1η Ιανουαρίου 2024 και η θητεία τους θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2028.
Να σημειωθεί πως σε σχέση με τις εκλογές του 2019 έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές με το νόμο 4804/2021.
Ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων του δημοτικού συμβουλίου έχει σχέση με το μόνιμο πληθυσμό του δήμου, δηλαδή το σύνολο των ατόμων που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στο δήμο, όπως αυτός εμφανίζεται στους επίσημους πίνακες των αποτελεσμάτων της τελευταίας απογραφής πληθυσμού, που έχουν κυρωθεί και δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με απόφαση του προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ. ΣΤΑΤ.).
Μετά τη δημοσίευση αυτή ο υπουργός Εσωτερικών εκδίδει απόφαση στην οποία περιλαμβάνονται οι δήμοι και οι περιφέρειες και αναγράφονται ο συνολικός πληθυσμός κάθε δήμου και περιφέρειας και, αναλυτικά, ο πληθυσμός των δημοτικών κοινοτήτων και των περιφερειακών ενοτήτων.
Μέχρι σήμερα δεν έχει κυρωθεί και δεν έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απογραφή του μόνιμου πληθυσμού της χώρας που έγινε το 2021 και άρα δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, απλά έχουν ανακοινωθεί από την ΕΛ. ΣΤΑΤ. στις 19-7-2022 τα προσωρινά αποτελέσματα της απογραφής του 2021 του μόνιμου πληθυσμού ανά δήμους.

Ο νόμος που θα ισχύσει 
Ο νέος εκλογικός νόμος 4804/2021 για την Αυτοδιοίκηση, αντικαθιστά την απλή αναλογική του νόμου «Κλεισθένη» 4555/2018, με ενισχυμένη.
Οι βασικές αλλαγές, συνοψίζονται στα εξής:
-Επαναφορά της 5ετούς θητείας. Οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες που θα αναδειχθούν από τις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023, θα έχουν πλήρη πενταετή θητεία, η οποία θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου.
-Το όριο εκλογής από τον πρώτο γύρο τίθεται σε ποσοστό 43% συν μία ψήφο.
-Τίθεται όριο 3% για το δικαίωμα εκλογής δημοτικού ή περιφερειακού συμβούλου, το οποίο είναι ανεξάρτητο από τον αριθμό των μελών του οικείου συμβουλίου και ευθυγραμμισμένο με το ισχύον όριο στις εθνικές εκλογές.
-Εξασφαλίζεται η εκλογή των 3/5 των μελών του συμβουλίου στον νικητή των εκλογών, στον πρώτο συνδυασμό.
-Προβλέπεται η εκλογή συμβουλίων ή προέδρων τοπικών κοινοτήτων σε όλη την επικράτεια. Οι υποψήφιοι τοπικών συμβουλίων, θα πρέπει να συμμετέχουν σε ψηφοδέλτιο υποψήφιου δημάρχου. -Τίθεται καταληκτική ημερομηνία η 31η Αυγούστου του έτους των εκλογών, για την κατάρτιση και δήλωση των συνδυασμών και η 10η Σεπτεμβρίου για την ανακήρυξη αυτών από το αρμόδιο δικαστήριο.

-Ο αριθμός των μελών των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων, καθώς και των συμβουλίων δημοτικών κοινοτήτων καθορίζεται με βάση συγκεκριμένες πληθυσμιακές κλίμακες.
-Οι δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των τριακοσίων (300) κατοίκων διοικούνται από τον πρόεδρο της δημοτικής κοινότητας.
-Οι δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό μεγαλύτερο ή ίσο των τριακοσίων ενός (301) κατοίκων διοικούνται από τον πρόεδρο του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας και το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας. Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας αποτελείται από:
α) τρία (3) μέλη, σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό από τριακόσιους έναν έως δύο χιλιάδες (301 – 2.000) κατοίκους,
β) πέντε (5) μέλη, σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό από δύο χιλιάδες έναν έως δέκα χιλιάδες (2.001 – 10.000) κατοίκους,

