Ενίσχυση για Λιπάσματα

Άνοιξε η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων – στα 60 εκατ. Ευρώ το συνολικό ποσό

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Μέχρι την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου η προθεσμία

Γ. Στύλιος, ΥφΑΑΤ: Στηρίζουμε το εισόδημα των Ελλήνων παραγωγών

Άνοιξε από τις 15 Νοεμβρίου, η ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας οι αγρότες μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για να λάβουν την ενίσχυση για τα λιπάσματα, που σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ενίσχυση είναι ύψους 60 εκατ. ευρώ και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως και την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου, κάνοντας χρήση των κωδικών του TAXISnet.
Πιο συγκεκριμένα, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ (https://www.aade.gr/mybusinesssupport), οι αγρότες μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για να λάβουν ενίσχυση για τα λιπάσματα.

Δικαιούχοι
Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι επιχειρήσεις, φυσικά και νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, γεωργικών εκμεταλλεύσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής σε όλη τη χώρα οι οποίες:
-α) Σε περίπτωση φυσικών προσώπων, είναι επαγγελματίες αγρότες εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είτε για το έτος 2021 είτε για το έτος 2022 έως τις 25/11/2022,
-β) σε περίπτωση νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, έχουν ενεργό Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στο Φορολογικό Μητρώο, κατά την έναρξη ισχύος της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης, κύριο ή δευτερεύοντα, έναν από τους αναφερόμενους στο Παράρτημα αυτής,
-γ) έχουν πραγματοποιήσει αγορές λιπασμάτων και τα σχετικά παραστατικά έχουν εκδοθεί από 1/10/2021 έως και 30/9/2022
-δ) δεν εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή τους ενίσχυση που έχει κριθεί παράνομη και ασυμβίβαστη με βάση προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δ.Ε.Ε.

Υποβολή
Με την αίτηση οι μεμονωμένοι παραγωγοί και οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις συνυποβάλλουν κατάσταση παραστατικών αγοράς λιπασμάτων που έχουν εκδοθεί μεταξύ 01/10/2021 και 30/09/2022.
Η εν λόγω κατάσταση περιλαμβάνει τα εξής:
•ΑΦΜ της επιχείρησης
•αύξοντα αριθμό παραστατικού
•ημερομηνία έκδοσης
•καθαρή αξία τιμολόγιου κατά το μέρος του ποσού που αφορά αγορά λιπασμάτων (σε περίπτωση που περιλαμβάνουν και αγορές άλλων αγαθών)
Να σημειωθεί πως η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων

Δήλωση του ΥφΑΑΤ Γ. Στύλιου

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΤΥΛΙΟΥ (EUROKINISSI/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ)

Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, και βουλευτής Άρτας Γιώργος Στύλιος δήλωσε σχετικά: «Η κυβέρνηση έχει αποδείξει με πράξεις από την αρχή της θητείας της ότι στέκεται δίπλα στους παραγωγούς μας. Ειδικά σε αυτή την δύσκολη συγκυρία των μεγάλων εξωγενών κρίσεων που επηρεάζουν τις δραστηριότητες και το εισόδημά τους. Με στοχευμένα μέτρα αλλά και έκτακτες ενισχύσεις, όπως είναι και η ενίσχυση με 60 εκατ. ευρώ για την αγορά λιπασμάτων, καλύπτουμε μέρος της αύξησης του κόστους παραγωγής. Εργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα και το μέλλον του πρωτογενή μας τομέα. Είμαστε δίπλα στους παραγωγούς μας».