Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για την βέλτιστη περιβαλλοντική διαχείριση λιμένων

Από το Εργαστήριο Γνώσης και Ευφυούς Πληροφορικής

Με επιτυχία διοργανώθηκε στην Ηγουμενίτσα, την Πέμπτη23 Ιουλίου 2020,Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για την βέλτιστη περιβαλλοντική διαχείριση λιμένων και των παρακείμενων παράκτιων περιοχών από το Εργαστήριο Γνώσης και Ευφυούς Πληροφορικής (ΕΓΕΠ) του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνωνσε συνεργασία με τον Οργανισμό Λιμένος Ηγουμενίτσας. Το εκπαιδευτικό σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου «ECOPORTIL-

EnvironmentalProtectionofAreasSurroundingPortsusingInnovativeLearningToolsforLegislation», το οποίο υλοποιείται μέσω του Διακρατικού Προγράμματος Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020. Τηρώντας τους υγειονομικούς περιορισμούς που έχουν επιβληθεί λόγω του COVID-19, η εκδήλωση αναμεταδόθηκε ζωντανά μέσω διαδικτύουκαι οι ενδιαφερόμενοι είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν χωρίς φυσική παρουσία.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους και έκαναν χαιρετισμό η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας, κα Ρεγγίνα Δηλαβέρη και οΔιοικητής της 3ης Περιφερειακής Διοίκησης ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ,αρχιπλοίαρχος Αντώνης Μάζης,ενώ παρακολούθησαν επίσηςτο σεμινάριοαξιωματικοί του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας και στελέχη του ΟΛΗΓ.

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου, Καθ. Χρυσόστομος Στύλιος, παρουσίασε συνοπτικά τις δράσεις και τα αποτελέσματα του έργου, στο οποίοσυμμετέχουν εταίροιαπό 4 χώρες: Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρος, Αλβανία, τονίζοντας την ανάγκη παρακολούθησης και βελτίωσης της περιβαλλοντικής ποιότητας των λιμένων και τωνπαράκτιων περιοχών τους, υποστηρίζοντας τη βιωσιμότητάτους μέσω της εφαρμογής σύγχρονων μεθοδολογιών και ορθώνπρακτικών σύμφωνα με την ΕΕ και την εθνική νομοθεσία ,αξιοποιώντας παράλληλα καινοτόμα εργαλεία ΤΠΕως μέτρο πρόληψης της ρύπανσης και διατήρησης των φυσικών θαλάσσιων πόρων.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Έργο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Εργαστήριο Γνώσης και Ευφυούς Πληροφορικής ([email protected] και 2681050234).

Προτεινόμενα για εσάς