Δήμος Ιωαννιτών: 3,7 εκατομμύρια για την αναβάθμιση Πνευματικού Κέντρου και παλιού Δημαρχείου

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» εντάχθηκε η ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση των κτιρίων του Πνευματικού Κέντρου και του παλιού Δημαρχείου.
Πρόκειται για μία πολύ σημαντική παρέμβαση που σχεδιάστηκε από την Δημοτική Αρχή και παίρνει τον δρόμο της υλοποίησης. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 3,7 εκατομμύρια ευρώ και κατά την σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η αποδοχή της ένταξης.
Το έργο αφορά την ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση των κτιρίων του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ιωαννιτών και του Παλαιού Δημαρχείου. Η πράξη αποτελείται από ένα σύνολο παρεμβάσεων που εξασφαλίζουν ότι τα κτίρια θα λειτουργήσουν με σύγχρονες και περιβαλλοντικά φιλικές υποδομές.
Μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων θα εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε ΑΜΕΑ σε όλους τους χώρους των κτιρίων.