ΕΛΣΤΑΤ: Αυξημένος κατά 12% ο τζίρος στο λιανικό εμπόριο το β’ τρίμηνο

Μικρή αύξηση στην Ήπειρο

Στα 15,41 δισ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών στο σύνολο των επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου το δεύτερο τρίμηνο του 2022, σημειώνοντας αύξηση 12% σε σχέση με το αντίστοιχο του 2021.
Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ αύξηση 20,1% καταγράφηκε και σε σχέση με πρώτο τρίμηνο του 2022 που ο τζίρος είχε διαμορφωθεί στα 12,83 δισ. ευρώ.ω

Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το δεύτερο τρίμηνο του 2022 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021 είναι:
• Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε ειδικευμένα καταστήματα, αύξηση 44,7%.
• Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε ειδικευμένα καταστήματα, αύξηση 42,3%.
Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών το δεύτερο τρίμηνο του 2022 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021 είναι:
• Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων, μείωση 12,6%.
• Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα, μείωση 7,0%.
Σε ότι αφορά τον Κύκλο εργασιών (σε χιλ. ευρώ) για το Σύνολο του Λιανικού Εμπορίου στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ τα αποτελέσματα της ΕΛΣΤΑΤ είναι Ιούνιος 2021 21.855
Ιούνιος 2022 24.653 και η διαφορά Ιούνιος 2022/2021 12,8 %.

Οι Περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το δεύτερο τρίμηνο 2022 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο 2021 είναι:
• Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, αύξηση 58,7%.
• Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, αύξηση 39,8%.
Για τις επιχειρήσεις του λιανεμπορίου με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Ιούνιο 2022 ανήλθε σε 3,26 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 10,8% σε σχέση με τον περσινό και αύξηση 4,8% σε σχέση με τον Μάιο του 2022.
Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Ιούνιο 2022 σε σχέση με τον Ιούνιο 2021 είναι:
• Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε ειδικευμένα καταστήματα, αύξηση 47,6%.
• Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε ειδικευμένα καταστήματα, αύξηση 40,2%.
Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών τον Ιούνιο 2022 σε σχέση με τον Ιούνιο 2021 είναι:
• Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων, μείωση 19,3%
• Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε ειδικευμένα καταστήματα, μείωση 3,2%
Οι Περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Ιούνιο 2022 σε σχέση με τον Ιούνιο 2021 είναι:
• Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, αύξηση 49,0%.
• Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, αύξηση 32,2%.