Διανομές ΤΕΒΑ στον Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου καλεί τους δικαιούχους του ΚΕΑ (ΤΕΒΑ) να παραλάβουν την ποσότητα των προϊόντων που τους αναλογεί στα εξής είδη:
1) Ζυμαρικά , Τοματοπολτό
2) Γάλα εβαπορέ
3) Αλεύρι για όλες τις χρήσεις
4) Ζάχαρη
5) Προϊόντα βασικής υλικής συνδρομής: Σαμπουάν, οδοντόκρεμα
Δικαιούχοι είναι όσοι έχουν δηλώσει συμμετοχή στο πρόγραμμα ΤΕΒΑ
(Ανεξάρτητα αν η διανομή γίνεται Νοέμβρη η διανομή αφορά εγκριθέντες για τον μήνα Σεπτέμβριο )
Παραλαβή των Ειδών:
Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2020 και Ώρα: 09:00 έως 12:00 στα κατά τόπους Δημοτικά καταστήματα Διασέλλου , Αστροχωρίου και ( ΚΕΓΕ ) Άνω Καλεντίνης.
Τονίζεται ότι οι διανομές θα πραγματοποιηθούν τηρώντας αυστηρά τους κανονισμούς ατομικής υγιεινής και τις οδηγίες – μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας για την πρόληψη της διασποράς του Νέου Κορωνο’ι’ού COVID 19 που έχουν τεθεί από την κείμενη νομοθεσία.

Για την αποφυγή μετακίνησης ωφελούμενων που υπάγονται στις ευπαθείς ομάδες γίνεται αποδεκτή η παραλαβή του πακέτου από εξουσιοδοτημένο άτομο υπό τις εξής προϋποθέσεις:
α) Η εξουσιοδότηση φέρει θεώρηση γνήσιου υπογραφής από αρμόδια αρχή
β) Η εξουσιοδότηση δεν φέρει θεώρηση γνήσιου υπογραφής αλλά συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας του οφειλόμενου ή επίσημο έγγραφο που να προκύπτει ΑΜΚΑ ή ΑΦΜ του.
Σημειωση1: κατά την διάρκεια της διανομής οι ωφελούμενοι οφείλουν να φορούν προστατευτική μάσκα και να κρατούν τις αποστάσεις
Σημείωση2: Στην επιλογή των δικαιούχων ουδεμία συμμετοχή έχει ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη (Υπάρχει προβλεπόμενη διαδικασία)

Ώρα διανομής ΤΕΒΑ του Δήμου Αρταίων
Σχετικά με την διανομή τροφίμων για τους ωφελούμενους του επισιτιστικού προγράμματος ΤΕΒΑ, που υλοποίει η Π.Ε Άρτας ως επικεφαλής Εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης, η οποία υλοποίει δράσεις του Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΤΕΒΑ, ο Δήμος Αρταίων ενημερώνει εκ νέου ότι η διανομή πραγματοποιείται από 08:30 το πρωί, έως 13:00 το μεσημέρι, από την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου έως και την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2020, στην κεντρική Λαχαναγορά του Δήμου Αρταίων.

«ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ»
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοινώνει ότι εκδόθηκε η αριθ. 5660/3-11-2020(ΑΔΑ 6Φ5Ω4653ΠΓ-9ΣΡ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του υπομέτρου 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε Συστήματα Ποιότητας» τουΠρογράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης(ΠΑΑ)2014-2020.
Το υπομέτρο 3.1 αποσκοπεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών γεωργικών προϊόντων με την αξιοποίηση των συστημάτων ποιότητας. Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται στα25 εκατομμύρια € και η υποβολή των αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται κατά το διάστημα από9-11-2020 έως 18-12-2020 (ώρα 13:00). Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να ενταχθούν στο υπομέτρο πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr) και στη συνέχεια να υποβάλλουν φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής(ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας.

