ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

Χορήγηση πλήρους εξοπλισμού σε 876 Πυροσβέστες Πενταετούς

Προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχαήλ Χρυσοχοΐδη με Θέμα: « Χορήγηση πλήρους εξοπλισμού και Μέσων Ατομικής Προστασίας σε 876 Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης », απέστειλε η ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Κύριε Υπουργέ,
Σύμφωνα με την 24260οικ. Φ. 300.2/17-04-2019 απόφαση της Υπουργού Προστασίας του Πολίτη (ΦΕΚ 623 Γ’/19-4-2019), 876 εποχικοί συνάδελφοί μας προσλήφθηκαν ως Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης.
Παρά την έλευση σχεδόν ενός έτους και αφού διανύθηκε ήδη μια αντιπυρική περίοδος με αρκετά συμβάντα, στους συναδέλφους αυτούς δεν έχει χορηγηθεί όχι μόνο δελτίο υπηρεσιακής ταυτότητας αλλά κανενός είδους εξοπλισμός, καθώς επίσης και από τις προβλεπόμενες στολές έχει δοθεί μόνο μία. Μόνο σε ελάχιστους έχουν χορηγηθεί κράνη για επέμβαση σε αστικά συμβάντα.
Εκτιμούμε ότι πιθανότατα το πρόβλημα να σας είναι ήδη γνωστό, καθόσον πλήθος συναδέλφων, μας ενημέρωσαν ότι έχουν αιτηθεί όλα τα απαραίτητα με Δ.Υ. αναφορές, από την αρχή του καλοκαιριού το 2019. Ωστόσο, οι συνάδελφοι μας προσπαθώντας να ανταποκριθούν στα εργασιακά τους καθήκοντα αναγκάστηκαν με δικά τους έξοδα είτε να προμηθευτούν στολές από το εμπόριο, είτε να χρησιμοποιούν δανεικές στολές άλλων συναδέλφων τους!

Φυσικά κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει και να πιστοποιήσει ότι αυτές οι στολές πληρούν όντως τις προδιαγραφές που απαιτούν οι συνθήκες εργασίας μας.
Η κατάσταση αυτή όσο διαρκεί περιορίζει σημαντικά την ικανότητα εργασίας των συναδέλφων. Τίθεται καθημερινά σε κίνδυνο όχι μόνο η υγεία τους αλλά και η ίδια τους η ζωή.
Αποτελεί μέγιστο ζήτημα για την αξιοπρέπεια όλων αυτών των συναδέλφων, να είναι σε συχνή αναζήτηση στολών με δική τους ευθύνη και πρωτοβουλία, ώστε να μπορούν να εκπληρώσουν με επάρκεια και ασφάλεια τα καθήκοντα τους, καθώς και το γεγονός ότι βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για την αγορά Μέσων Ατομικής Προστασίας!!

Κύριε Υπουργέ,

• Επειδή η ζωή και η υγεία των πυροσβεστών βρίσκεται σε κίνδυνο καθημερινά λόγο της επικινδυνότητας του επαγγέλματος και της φύσης των συμβάντων στα οποία επιχειρούν, οι ελλείψεις σε Μ.Α.Π. μεγεθύνουν αυτόν τον κίνδυνο με απρόβλεπτες και δυσμενείς συνέπειες βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.
• Επειδή έχουν περάσει σχεδόν τρεις (3) μήνες από την προηγούμενη παρέμβασή μας, δίχως να έχει δοθεί λύση στα προβλήματα που σας παραθέσαμε.
Επανερχόμαστε με την παρούσα και ζητάμε την άμεση παρέμβασή σας ώστε:

• Να χορηγηθούν άμεσα σε όλους τους εργαζόμενους στο Πυροσβεστικό Σώμα τα κατάλληλα Μ.Α.Π. σύμφωνα με τις πραγματικές ελλείψεις και με μία σχετική προτεραιότητα στους 876 πενταετούς υποχρέωσης συναδέλφους μας.
• Να αυξηθεί ο προϋπολογισμός για το Π.Σ. ώστε να καλύπτει όλες τις ανάγκες για την λειτουργία του, χωρίς να στηρίζεται σε χορηγίες και δωρεές.
• Να ενταχθεί το επάγγελμα μας στα Βαρέα Ανθυγιεινά και Επικίνδυνα επαγγέλματα.
• Να θεσπιστεί το σχετικό Π.Δ. για την εφαρμογή της υγιεινής και ασφάλειας για το επιχειρησιακό σκέλος.

Προτεινόμενα για εσάς