Δημιουργία Μουσειοσκευής με τίτλο: «Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας: Ας συστηθούμε»

Ο σύλλογος «Φίλοι Αρχαιολογικού Μουσείου και Μνημείων Άρτας» σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας, έχει ξεκινήσει τις απαραίτητες προετοιμασίες για τη δημιουργία Μουσειοσκευής με τίτλο «Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας: Ας συστηθούμε».
Όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή του το Δ.Σ. του συλλόγου «Φίλοι Αρχαιολογικού Μουσείου και Μνημείων Άρτας», ο όρος Μουσειοσκευή, που έχει δημιουργηθεί από τις λέξεις Μουσείο και Αποσκευή, αφορά μια βαλίτσα σε μικρό μέγεθος, που περιέχει ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό κατάλληλο γιασυγκεκριμένες θεματικές ενότητες και σχετίζεται με το μουσείο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτόνομα από τον εκπαιδευτικό σε μια σχολική μονάδα, μετά από το δανεισμό της.

Η Μουσειοσκευή με τίτλο «Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας: Ας συστηθούμε», σύμφωνα με το σχεδιασμό, θα περιέχει ψηφιακό και έντυπο υλικό με επιλεγμένα εκθέματα του μουσείου και συνοδευτικά επεξηγηματικά κείμενα, προτάσεις για δημιουργικές δραστηριότητες, καθώς και κάποια αντίγραφα εκθεμάτων για επίδειξη. Θα είναι διαθέσιμη για δανεισμό σε εκπαιδευτικούς και θα συμβάλλει στη διάχυση της πληροφορίας σχετικά με τα εκθέματα του Αρχαιολογικού Μουσείου Άρτας, την αξία τους ως πολιτιστική κληρονομιά και την ιστορία της Αμβρακίας. Επιπλέον, θα μπορεί να φανεί χρήσιμη για την προετοιμασία των μαθητών πριν από μια εκπαιδευτική εκδρομή στο Μουσείο, ώστε να αυξήσει το ειδικό βάρος της εμπειρίας.

Πολλά μουσεία της Ελλάδας, έχουν τις δικές τους Μουσειοσκευές, οι οποίες έχουν ταξιδέψει σε πλήθος σχολείων, λειτουργώντας ως «πρεσβευτές» του πολιτισμού και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, αξιοποιώντας τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση σε συνδυασμό με μαθητοκεντρική διδασκαλία και διερευνητική μάθηση. Με την ευόδωση του εγχειρήματος, το Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας θα έχει τη δική του Μουσειοσκευή, για να ξεκινήσει το ταξίδι του πολιτισμού.

Προτεινόμενα για εσάς