ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ προς ΕΤΑΝΑΜ

Προσθήκη στους επιλέξιμους ΚΑΔ του Προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη»

Την προσθήκη στους επιλέξιμους ΚΑΔ σε επικείμενη Πρόσκληση στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος «ΤΑΠΤοΚ, LEADER/CLLD ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ζητά με επιστολή του το Επιμελητήριο Άρτας προς ETANAM ΑΕ ΟΤΑ.
Στην επιστολή σημειώνονται τα εξής: «Σε συνέχεια ενημέρωσής μας για την Πρόσκληση που προγραμματίζει να δημοσιεύσει ο φορέας σας, στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ), LEADER/CLLD ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης» του Υπομέτρου 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ» (πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα) του Μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, με την παρούσα επιστολή σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα.

Πρωτίστως, επισημαίνουμε ότι ο αριθμός ενταγμένων επενδυτικών σχεδίων, στις Προσκλήσεις που έχει ήδη δημοσιεύσει ο φορέας σας, κατά την προγραμματική περίοδο του 2014-2020, είναι περιορισμένος στην ΠΕ Άρτας σε αντίθεση με την ΠΕ Πρέβεζας. Το Επιμελητήριο εργάζεται στην προσπάθεια ενημέρωσης του τοπικού επιχειρηματικού κοινού, συμβάλλοντας στην προσπάθεια που κάνετε να στηρίξετε την τοπική οικονομία.
Ο φορέας μας από μελέτες που έχει εκπονήσει, έχει καταγράψει ότι ο ορεινός όγκος των Τζουμέρκων αποτελεί μια αναπτυσσόμενη περιοχή, στην οποία καταγράφονται σημαντικές ελλείψεις. Μια εκ των σημαντικότερων είναι η έλλειψη επιχειρήσεων εστίασης – σημαντικό πρόβλημα γιατί ο επισκέπτης σε πολλές περιπτώσεις θα πρέπει να ταξιδέψει σε άλλο χωριό από αυτό που διαμένει, για να έχει πρόσβαση σε εστιατόριο.
Επιπρόσθετα, ο τομέας εστίασης καθώς δεν αποτελεί προτεραιότητα της RIS 2014-2020, δεν έχει τη δυνατότητα επιχορήγησης από ποικίλα Τομεακά, γεγονός που επιδεινώνει την οικονομική δυσχέρεια για το συγκεκριμένο κλάδο. Η ενίσχυση της εν λόγω δραστηριότητας περιορίστηκε σε προγράμματα για στήριξη λόγω covid και προγράμματα ΟΑΕΔ για κάλυψη κυρίως, λειτουργικών εξόδων.

Τέλος, σε επικοινωνία με συμβούλους χρηματοδοτικών προγραμμάτων, ενημερωθήκαμε ότι υπάρχει έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για τον τομέα εστίασης στον ορεινό όγκο και την περιοχή των Τζουμέρκων, όσο αφορά την ίδρυση νέων επιχειρήσεων. Παράλληλα, τα μέλη μας που δραστηριοποιούνται ήδη, στον ορεινό όγκο με υφιστάμενες επιχειρήσεις πχ καφενεία, χρειάζονται ενίσχυση της οικονομικής τους βιωσιμότητας.
Για τους ανωτέρω λόγους, προτείνουμε την προσθήκη των ΚΑΔ του τομέα εστίασης ως επιλέξιμους στην επικείμενη Πρόσκληση στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ), LEADER/CLLD ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης» που θα αφορά τον ιδιωτικό τομέα.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων και αναμένουμε τις ενέργειές σας».

Την επιστολή που κοινοποιείται στους Πρόεδρο Δ.Σ. Καλαντζή Νικόλαο Αντιπρόεδρο Δ.Σ. Χασιάκο Χρήστο Διευθύνων Σύμβουλο Μπούρη Ιωάννη και τα Μέλη Δ.Σ. Τσιρογιάννη Χρήστο,Μίγδο Περικλή,Βαβέτση Ροζίνα, Ζαχαριά Νικόλαο,Δαρδαμάνη Ιωάννη ,Γούση Χρήστο,Βαρέλη Δημήτριο Κλούμπα Λεμονιά υπογράφει ο Ιωάννης Γκολομάζος, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Άρτας.