Δώδεκα τμήματα μάθησης του Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Πωγωνίου

Ο Δήμος Πωγωνίου το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Πωγωνίου, στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.
Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Πωγωνίου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

1 Επιχειρηματικότητα και τουριστική – πολιτιστική ανάπτυξη ΩΡΕΣ 25
2 Bιολογικά προϊόντα: Παραγωγή-Πιστοποίηση-Διάθεση ΩΡΕΣ 25
3 Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: αθλητικός τουρισμός ΩΡΕΣ 12
4 Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) ΩΡΕΣ 25
5 Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: οικολογικός, οινολογικός,
γαστρονομικός τουρισμός ΩΡΕΣ 12
6 Νέες εναλλακτικές καλλιέργειες ΩΡΕΣ 25
7 Οικιακή μελισσοκομία ΩΡΕΣ 25
8 Αρωματικά-φαρμακευτικά φυτά ΩΡΕΣ 25
9 Λαογραφία του τόπου ΩΡΕΣ 25
10 Διοργάνωση τοπικών εκθέσεων με σκοπό την προβολή παραδοσιακών
προϊόντων με στόχο τη δημιουργία ομάδων τοπικής δράσης ΩΡΕΣ 25

11 Διαδικτυακή προβολή και διαχείριση επιχείρησης τουριστικών υπηρεσιών ΩΡΕΣ 25
12 Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία ΩΡΕΣ 25

Σε περιπτώσεις αναστολής της δια ζώσης εκπαίδευσης λόγω περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας covid-19, τα τμήματα μάθησης θα υλοποιούνται ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (εξ αποστάσεως παρακολούθηση).
Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»
Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:
Τηλ. : 2653360125
Ταχ. Διεύθυνση: ΚΑΛΠΑΚΙ Τ.Κ.44002
Email: [email protected]
Γραφείο Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαιίδευσης
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Προτεινόμενα για εσάς