ΕΠΙ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΕΙ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ

‘’ Και λύσας την κατάραν, έδωσε την ευλογίαν ‘’

Υπό του Πρωτοπρεσβυτέρου
Ιωάννου Λάκκα – Θεολόγου
Συντ/χου – εκπ/κού

Γεγονός θείο, παράδοξο και σωτήριο! Αρχή και προοίμιο της σωτηρίας υπήρξε η γέννηση της Μαριάμ. Υπήρξε το όργανο και η αφετηρία της σωτηρίας μας. Ο Μ. πατέρας Γρηγόριος ο Νύσσης γράφει: ‘’όπως έπραξε η Άννα η μητέρα του Σαμουήλ – έπεσε σε προσευχές – στα Άγια των Αγίων, το ίδιο έκανε και η στείρα – γραία – Άννα’’

Παρήλθε η αρά(η κατάρα)-λέει ο Γρηγόριος- Γεννάτε η Αμνάς, από την οποίαν θα γεννηθεί ο Αμνός. Αγνοίας θησαύρισμα! Άμωμος και αμόλυντος! Κοσμημένη με ταπεινοφροσύνη, μ’ ευλάβεια και με πίστη. Έτσι αναδείχθηκε ‘’ η Δούλη Κυρίου’’. Κυρά του κόσμου και συμπαθής μεσίτρια προς τον Θεό και δοξάσθηκε από τους ανθρώπους. Η Παναγία δεν υπήρξε μόνο μεγάλη προσωπικότητα, αλλά και μεγάλο πνευματικό γεγονός. Να μη δείξουμε αδράνεια. Να πάρουμε κατεύθυνση ζωής, για μια δημιουργική χριστιανική πορεία, με στροφή προς το Χριστό και αφετηρία το Θεό. Σε όλα αυτά θα πρέπει να βοηθήσει η κάθε γυναίκα-η κάθε μητέρα. Γιατί είναι η καρδιά της οικογένειας και ολόκληρης της ανθρώπινης κοινωνίας. Η γυναίκα είναι ένα καλλιτέχνημα και ομορφαίνει τη ζωή.
Είναι το οξυγόνο μέσα στο σπίτι, στην οικογένεια. Γιατί η καλή μητέρα είναι η ζωή μέσα στο σπίτι. Είναι η αντλία που διοχετεύει την ευτυχία μέσα στο σπίτι. Όταν αυτή λειτουργεί καλά, τα πάντα ανθίζουν. Τότε έχουμε άνοιξη.

‘’Σόφρων γυνή οικοδόμησεν οίκους, άφρων δε γυνή κατέκαυσεν ταις χερσίν αυτής’’.
Αγαπητοί μου βρισκόμαστε σε μια εποχή στην οποία ο πλήρης αποπροσανατολισμός των ανθρώπων, η ασυδοσία, η παραφροσύνη, η κατάργηση θεσμών και αξιών, η βία και το οργανωμένο έγκλημα, δημιούργησαν ένα άψυχο τεχνικό πολιτισμό. Έτσι λοιπόν το μήνυμα της θείας Γέννησης της Θεοτόκου-από την άκαρπο- στείρα Άννα είναι ‘’η τροφός της ζωής μας’’. Η Θεία Γέννησή της ‘’Χαράν εμήνυσε πάση τη οικουμένη’’. Ακόμα δεν ορφάνεψε ο κόσμος. Έχουμε την Μητέρα του Θεού και Μητέρα μας. Διεδραμάτισε παγκόσμιο και πανανθρώπινο έργο και αποστολή. Ιδεώδη θυγατέρα της Σιών το ωραιότερο και αξιότερο πλάσμα που γνώρισε ο κόσμος. Ο Ύψιστος πριν γεννηθεί την είχε προορίσει και προετοιμάσει να εκλέξει για το μέγα μυστήριο της σωτηρίας του κόσμου. Αυτό λέγει χαρακτηριστικά ο Ιερός Αυγουστίνος. Ολόκληρη η ζωή της Θεοτόκου από τη Γέννησή της μέχρι τη Ζωηφόρου Κοίμησή Της, προσέφερε τον εαυτό Της ‘’Τελεσιουργίαν του Μυστηρίου του Χριστού.

Εποίησε μεγαλεία και δυνατά’’. Έγινε Κυρά του Ουρανού και της γης. Έγινε η γέφυρα που ένωσε τη γη με τον Ουρανό. Έγινε το παράθυρο, που απ’ αυτό μπήκε ο Θεός. Αυτό λοιπόν το ιστορικό γεγονός της Θείας Γέννησης της Θεοτόκου πως πρέπει να επιδράσει στις ψυχές μας; Πως θα το γονιμοποιήσουμε εμείς; Τι θα κάνουμε για να ζήσουμε το γεγονός της Θείας Γέννησης; Ο Απόστολος Παύλος λέγει: ‘’εν σοφία περιπατείτε προς τους έξω, τον καιρόν εξαγοραζόμενοι’’. Δηλαδή να μην αφήσουμε ευκαιρία ανεκμετάλλευτη. Να γίνουμε δημιουργικοί, μ’ ένα σύστημα ζωής, αξιοποίησης των υψηλών στόχων, να κάνουμε τη ζωή μας πιο συγκεκριμένη και υπεύθυνη. –

Προτεινόμενα για εσάς