Η πρόσκληση αφορά το σύστημα ποιότητας της Βιολογικής παραγωγής(Βιολογική φυτική και ζωική παραγωγή) και απευθύνεται αποκλειστικά στους δικαιούχους του υπομέτρου 11.1«Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους βιολογικής γεωργίας» του ΠΑΑ, κατά το έτος εφαρμογής 2019.
Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης καθορίζεται σε 1.000 €/εκμετάλλευση/έτος για κάθε είδος πιστοποίησης Βιολογικής παραγωγής και έως 2.000 €/εκμετάλλευση/έτος συνολικά και για τα δύο είδη πιστοποίησης (φυτική και ζωική παραγωγή).
Η πρόσκληση βρίσκεται αναρτημένη στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» www.diavgeia.gov.gr, στους διαδικτυακούς τόπους του ΥπΑΑΤ www.minagric.gr, του ΠΑΑ www.agrotikianaptixi.grκαι του ΕΣΠΑ www.espa.gr.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
Επίλυση προβλημάτων μετακίνησης υπαλλήλων
Την επίλυση της μετακίνησης υπαλλήλων λόγων των εκτάκτων μέτρων για προστασία από τον κορονοϊό, ζητά η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ.
Όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή της, κατά την εφαρμογή των προβλεπόμενων έκτακτων μέτρων προστασίας από τον κίνδυνο διασποράς του κορονοϊού, όπως αυτά περιγράφονται στις σχετικές ΚΥΑ, διαπιστώθηκαν προβλήματα, που αφορούν στην διαδικασία μετακίνησης των συναδέλφων υπαλλήλων που υπηρετούν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Συγκεκριμένα, πολλοί συνάδελφοι (μόνιμοι ή συμβασιούχοι)είναι υποχρεωμένοι, για πρακτικούς και οικονομικούς λόγους, να χρησιμοποιούν καθημερινά όχημα ενός εκ των συναδέλφων, προκειμένου να μεταβούν στην υπηρεσία τους, η οποία μπορεί να βρίσκεται εντός ή εκτός του Νομού στον οποίο κατοικούν. Τις προηγούμενες μέρες μας, για παράδειγμα, καταγγέλθηκε περιστατικό επιβολής διοικητικού προστίμου σε 3 συναδέλφους της ίδιας υπηρεσίας, για μη τήρηση των υγειονομικών μέτρων για μεταφορά, διότι μετακινούνταν με ΙΧ όχημα από τον Ν. Θεσσαλονίκης στην υπηρεσία τους στον Ν. Χαλκιδικής. Η παραπάνω επιβολή προστίμου, είναι απολύτως παράλογη για υπαλλήλους οι οποίοι εξυπηρετούνται με το ίδιο όχημα, προκειμένου να φτάσουν στην ίδια υπηρεσία. Η αντιμετώπιση παρόμοιων θεμάτων έχει προβλεφθεί για τους εκπαιδευτικούς στους οποίους και ορθώς παρέχει την δυνατότητα για μετακίνηση έως τεσσάρων ατόμων, σε μη αστικές περιοχές, που εξυπηρετούνται με όχημα ενός εκ των εκπαιδευτικών, με την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης του διευθυντή του σχολείου, διάταξη όμως που δεν περιλαμβάνει υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών. Προκειμένου να μην δημιουργηθούν ξανά παρόμοια προβλήματα, ζητάμε άμεσα να συμπεριληφθούν όλοι οι υπάλληλοι που υπηρετούν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις αλλά και σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, στην ανωτέρω διάταξη, ούτως ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να μετακινούνται έως τέσσερα άτομα με ένα όχημα, εφόσον εργάζονται στην ίδια υπηρεσία.

Δήμος Ηγουμενίτσας: Απολυμάνσεις σε κοινόχρηστους χώρους
Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων που λαμβάνει ο Δήμος Ηγουμενίτσας κατά της μετάδοσης του κορωνοϊού, γίνεται γνωστό ότι έχει πραγματοποιηθεί μια σειρά απολυμάνσεων σε κοινόχρηστους χώρους και δημοτικά κτήρια.
Συγκεκριμένα, έχει πραγματοποιηθεί απολύμανση στην Πλατεία Δημαρχείου, στον πεζόδρομο της Γρ. Λαμπράκη και στις κάθετες αυτού, στην παραλιακή μπροστά από τις τράπεζες, όπου παρατηρείται συνωστισμός, στο κτήριο του Δημαρχείου, καθώς και στο κτήριο του παλιού Δημαρχείου.
Οι απολυμάνσεις συνεχίζονται σε καθημερινή βάση και θα επεκταθούν και σε άλλους κοινόχρηστουςχώρους, κτήρια και δημοτικά αυτοκίνητα, με μοναδικό στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας.

