Επιστολή Ανδρέα Στοιμενιδη προέδρου ΟΣΕΤΕΕ στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

Με επιστολή του Προέδρου της ΟΣΕΤΕΕ και Εθνικού Αντιπροσώπου για θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Δρ. Ανδρέα Στοϊμενίδη, στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή, επισημαίνονται μέτρα που πρέπει να εφαρμόζονται σε όλες τις επιχειρήσεις, εγκαταστάσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα (καθώς και τα ν.π.δ.δ. και τους Ο.Τ.Α.) και για κάθε εργαζόμενο που απασχολείται από τον εργοδότη με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, περιλαμβανομένων των ασκούμενων και μαθητευόμενων.

Πρόσθετα, σημαντικά μέτρα αλλά και απλές τεχνικές προτάσεις που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στο ενδεχόμενο αναθεωρημένου κειμένου οδηγιών του Υπουργείου είναι:
-Η λήψη μέτρων περιβαλλοντικής και ατομικής υγιεινής, όπως τακτικός αερισμός των χώρων εργασίας, συντήρηση των συστημάτων εξαερισμού- κλιματισμού και καθαρισμός επιφανειών, συσκευών κ.λπ., σύμφωνα και με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.
-Η αποφυγή κατανάλωσης κάθε είδους τροφής στους εργασιακούς χώρους, εκτός των χώρων εστίασης ή οριοθετημένων για αυτή την δραστηριότητα χώρων
-Η διάθεση και τοποθέτηση σκεπαστών κάδων με ποδοκίνητο καπάκι και σακούλα απορριμμάτων, όπου απορρίπτονται τα ΜΑΠ μιας χρήσης, καθώς και τα μαντηλάκια, οι χειροπετσέτες ή άλλα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για την απολύμανση επιφανειών ή αντικειμένων στο χώρο εργασίας.

-Ο συχνός καθαρισμός των ενδυμάτων εργασίας (φόρμες, ποδιές κ.λπ.), καθώς και των ΜΑΠ που χορηγούνται (κράνη, γυαλιά, μέσα προστασίας της ακοής, άρβυλα κ.λπ.)
-Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να επιτρέπεται η πραγματοποίηση κάθε εργασίας που απαιτεί συνεργασία σε απόσταση μικρότερη των 2 μέτρων.
Το κεντρικό μήνυμα που στέλνεται στην κοινωνία από όλους μας, την Κυβέρνηση, δημόσιους φορείς και αξιωματούχους, συλλογικούς φορείς και τις Οργανώσεις των Εργαζομένων είναι ότι πάνω από όλα βάζουμε την ανθρώπινη ζωή. Η Υγεία και Ασφάλεια στους χώρους Εργασίας είναι για όλους μας αδιαπραγμάτευτη.

Προτεινόμενα για εσάς