Κατάρτιση συνδυασμών 
Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει τον υποψήφιο δήμαρχο, τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους, ανά εκλογική περιφέρεια, τους υποψήφιους συμβούλους δημοτικών κοινοτήτων και τους υποψήφιους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων, ανά δημοτική κοινότητα και για ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) τουλάχιστον των δημοτικών κοινοτήτων.
Ο ελάχιστος αριθμός υποψηφίων που πρέπει να περιλαμβάνει ένας συνδυασμός είναι:
α) Για τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους, ίσος τουλάχιστον με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας, με δυνατότητα προσαύξησης έως και εκατόν πενήντα τοις εκατό (150%).
β) Για τους υποψήφιους προέδρους και συμβούλους κάθε δημοτικής κοινότητας, ίσος τουλάχιστον με τον αριθμό των εδρών κάθε δημοτικής κοινότητας, με δυνατότητα προσαύξησης έως και εκατόν πενήντα τοις εκατό (150%).
γ) Από κάθε φύλο, ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των υποψηφίων του οικείου συνδυασμού, συμπεριλαμβανομένου του υποψηφίου δημάρχου και των συμβούλων δημοτικής κοινότητας.

Οι Δήμοι της Άρτας
Στην ΠΕ Άρτας υπάρχουν 4 Δήμοι, αυτοί του Δήμου Αρταίων, του Δήμου Κ. Τζουμέρκων, του Δήμου Γ. Καραϊσκάκη και του Δήμου Ν. Σκουφά. Για να δούμε αυτό που έρχεται, απαιτείται να γνωρίζουμε αυτό που έγινε στις εκλογές του 2019, αλλά και ότι συμβαίνει σήμερα και στους 4 Δήμους της Άρτας.

Δήμος Αρταίων

Στον μεγάλο Δήμο Αρταίων στις Δημοτικές εκλογές τον Μάιο του 2019, απέναντι στον Δήμαρχο Χρήστο Τσιρογιάννη, βρέθηκαν πέντε συνδυασμοί. Πέρα από τον «αντάρτη» υποψήφιο, προερχόμενο από την παράταξη του Δημάρχου, τον πρώην Αντιδήμαρχο Γιώργο Μπαλάγκα, βρέθηκε και η πολυδιασπασμένη –και λόγω της απλής αναλογικής- κεντροαριστερά, με τρείς υποψήφιους Δημάρχους. Υποψήφιοι Δήμαρχοι τον Μάιο του 2019 ήταν οι Τζένη Ταπραντζή (με τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ), ο Γιάννης Παπαλέξης (με τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ), η Λίτσα Κιτσαντά (με τη στήριξη της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς). Με δικό του συνδυασμό κατήλθε και το ΚΚΕ με τη ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ και επικεφαλής τον Στράτο Καλώνη.

Σε ότι αφορά τις επερχόμενες εκλογές, ο Δήμαρχος Αρταίων Χρ. Τσιρογιάννης και η «παντοδυναμία» που δήλωναν υποστηριχτές του, αμφισβητείται για μια ακόμη φορά, από πρώην συνεργάτες του.
Υποψήφιος Δήμαρχος αυτή τη φορά κατέρχεται ο πρώην Αντιδήμαρχος Χριστόφορος Σιαφάκας, με τον οποίο συντάσσονται και το σύνολο σχεδόν όσων είχαν αποχωρήσει από την παράταξη του Δημάρχου, στις προηγούμενες εκλογές του 2019. Ο Χρ. Τσιρογιάννης, αντέδρασε έντονα στην ανακοίνωση της υποψηφιότητας του πρώην Αντιδημάρχου και έκτοτε οι σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών είναι τεταμένες.
Να σημειωθεί πως με τον Χριστόφορο Σιαφάκα, έχουν συνταχθεί ήδη δύο δημοτικοί σύμβουλοι από την παράταξη του Δημάρχου (Δημήτρης Ευαγγέλου, Χαρά Σφαλτού) ενώ ακούγεται πως θα συμπράξουν μαζί του τουλάχιστον άλλοι πέντε εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι, με τον πρώην αντιδήμαρχο να ανακοινώνει συνεχώς νέους υποψήφιους συμβούλους.

