Επιμελητήριο Άρτας

Διακρατική Εκδήλωση Δικτύωσης & Εκπαίδευσης για τους Συνεργατικούς Σχηματισμούς InClust

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η τεχνική συνάντηση εργασίας στο πλαίσιο της Διακρατικής Εκδήλωσης Δικτύωσης & Εκπαίδευσης για τους Συνεργατικούς Σχηματισμούς (Άρτα – Κέρκυρα – Αυλώνα – Κορυτσά)του Έργου LOCALCLUSTERS&SOCIALENTERPRISESINCUBATORSINTHEFIELDSOFCULTURE / TOURISM&FOLKTRADITION (InClust)
Την Κυριακή, 29/9/2019, στις 10:30 στο Επιμελητήριο Άρτας πραγματοποιήθηκε τεχνική συνάντηση εκπροσώπων των τεσσάρων υπό δημιουργία Clusters του έργου InClust. Πρόκειται για τα clusters (συνεργατικοί σχηματισμοί) πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας που συγκροτούνται σε Άρτα, Κέρκυρα, Αυλώνα και Κορυτσά.

Η τεχνική συνάντηση ήταν μέρος της εκπαιδευτικής επίσκεψης των εκπροσώπων των τριών (3)clusters (Κέρκυρα, Κορυτσά, Αυλώνα) στην πόλη της Άρτας κατά το διήμερο 28 & 29 Σεπτεμβρίου 2019, προκειμένου να επισκεφτούν την Έκθεση Πολιτιστικής & Δημιουργικής Βιομηχανίας (28 & 29 Σεπτεμβρίου 2019) η οποία διοργανώθηκε από την Αμβρακία Αναπτυξιακή, στο πλαίσιο της 7ης Πανελλήνιας Έκθεσης Άρτας (27/9 – 3/10/2019),.
Η συνάντηση ξεκίνησε με έναν σύντομο χαιρετισμό – καλωσόρισμα του Προέδρου του Επιμελητηρίου και της Αμβρακία Αναπτυξιακή κ. Ιωάννη Γκολομάζου.
Πρώτη εισήγηση ήταν της κυρίας Έλλης Βαγγέλη (Διαχειρίστριας του έργουInClust) στην οποία έκανε μια αναλυτική παρουσίαση για:

•τον Δημιουργικό Συνεργατικό Σχηματισμό Άρτας (Arta’sCreativeCluster) που βρίσκεται υπό διαμόρφωση
•το «Τοπικό Σύμφωνο Συνεργασίας για την προώθηση και υποστήριξη της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας της Άρτας» που έχει μέχρι σήμερα υπογραφεί από περισσότερους από είκοσι (20) φορείς και επιχειρήσεις της Άρτας
•τα εναλλακτικά επιχειρησιακά και λειτουργικά μοντέλα που το Arta’sCreativeCluster δύναται να υιοθετήσει
•τα μέχρι σήμερα μέλη του υπό διαμόρφωση cluster
•τα επόμενα βήματα και πρωτοβουλίες που σχεδιάζονται στο πλαίσιο του έργου InClust
•τις υπηρεσίες του συνεργατικού χώρου αλλά και της θερμοκοιτίδας που θα φιλοξενηθούν στο Επιμελητήριο.

Ακολούθησε η παρουσίαση του Καθηγητή του Ιονίου Πανεπιστημίου και εκπροσώπου του cluster της Κέρκυρας κου Σώζων Παπαβλασόπουλου.
Έπειτα, η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΚΕ, έκανε αναφορά στο Branding της περιοχής της Άρτας σε σχέση με τον τομέα της Πολιτιστικής & Δημιουργικής Βιομηχανίας, επικεντρώνοντας στις μελλοντικές προοπτικές και κάνοντας αναφορά σε πιθανά σενάρια εξωστρέφειας προς ενίσχυση του τοπικού πολιτιστικού πλούτου, καθώς και την σπουδαιότητα δημιουργίας μακρόπνοων συνεργασιών προς την ενίσχυση και άνθισης της τοπικής κληρονομιάς.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μια ωριαία ανταλλαγή απόψεων και συζήτησης μεταξύ των φορέων του υπό διαμόρφωση clusterστην οποία και εκφράστηκε η διάθεση και δέσμευση για την ανάληψη κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών στο μέλλον.

Λίγα λόγια για το Έργο
Στόχος του έργου «InClust» είναι η ενίσχυση και υποστήριξη των πολιτιστικών και δημιουργικών δράσεων και πρωτοβουλιών στις περιοχές της:
•Άρτας
•Κέρκυρας
•Αυλώνας (Αλβανία)
•Κορυτσάς (Αλβανία).
Το έργο “InClust” είναι μια πρωτοβουλία της Αναπτυξιακής Εταιρίας του Επιμελητηρίου Άρτας (Αμβρακία Αναπτυξιακή) η οποία είναι επικεφαλής της σύμπραξης των φορέων που υλοποιούν το έργο. Στη σύμπραξη αυτή επιπλέον συμμετέχουν οι ακόλουθοι φορείς:

•Επιτροπή Ερευνών Ιόνιου Πανεπιστήμιου, Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
•ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΚΕ
•Auleda – Local Economic Development Agency (Αλβανία)
•Δήμος Κορυτσάς (Αλβανία)
•Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Στο πλαίσιο του έργου ως φορείς Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας (Π&ΔΒ), θεωρούνται όλοι οι φορείς κερδοσκοπικοί και μη κερδοσκοπικοί, τυπικοί και άτυποι, υπό σύσταση και υφιστάμενοι, μονοπρόσωποι και πολυπρόσωποι που δραστηριοποιούνται ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά στις: εικαστικές τέχνες (ζωγραφική, γλυπτική, φωτογραφία κλπ.), παραστατικές τέχνες (θέατρο, χορός, μουσική κλπ), λιανικό εμπόριο πολιτιστικών αγαθών, δημιουργία και εμπόριο προϊόντων λαϊκής τέχνης και παράδοσης υψηλού αισθητικού ή συμβολικού χαρακτήρα που στοχεύουν στις βιωματικές αντιδράσεων του καταναλωτή, εφαρμοσμένες τέχνες (γραφιστική, productdesign, webdesign κλπ.), αρχιτεκτονική, λογοτεχνία, βιβλιοθήκες και μουσεία οπτικοακουστικά, αλλά και ό,τι σχετίζεται με την αναπαραγωγή τους όπως εκδόσεις, εκτυπώσεις, κατασκευές, περιοδικά, εφημερίδες, ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαφήμιση κ.ά.

Η Διακρατική Εκδήλωση Δικτύωσης & Εκπαίδευσης για τους Συνεργατικούς Σχηματισμούς του Έργου InClust ήταν ανοικτή στο ευρύ κοινό, αποτελώντας κατ’αυτόν τον τρόπο ένα γενικότερο κάλεσμα προς όλους τους φορείς της Πολιτιστικής & Δημιουργικής Βιομηχανίας της Άρτας.
Ακολούθησε ελαφρύ γεύμα,τύπου μπουφέ, στον ίδιο χώρο.Η εκδήλωση δικτύωσηςολοκληρώθηκε υπό ένα ευχάριστο και φιλικό κλίμα προσμονής για το επερχόμενο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο (Workshop) κατά τον μήνα Νοέμβριο.Η οικοδόμηση ενός κοινού, διασυνοριακού άξονα στον τομέα της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας στις δύο γειτνιάζουσες χώρες, την Ελλάδα και την Αλβανία, συνεχίζεται.

Προτεινόμενα για εσάς