Δημαιρεσίες στο Δήμο Κ. Τζουμέρκων

Πρόεδρος ο Ιωάννης Χάιδος

Το μεσημέρι της Κυριακής 8 Σεπτεμβρίου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων πραγματοποιήθηκαν οι δημαιρεσίες του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.
Για το Προεδρείο Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικών Τζουμέρκων εκλέχτηκαν οι εξής:

Πρόεδρος Ιωάννης Χάιδος
Αντιπρόεδρος Απόστολος Καψάλης
Γραμματέας Δημήτριος Καραβασίλης

Για την Οικονομική Επιτροπή
Χρήστος Χασιάκος, Δήμαρχος Γεώργιος Στασινός, Αντιδήμαρχος Νικόλαος Τζουμάκας, Αντιδήμαρχος Δημήτριος Καραβασίλης, Δημοτικός Σύμβουλος Παράταξης Τζουμερκιώτικη Δημοτική Πορεία Απόστολος Τυρολόγος, Δημοτικός Σύμβουλος Παράταξης Τζουμερκιώτικη Δημοτική Πορεία Κωνσταντίνος Γκίζας, Δημοτικός Σύμβουλος Παράταξης Πατριωτικός Υπερκομματικός Συναγερμός Κεντρικών Τζουμέρκων Λεωνίδας Τσίπρας, Δημοτικός Σύμβουλος Παράταξης Δημοκρατικής Συνεργασίας Αλλαγής
Αντιδήμαρχοι ορίστηκαν Γεώργιος Στασινός, Νικόλαος Τζουμάκας, Ευάγγελος Τσιάτσιος, και ο ανεξάρτητος Δημήτριος Κανής.

Προτεινόμενα για εσάς