Αργά αλλά σταθερά, φαίνεται πως ξεκαθαρίζουν και τα πράγματα στην κεντροαριστερά, αφού η Τζένη Ταπραντζή, μπορεί να μην έχει την υποστήριξη του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ, όμως η παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης, η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ είναι η μόνη παράταξη που παραμένει ενεργή με την επικεφαλής της να δηλώνει πως θα είναι εκ νέου υποψήφια Δήμαρχος.
Η παράταξη του πρώην Δημάρχου Γιάννη Παπαλέξη, δεν έχει συλλογική παρουσία, ενώ πολλά στελέχη της παράταξης αυτής, συζητούν ήδη την κάθοδό τους με την Τζένη Ταπραντζή, ειδικά μετά την συμπόρευση εντός του δημοτικού συμβουλίου, που είχαν ανακοινώσει οι επικεφαλής τον περασμένο φθινόπωρο.
Επίσης πολλοί άνθρωποι που τα προηγούμενα χρόνια ασχολήθηκαν με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, και που σήμερα βρίσκονται στο χώρο που ονομάζεται «κοινωνικό ΠΑΣΟΚ», βλέπουν με ενδιαφέρον την συμπόρευσή τους με την Τζένη Ταπραντζή, που μπορεί να εξελιχθεί μέχρι και σε κάθοδο με την ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ.
Το μεγάλο ερωτηματικό είναι τι θα κάνει ο τοπικός ΣΥΡΙΖΑ κυρίως και το τοπικό ΠΑΣΟΚ δευτερευόντως.
Σε ότι αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχουν οι δύο διαθεσιμότητες, της Βίκυς Σιαπάτη και του Πάνου Καραγιώργου, όμως όπως λένε οι πληροφορίες, δεν πρόκειται να παρθούν αποφάσεις για τον μεγάλο Δήμο Αρταίων, πριν ολοκληρωθούν οι εκλογικές αναμετρήσεις για το κοινοβούλιο.

Όμως μετά το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη και την μετάθεση των εκλογών, που κάποιοι τις προσδιορίζουν μέχρι και τον Ιούλιο του 2023, ακούγονται εκτιμήσεις πως ο χρόνος για συγκρότηση συνδυασμού και επιλογή υποψηφίου Δημάρχου που θα διεκδικήσει με αξιώσεις τον Δήμο Αρταίων, είναι πολύ μικρός, αφού στις 31 Αυγούστου πρέπει να κατατεθούν τα ψηφοδέλτια. Όμως προς το παρόν δεν υπάρχουν πρωτοβουλίες ώστε να υπάρξει συγκρότηση παράταξης είτε με τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ, είτε σε συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ ή και με άλλα πρόσωπα.
Σε ότι αφορά το τοπικό ΠΑΣΟΚ, δεν υπάρχουν σκέψεις για αυτόνομη κάθοδο, όπως στις εκλογές του 2019, ενώ κομματικά στελέχη υποστηρίζουν πως επειδή οι βουλευτικές εκλογές αργούν, η παράταξη της Τζένης Ταπραντζή, θα μπορούσε να αποτελέσει λύση, για όσα στελέχη επιθυμούν να δώσουν το παρών στις δημοτικές κάλπες.
Σε ότι αφορά την παράταξη ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, μετά την αποχώρηση της Λίτσας Κιτσαντά, φαντάζει δύσκολο να συγκροτηθεί συνδυασμός, που θα ξεπεράσει τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος που ψήφισε η κυβέρνηση της Ν.Δ., όμως λέγεται πως πρόκριμα θα είναι η παρουσία της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς, στις βουλευτικές εκλογές.
Το ΚΚΕ, θα είναι παρών στο Δήμο Αρταίων με την ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ και πιθανό υποψήφιο δήμαρχο τον Στράτο Καλλώνη.
Τέλος την πρόθεσή του να είναι ενεργά παρών στις εκλογές του στον Δήμο Αρταίων, είτε αυτόνομα, είτε συνεργαζόμενος δηλώνει ο Στάθης Μπαρτζώκας, οι προτάσεις του οποίου για τα έργα που έχει ανάγκη η πόλη, συγκινούν όλο και περισσότερους δημότες.

Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη

Οι εκλογές τον Μάιο του 2019 στον Δήμο Γ. Καραϊσκάκη, κρίθηκαν από την Α’ Κυριακή, με τον Δήμαρχο Περικλή Μίγδο να τις κερδίζει με το εντυπωσιακό ποσοστό 72,96%.
Πιο συγκεκριμένα τον Μάϊο του 2019 συμμετείχαν στις εκλογές οι εξής παρατάξεις:
Ο σημερινός δήμαρχος, Μίγδος Περικλής με την παράταξη ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ-Ανεξάρτητη Ενωτική Δημοτική Κίνηση, ο Καρακώστας Κωνσταντίνος με τη ΡΑΔΟΒΥΖΙΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ και ο Κατσαρός-Τσατσούλης Αλέξιος, επικεφαλής στη ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ.
Προς το παρόν, πλην του νυν Δημάρχου και ενδεχομένως της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ, δεν φαίνεται να υπάρχουν άλλοι ενδιαφερόμενοι για υποψήφιοι Δήμαρχοι.
Εσχάτως όμως υπάρχει μια συζήτηση που φέρνει στο επίκεντρο των συζητήσεων την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΣΣΥΒΑΚΗ, που κατήλθε το 2019 υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος, με την παράταξη του Γιώργου Ζάψα, στα Γιάννενα.
Γνωστή για την πολιτική παρουσία της οικογένειάς της αλλά και της ίδιας, στην τοπική σκηνή, η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΣΣΥΒΑΚΗ, υπάρχουν εκτιμήσεις πως θα μπορούσε να αποτελέσει το αντίπαλον δέος στη παρουσία του ΠΕΡΙΚΛΗ ΜΙΓΔΟΥ, στον ορεινό αυτόν Δήμο.

Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων

Στον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων τα αποτελέσματα το 2019, κρίθηκαν την Β’ Κυριακή, με τον ΧΡΗΣΤΟ ΧΑΣΙΑΚΟ, να κερδίζει στο νήμα με 52,52% τον δήμαρχο τότε ΜΑΡΙΝΟ ΓΑΡΝΕΛΛΗ, που έφυγε απ’ τη ζωή.
Στις εκλογές του 2019 στον Δήμο Κ. Τζουμέρκων συμμετείχαν οι εξής συνδυασμοί:
Ο νυν δήμαρχος Χασιάκος Χρήστος-ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ, ο Γαρνέλης Μαρίνος-
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΚΟΜΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ, ο Σκαλτσογιάννης Παναγιώτης-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ, ο Κανής Δημήτριος- ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ και ο Λύκος Χρήστος με τη ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ.
Ο αιφνίδιος θάνατος του Παναγιώτη Σκαλτσογιάννη, που ήταν το φαβορί για τις επερχόμενες εκλογές, έχει αφήσει αχαρτογράφητο το τοπίο στον Δήμο ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ, με τον Χρήστο Χασιάκο να δηλώνει υποψήφιος δήμαρχος για μια ακόμη φορά.

