Επενδύσεις εκατομμυρίων στην πτηνοτροφία

Στον αναπτυξιακό νόμο 18 μονάδες στην Ήπειρο

Ένταξη με υπογραφή του περιφερειάρχη, Αλέξανδρου Καχριμάνη

Στο 50% οι επιχορηγήσεις-που θα εγκατασταθούν

Με επενδύσεις εκατομμυρίων ευρώ, 18 πτηνοτροφικές μονάδες που εντάχθηκαν στον αναπτυξιακό νόμο συμμετέχουν στην ανάπτυξη της πτηνοτροφίας που στην Ήπειρο η πτηνοτροφία και η κρεατοπαραγωγή αποτελούν από τις βασικές δραστηριότητες της περιφέρειας μας.
Να σημειωθεί πως η Ήπειρος αυτή τη στιγμή κατέχει το 17% της εγχώριας κτηνοτροφίας, το 60% της πτηνοτροφίας και επεξεργάζεται το 16% του ελληνικού γάλακτος. Επιπλέον παράγει το 16% του ελληνικού κρέατος.
Και οι εγκρίσεις μέσω Αναπτυξιακού Νόμου στο «τέλος» του 2022 και στην «αρχή» του 2023, αφορούν επενδύσεις που οι προτάσεις κυμαίνονται από 250 χιλιάδες ευρώ έως και 1 εκατομμύριο ευρώ και αφορούν είτε στην σύσταση νέων πτηνοτροφικών μονάδων, είτε στην επέκταση υφιστάμενων, ενώ οι επιδοτήσεις ανέρχονται στο 50% της συνολικής δαπάνης.
Να σημειωθεί πως η μεγαλύτερη επιχείρηση από αυτές που φέρουν την υπογραφή Καχριμάνη, είναι αυτή της Πτηνοτροφικής Θεσπρωτίας με δυναμικότητα 63.000 πτηνών και αντικείμενο την εκτροφή κοτόπουλων. Το κόστος ανέρχεται σε 1 εκατομμύριο ευρώ και η νέα πτηνοτροφική μονάδα δημιουργείται στην Παραμυθιά

Νεοσυσταθείσες
Από τις 18 επιχειρήσεις οι 13 είναι νεοσυσταθείσες όπως η μονάδα με δυναμικότητα 17.800 πτηνών κρεατοπαραγωγής του Αθανασίου Παππά, η οποία δημιουργείται στην περιοχή της Κάτω Λαψίστας Ιωαννίνων, με συνολικό ύψος επένδυσης να είναι 294 χιλ. ευρώ από το οποίο επιχορηγείται ποσό 147 χιλ. ευρώ. Επίσης η πτηνοτροφική επιχείρηση Β. Σκαμνέλου με έδρα την Άρτα, με αντικείμενο την εκτροφή κοτόπουλων για κρεατοπαραγωγή και ύψος επένδυσης 481,13 χιλ. ευρώ όπου επιχορηγείται το 50%, δηλαδή ποσό 240,56 χιλ. ευρώ.
Νεοσύστατες μονάδες είναι και αυτές των Αθ. Στάθη στην Πρέβεζα με επένδυση 242,97 χιλ. ευρώ, Ευάγγελου Μάγκου στα Ιωάννινα με επένδυση 331,12 χιλ. ευρώ και Preveza Farms με 219,18 χιλ. επιλέξιμο κόστος επένδυσης και έδρα επίσης την Πρέβεζα. Και οι τρεις επενδύσεις ενισχύονται κατά το 50%.

Νέες επιχειρήσεις στην εκτροφή κοτόπουλου είναι η εταιρεία Πεπονής Άρης-Πεπονή Ειρήνη ΙΚΕ στη Ζίτσα με επένδυση 325,32 χιλ. ευρώ, Αναστασία Φαρμάκη με επένδυση 278 χιλ. ευρώ, η Καλαμίδα ΜΙΚΕ στον Γοργόμυλο Πρέβεζας με επένδυση 329,64 χιλ. ευρώ καθώς και η Χ. Μπέλλου – Γ. Γκατζόγιας ΙΚΕ με επένδυση 399 χιλ. ευρώ. Και οι τέσσερις νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις ενισχύονται κατά το 50% της συνολικής επενδυτικής τους δαπάνης.
Στην Φιλιππιάδα Πρέβεζας βρίσκονται η Θ. Τόλης ΙΚΕ με νέα μονάδα 30.000 κοτόπουλων και επένδυση 508,6 χιλ. ευρώ αλλά και η Χ. Αθανασόπουλος με δυναμικότητα εκτροφής 16.000 πτηνών και επένδυση 311,79 χιλ. ευρώ. Με την ένταξή τους στις διατάξεις του Αναπτυξιακού αμφότερες επιχορηγούνται κατά το ήμισυ.
Μία ακόμα νέα εταιρεία εκτροφής θα είναι η Αγγελιδης ΙΚΕ, η οποία θα βρίσκεται στη Ζίτσα Ιωαννίνων με συνολικό επενδυόμενο ποσό 605,7 χιλιάδες ευρώ, από το οποίο επιχορηγούνται 302,85 χιλ. ευρώ.

Επεκτάσεις
Για ένταξη στον Αναπτυξιακό υπογράφτηκαν και επεκτάσεις υφιστάμενων μονάδων όπως η επέκταση των υποδομών από την Μίχας Μ.Α.Ε. η οποία επενδύει 638,5 χιλ. ευρώ για την διεύρυνση της υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας εκτροφής κοτόπουλων, ενώ το επιλέξιμο ποσό προς ενίσχυση είναι 601,5 χιλ. ευρώ από το οποίο οι 300,75 χιλ. ευρώ είναι επιχορηγούνται από τον Αναπτυξιακό.
Την επέκταση της υφιστάμενης μονάδας παραγωγής υλοποιεί και η Βρανιά & ΣΙΑ ΕΕ με την ενίσχυση της δυναμικότητας από 31.000 σε 49.000 κοτόπουλα και επένδυση 297,89 χιλ. ευρώ από τα οποία ενισχύονται μέσω Αναπτυξιακού τα 134,5 χιλ. ευρώ. Στους επεκτεινόμενους είναι και η παραγωγός Παρασκευή Ντούτση με έδρα την Φιλοθέη της Άρτας, η οποία ενισχύει την εκτροφή της καθώς αυτή αυξάνεται από τα 10.000 κοτόπουλα σε 28.000 με ύψος επένδυσης 231,58 χιλ. ευρώ και ποσό ενίσχυσης μέσω επιχορήγησης 106,79 χιλ. ευρώ. Επέκταση της μονάδας τoυ κάνει και ο παραγωγός Β. Βλάχος με έδρα την Νεοκαισάρεια Ιωαννίνων και επένδυση 265,89 χιλ. ευρώ, από την οποία επιχορηγείται το 50% και μέσω αυτής αυξάνεται η παραγωγή κοτόπουλου από 12.000 σε 30.000 πτηνά. Αντίστοιχη κίνηση είναι και αυτή της Αφοί Φώτου με έδρα την Άρτα, η οποία διαθέτει 246,49 χιλ. ευρώ για επέκταση του πτηνοτροφείου της με την κρατική ενίσχυση να ανέρχεται σε 123,24 χιλ. ευρώ.