Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η πολυαναμενόμενη Παράταση

Δηλώσεις Κτηματολογίου έως 15 Σεπτεμβρίου 2019 και για την Άρτα

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η πολυαναμενόμενη Παράταση για τις Δηλώσεις Κτηματολογίου στους Νομούς Άρτας, Πρέβεζας, Ιωαννίνων και Λευκάδας. Η προθεσμία που έληγε στις 10 Ιουνίου 2019 παρατάθηκε έως στις 15 Σεπτεμβρίου 2019. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων να φροντίσουν σε αυτό το διάστημα την ορθή Δήλωση της περιουσία τους.
Πιο συγκεκριμένα, επιπλέον περιθώριο 100 ημερών έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων σε 19 περιοχές της χώρας για να δηλώσουν την περιουσία τους στο Κτηματολόγιο. Πρόκειται για 12 περιοχές όπου η εξάμηνη παράταση που προβλέπεται από τον ισχύοντα νόμο έληξε χθες αλλά και για 7 περιοχές που το εξάμηνο λήγει την ερχόμενη Δευτέρα 17 Ιουνίου. Οι ιδιοκτήτες αυτών των περιοχών έχουν τη δυνατότητα, στο πλαίσιο της τελευταίας νομοθετικής ρύθμισης (με την κατάθεση σχετικής τροπολογίας στις 16 Μαΐου 2019), να δηλώσουν την περιουσία τους στο Κτηματολόγιο έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2019.

Η παράταση αυτή δόθηκε με απόφαση του υφυπουργού Περιβάλλοντος Γιώργου Δημαρά που υπεγράφη την περασμένη Παρασκευή και είναι καθ’ οδόν προς το Εθνικό Τυπογραφείο. Διευκρινίζεται ότι η προαναφερόμενη (επιπλέον) παράταση δίνεται κατά περίπτωση – με υπουργική απόφαση – ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν κάθε φορά για κάθε περιοχή ξεχωριστά και δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες.
Οι περιοχές στις οποίες δόθηκε παράταση και αναμένεται η δημοσίευση της υπουργικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως χωρίζονται σε δυο ομάδες:

-Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει, όπως προαναφέρθηκε, 12 περιοχές: Καβάλα, Ροδόπη, Θεσσαλονίκη, Γρεβενά, Λάρισα, Ιωάννινα, Αρτα, Πρέβεζα, Λευκάδα, Αιτωλοακαρνανία, Μέγαρα και Οινόη.
-Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει 7 περιοχές όπου το προβλεπόμενο εξάμηνο λήγει την ερχόμενη Δευτέρα 17 Ιουνίου: Λασίθι, Αργολίδα, Κορινθία (Β’ Τμήμα), Αρκαδία, Πιερία, Ευρυτανία και Φθιώτιδα.
Η νέα παράταση (που δίνεται στο πλαίσιο της τελευταίας νομοθετικής ρύθμισης) έχει ήδη δοθεί έως τις 31 Ιουλίου 2019 για την Κορινθία (Α’ Τμήμα) και για τα Δωδεκάνησα.

Απαραίτητα έγγραφα
Κατά το Κτηματολόγιο, όσοι έχουν αποκτήσει ακίνητα από κληρονομιά για τα οποία δεν υπάρχουν πράξεις αποδοχής κληρονομιάς μπορούν να υποβάλουν δήλωση συνυποβάλλοντας τα έγγραφα με τα οποία στοιχειοθετείται το κληρονομικό τους δικαίωμα, ακόμη και πριν από τη σύνταξη της πράξης αποδοχής.
Ειδικότερα απαιτούνται: ληξιαρχική πράξη θανάτου, πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, πιστοποιητικό περί μη αποποίησης, ο τίτλος κτήσης του αποβιώσαντος, εφόσον υφίσταται. Ακόμη, στην περίπτωση που υπάρχει διαθήκη, αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης.

Ωστόσο, επειδή η έκδοση κάποιων από τα προαναφερόμενα έγγραφα ενδεχομένως να καθυστερεί, οι δικαιούχοι μπορούν να καταθέσουν τη δήλωσή τους συνυποβάλλοντας οποιασδήποτε μορφής αποδεικτικό, όπως για παράδειγμα μια απλή φωτοτυπία της πρωτοκολλημένης αίτησης. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει όμως να δεσμευτούν ότι θα προσκομίσουν ό,τι έγγραφο λείπει μόλις αυτό εκδοθεί.
Σε ό,τι αφορά την περίπτωση της χρησικτησίας, οι δικαιούχοι πρέπει να υποβάλουν με τη δήλωσή τους τουλάχιστον ένα αποδεικτικό στοιχείο ή έγγραφο από το οποίο να προκύπτει συνεχόμενη και αδιάλειπτη νομή για 20 χρόνια (προσύμφωνο μεταβίβασης ακινήτου, συμβόλαια όμορων ιδιοκτητών, λογαριασμούς κ.ά).
Επίσης, για τις ένορκες βεβαιώσεις, από το Κτηματολόγιο διευκρινίζεται ότι η όποια καθυστέρησή τους – λόγω φόρτου εργασίας – δεν αποτελεί λόγο μη έγκαιρης υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας. Η προσκόμιση μπορεί να γίνει από τους δικαιούχους μόλις αυτές συνταχθούν. Σε κάθε περίπτωση είναι υποχρεωτική η προσκόμιση του Ε9 στο οποίο αναφέρεται το δηλούμενο ακίνητο.

Προτεινόμενα για εσάς