Οι συζητήσεις για συγκρότηση παράταξης, ιδίως μετά την αναβολή των βουλευτικών εκλογών τον Απρίλιο, έχει εντείνει τις συζητήσεις και τις διεργασίες, μεταξύ των αυτοδιοικητικών παραγόντων του ορεινού αυτού Δήμου.
Εσχάτως στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται το όνομα του γνωστού δικηγόρου Γιώργου Αθανασούλα. Γνώστης του χώρου της αυτοδιοίκησης ο Γιώργος Αθανασούλας, αφού διετέλεσε αντιδήμαρχος στο Δήμο Αρταίων επί δημαρχίας Π. Οικονομίδη, δέχεται προτάσεις να είναι υποψήφιος Δήμαρχος στα Κ. Τζουμέρκα, τόσο από εκλεγμένους και των δύο παρατάξεων, που έχασαν τους επικεφαλής τους, δηλαδή των παρατάξεων του Γαρνέλλη και του Σκαλτσογιάννη, όσο και από δημότες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις εκλογές του Οκτωβρίου 2023. Ακούγεται επίσης πως αυτή τη φορά δεν θα υπάρχει ψηφοδέλτιο της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ, ενώ στην πέραν του Χρ. Χασιάκου δεξιά υπάρχουν κινήσεις που όμως δεν έχουν δυναμική.
Μια πιθανή υποψηφιότητα του Γιώργου Αθανασούλα, σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν το χώρο, θα αναθερμάνει το ενδιαφέρον αλλά και θα συνενώσει τις διάσπαρτες δυνάμεις στον μεγάλο αυτό ορεινό Δήμο.

Δήμος Νικολάου Σκουφά

Οι εκλογές στον Δήμο Νικολάου Σκουφά κρίθηκαν στην Β’ Κυριακή τον Μάιο του 2019, με την Ροζίνα Βαβέτση που πήρε το «δαχτυλίδι» από τον επί σειρά ετών πρώην Δήμαρχο Στάθη Γιαννούλη, να κερδίζει τον Κώστα Παπασιώζο με 52,80%.
Στις εκλογές στον Δήμο Γ. Καραϊσκάκη, συμμετείχαν οι υποψήφιοι Δήμαρχοι:
Η σημερινή δήμαρχος, Βαβέτση Ροζίνα-ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ, ο Παπασιώζος Κωνσταντίνος-ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ, ο Βούλγαρης Κοσμάς-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΗΜΟΤΩΝ και ο Σαπρίκης Ηλίας-ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ.
Η αποχώρηση του Κοσμά Βούλγαρη, ο οποίος δήλωσε πως στις ερχόμενες περιφερειακές εκλογές θα είναι υποψήφιος με τον περιφερειάρχη Αλ. Καχριμάνη, άλλαξε τα δεδομένα φέρνοντας σε πρώτο πλάνο τον Κώστα Παπασιώζο.
Τα πράγματα «μπερδεύτηκαν» ακόμη περισσότερο μόλις προ ολίγων ημερών μετά την αποκάλυψη πως τα αρδευτικά ΠΕΤΑ-ΚΟΜΠΟΤΙ, μπορούσαν να λειτουργήσουν, αλλά το έργο δεν θέλησε για λόγους που δεν έχουν γίνει κατανοητοί η σημερινή Δήμαρχος Ροζίνα Βαβέτση. Κι αυτό επειδή ο περιφερειακός σύμβουλος και πρώην θεματικός αντιπεριφερειάρχης με τον Αλ. Καχριμάνη, ο Δημήτρης Βαρέλης, ενώ είχε αποφασίσει να κατέλθει υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, συνεργαζόμενος με την νυν Δήμαρχο, μετά τις εξελίξεις με τα αρδευτικά δήλωσε πως θα είναι και εκείνος υποψήφιος Δήμαρχος προχωρώντας στη συγκρότηση παράταξης. Λέγεται δε, πως υπάρχουν εκλεγμένοι με την σημερινή δήμαρχο, που δηλώνουν την υποστήριξή τους στον Δημήτρη Βαρέλη, φέρνοντας την κ. Βαβέτση σε ιδιαίτερα δυσχερή θέση, με την επανεκλογή της να φαντάζει από δύσκολη έως αδύνατη.
Να σημειωθεί δε, πως όσο πιο πίσω θα πηγαίνουν οι βουλευτικές εκλογές, τόσο πιο δύσκολο θα είναι η συγκρότηση αυτοδιοικητικών παρατάξεων σε δήμους αλλά και στις περιφέρειες, μετά τις εκλογές, καθώς μέρα με την μέρα θα παγιώνεται η εικόνα των προσώπων αλλά και των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων, που θα κινούνται παράλληλα με τους υποψήφιους βουλευτές.