Ειδήσεις από την Περιφέρεια

Στο πρόγραμμα Διαχείρισης νεκρών ζώων και οι χοιροτρόφοι της Ηπείρου

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ανακοινώνεται ότι από την 1η Ιανουαρίου 2023, στο πρόγραμμα διαχείρισης νεκρών ζώων εντάχτηκαν και οι χοιροτροφικές μονάδες. Οι χοιροτρόφοι θα πρέπει πλέον να απευθύνονται άμεσα για την ύπαρξη νεκρών ζώων εντός των κτηνοτροφικών τους εκμεταλλεύσεων στο φορέα υλοποίησης του προγράμματος, στο τηλεφωνικό κέντρο 210 8960100 σε 24ωρη βάση. Για την ενεργοποίηση του Φορέα είναι απαραίτητο το όνομα του Χοιροτρόφου, ο Α.Φ.Μ., η έδρα εκμετάλλευσης, ο κωδικός εκμετάλλευσης και ο αριθμός σήμανσης νεκρών ζώων.
Το πρόγραμμα αφορά: στις ΠΕ Ιωαννίνων, ΠΕ Άρτας, ΠΕ Θεσπρωτίας, ΠΕ Πρέβεζας, παρέχεται δωρεάν από την Περιφέρεια Ηπείρου και δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση για τους χοιροτρόφους.

Εξετάσεις για απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων
Με απόφαση του Περιφερειάρχη οι εξετάσεις για την απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2023.Οι εξετάσεις για την ανανέωση των αδειών θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 9.00 π.μ. στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου της Περιφέρειας Ηπείρου.

Έκδοση – θεώρηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ
Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Ιωαννίνων, ανακοινώνει ότι η έκδοση και η θεώρηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ θα πραγματοποιείται από 23 Ιανουαρίου έως και 31 Οκτωβρίου 2023, στο γραφείο 131, ισόγειο Διοικητηρίου Περιφέρειας και κατά τις ώρες 8.30 -14.00 με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών. Πληροφορίες στο τηλέφωνο:26510 87131