Εγκρίθηκαν 6.330 δικαιούχοι στη Βιολογική Γεωργία

Ολοκληρώθηκε η μοιρασιά ανά Περιφέρεια των επιπλέον 85 εκατ. ευρώ για τη Βιολογική Γεωργία (προκήρυξη 2019), με τους επιπλέον δικαιούχους να προκύπτουν ύστερα από νέα τροποποιητική απόφαση εντός ημερών.
Συγκεκριμένα στην απόφαση που υπογράφει ο γενικός γραμματέας Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαμπος Κασίμης, ορίζεται πως η Δημόσια Δαπάνη (Εθνική + Κοινοτική συμμετοχή) της πρόσκλησης ανέρχεται πλέον 206.012.180 ευρώ.
Το ανωτέρω ποσό κατανέμεται ενδεικτικά στις δράσεις ως εξής:

Υπομέτρο 11.1 («νεοεισερχόμενοι»): Δράση 11.1.1: 50.074.810 ευρώ
Υπομέτρο 11.2 («παλιοί»):Δράση 11.2.1: 155.937.370 ευρώ.
Αναλυτικά η κατανομή του ποσού (σε ευρώ) θα γίνει ανά Περιφέρεια ενδεικτικά σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη: 17.263.680
Αττική: 1.425.580
Βόρειο Αιγαίο 11.037.100
Δυτική Ελλάδα 20.069.010
Δυτική Μακεδονία 36.920.764
Ήπειρος 3.777.824
Θεσσαλία 19.642.710
Ιόνια Νησιά 1.824.120
Κεντρική Μακεδονία 38.452.722
Κρήτη 14.993.680
Νότιο Αιγαίο 663.350
Πελοπόννησος 23.027.160
Στερεά Ελλάδα 16.914.480
Σύνολο: 206.012.180

Ακολουθεί η επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου:
Ολοκληρώθηκε η εξέταση των ενστάσεων και αναρτάται σήμερα ηλεκτρονικά η τελική κατάταξη των δικαιούχων στο Μέτρο 11 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 «Βιολογικές Καλλιέργειες», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 4075/182059/31-12-2018 πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη και την κατανομή ανά περιφέρεια του προϋπολογισμού. Από την τελική κατάταξη προκύπτει ότι για τις δύο δράσεις του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» υποβλήθηκαν πανελλαδικά 37.826 αιτήσεις και εγκρίνονται από αυτές οι 6.330. Συγκεκριμένα:
Για την Δράση 11.2.1 (παλαιοί βιοκαλλιεργητές) ο αριθμός των αιτήσεων που υποβλήθηκαν πανελλαδικά είναι 12.164. Από αυτές τις αιτήσεις εγκρίνονται, σύμφωνα με τον συνολικό προϋπολογισμό των 155,3 εκατ. ευρώ που έχει κατανεμηθεί ανά Περιφέρεια, 4.033 αιτήσεις.
Για την Δράση 11.1.1 (νεοεισερχόμενοι βιοκαλλιεργητές) ο αριθμός των αιτήσεων που υποβλήθηκαν πανελλαδικά είναι 25.662. Από αυτές τις αιτήσεις εγκρίνονται, σύμφωνα με τον συνολικό προϋπολογισμό των 49,9 εκατ. ευρώ που έχει κατανεμηθεί ανά Περιφέρεια, 2.297 αιτήσεις.

Προτεινόμενα για εσάς