Δήμος Αρταίων: Παράταση ΚΕΑ και επιδόματος στέγασης για τρεις μήνες
Για τρεις μήνες παρατείνονται τόσο η καταβολή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (πρώην ΚΕΑ), όσο και του Επιδόματος Στέγασης.
Συγκεκριμένα, το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αρταίων, ενημερώνει τους δικαιούχους του, ότι στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας από τη διάδοση του κορωνοϊού, παρατείνεται για τρεις (3) μήνες η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων των προγραμμάτων Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και Επίδομα Στέγασης, οι οποίες θα έπρεπε να επανυποβληθούν εντός των μηνών: Νοέμβριος, Δεκέμβριος 2020 και Ιανουάριος 2021.
Πιο αναλυτικά , αν η αίτηση των δικαιούχων εγκρίθηκε:
Α) Τον μήνα Μάιο του 2020, θα έπρεπε να υποβάλλουν νέα αίτηση τον Νοέμβριο του 2020, αλλά λόγω της παράτασης θα πρέπει να υποβάλλουν την καινούργια αίτηση τον μήνα Φεβρουάριο του 2021.
Β) Τον μήνα Ιούνιο του 2020, θα έπρεπε να υποβάλλουν νέα αίτηση τον Δεκέμβριο του 2020, αλλά λόγω της παράτασης θα πρέπει να υποβάλλουν την καινούργια αίτηση τον μήνα Μάρτιο του 2021.
Γ) Τον μήνα Ιούλιο του 2020, θα έπρεπε να υποβάλλουν νέα αίτηση τον Ιανουάριο του 2021, αλλά λόγω της παράτασης θα πρέπει να υποβάλλουν την καινούργια αίτηση τον μήνα Απρίλιο του 2021.
Σε περίπτωση που υποβληθεί νέα αίτηση, τότε αυτή η εγκεκριμένη αίτηση θα ισχύσει κανονικά. Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτό μήνυμα στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχουν δηλώσει στην αίτηση, για την αυτόματη παράταση της ισχύος των αιτήσεων τους.

6.000 συμμετοχές μαθητών, στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 2020
Με πολύ μεγάλη συμμετοχή μαθητών από όλη την Ελλάδα -παρά τις δύσκολες συνθήκες- ολοκληρώθηκε ο 6οςΠανελλήνιος Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 2020, που διοργανώθηκε από τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και Επιστήμης WRO Hellas με στρατηγικό συνεργάτη την COSMOTE. Οι τελικοί αγώνες για τις ομάδες δημοτικού, γυμνασίου και λυκείουπραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα, είτε με εξ’ αποστάσεως αξιολογήσεις, είτε με φυσική παρουσία των μαθητών στις εγκαταστάσεις της OTEAcademy- τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.
Στους τελικούς συμμετείχαν σχεδόν 6.000 μαθητέςκαι περισσότερες από 1.600 ομάδες από σχολεία σε όλη την επικράτεια. Παρά τις ιδιαιτερότητες της φετινής σχολικής χρονιάς, η συμμετοχή των παιδιών στους Πανελλήνιους Διαγωνισμούς Εκπαιδευτικής Ρομποτικήςδιατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα με την περσινή χρονιά. Με τη βοήθεια των ψηφιακών μέσων, οι ομάδες συνεργάστηκαν αποτελεσματικά, παρουσιάζοντας έτσι πρωτοποριακές νέες λύσεις και ολοκληρωμένες ρομποτικές κατασκευές, εμπνευσμένες -μεταξύ άλλων- από την κλιματική αλλαγή, την αγροτική παραγωγή και τυποποίηση, τις εφευρέσεις του Αρχιμήδη και τουDaVinci, κ.ά.

Προτεινόμενα για εσάς