ΕΡΩΤΗΣΗ του Κυριάκου Βελόπουλου για τα προβλήματα των Ραδοβιζίων Άρτας

ΕΡΩΤΗΣΗ κατέθεσε ο Κυριάκος Βελόπουλος, Πρόεδρος Κόμματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ, βουλευτής Λάρισας, σχετικά με την «αντιμετώπιση προβλημάτων των ορεινών Ραδοβιζίων της Άρτας».

Η ερώτηση απευθύνεται προς τον κ. Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τον κ. Υπουργό Τουρισμού,
την κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, την κ. Υπουργό Πολιτισμού & Αθλητισμού, τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κ. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κ. Υπουργό Υγείας,
τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και τον κ. Υπουργό Εσωτερικών, στην οποία ανεφέρονται τα εξής: «Εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Ραδοβιζινών της Άρτας, σε έγγραφη επικοινωνία τους, έθεσαν υπόψη μας έναν αριθμό προβλημάτων που βιώνουν οι κάτοικοι της περιοχής, στα πλαίσια μιας γενικευμένης προσπάθειας να επιδιώξουν λύσεις. Συνοπτικά, οι εκπρόσωποι των Ραδοβιζινών της Άρτας κατέγραψαν ως αδιέξοδα της περιοχής τους, μεταξύ άλλων: την προβληματική προσβασιμότητα και την έλλειψη στελέχωσης των σχολείων τους με εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, την καταστροφική επιρροή στην περιοχή τους των έργων «ΑΠΕ», όπως είναι το Φράγμα Αυλακίου των 84MW και το Αιολικό πάρκο «ΑΕΤΟΣ» των 42MW, την έλλειψη υποδομών οδικού δικτύου, τόσο εντός της περιοχής τους, όσο και πέριξ αυτής, την έλλειψη ενός λειτουργικού δικτύου ίντερνετ και τηλεφωνίας, καθώς και την ύπαρξη προβληματικών δικτύων ηλεκτρισμού και ύδρευσης, την έλλειψη δομών φροντίδας της Υγείας, την έλλειψη υποκαταστημάτων τραπεζών και «ΚΕΠ», την έλλειψη χώρων λιανικού εμπορίου, την έλλειψη γεωπόνων, προκειμένου να στηριχθεί η πρωτογενής παραγωγή στα ορεινά Ραδοβίζια, τον μηδενικό τουρισμό και την απαξίωση των ιδιοκτησιών των κατοίκων λόγω των μη ορθά καταρτισμένων Δασικών Χαρτών.

Οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Ραδοβιζινών θεωρούν άκρως απαραίτητα για την ανάκαμψη των ορεινών χωριών τους: την κατάργηση του πληθυσμιακού κριτηρίου για την χρηματοδότηση των ορεινών Δήμων, καθώς και την εξεύρεση πόρων χρηματοδοτήσεων για έργα υποδομών στα Ραδοβίζια και στην ευρύτερη ορεινή περιοχή, διαμαρτυρόμενοι για το ότι κοντινές ορεινές περιοχές στην δική τους έλαβαν σχετικά κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης για μικρότερης έκτασης προβλήματα. Κρίνουν, περαιτέρω, οι εκπρόσωποι των Ραδοβιζινών ότι, είναι ανάγκη να προκύψουν κάποια κίνητρα υπέρ των ντόπιων κατοίκων προκειμένου να παραμείνουν στην γενέτειρά τους, να καταργηθούν τα αντιπεριβαλλοντικά πλάνα έργων
«ΑΠΕ» στην περιοχή, να χαραχθούν εθνικές οδικές αρτηρίες σύνδεσης με τα κοντινά αστικά κέντρα, να δρομολογηθεί η λύση της εποχούμενης παροχής τραπεζικών υπηρεσιών με εκ περιτροπής ολιγόωρες στάσεις των κινητών κλιμακίων τραπεζικών υπηρεσιών στα χωριά της περιοχής, να ανανεωθούν και να συντηρηθούν τα ανωτέρω δίκτυα ίντερνετ, τηλεφωνίας, ηλεκτρισμού και ύδρευσης, να δημιουργηθούν πάρκα και χώροι για δραστηριότητες αναψυχής, αθλητισμού και πολιτισμού στα Ραδοβίζια, να δημιουργηθούν, ως τουριστικό προϊόν, «Δασικά Χωριά» στην περιοχή με δυναμικότητα 80 κλινών το καθένα, προς ανάπτυξη της επισκεψιμότητας από τουρίστες, καθώς και να ιδρυθεί σε κοντινή περιοχή πανεπιστημιακή σχολή με επικέντρωση στον πρωτογενή τομέα της αγροτικής παραγωγής.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,
Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:
1. Προτίθεσθε να λάβετε τις απαραίτητες πρωτοβουλίες, στο μέτρο της δικαιοδοσίας που σας αναλογεί, προκειμένου να εξασφαλιστούν η προσβασιμότητα και η στελέχωση των σχολείων στην περιοχή των ορεινών Ραδοβιζίων της Άρτας, να δημιουργηθούν δομές άθλησης, πολιτισμού & αναψυχής εντός αυτής, να ακυρωθεί η αλλοίωση των ορεινών Ραδοβιζίων από τα καταστροφικά για το περιβάλλον ως άνω έργα «ΑΠΕ», να χαραχθεί οδικό δίκτυο στο εσωτερικό και στην περίμετρό της περιοχής, να αποκατασταθεί η επάρκεια των δικτύων ίντερνετ, τηλεφωνίας, ηλεκτρισμού και ύδρευσης, να δημιουργηθούν δομές φροντίδας της υγείας των κατοίκων, να εφαρμοστεί η ανωτέρω προτεινόμενη λύση για την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών στους κατοίκους, να εγκατασταθούν καταστήματα «ΚΕΠ» στην περιοχή, να ορθολογικοποιηθεί η κατάρτιση των Δασικών Χαρτών της, προκειμένου να μην απαξιωθούν οι περιουσίες των κατοίκων των ορεινών Ραδοβιζίων της Άρτας, καθώς και να δημιουργηθούν υποδομές προσέλκυσης τουρισμού στην εν λόγω περιοχή;
2. Προτίθεσθε να λάβετε τις απαραίτητες πρωτοβουλίες, στο μέτρο της δικαιοδοσίας που σας αναλογεί, προκειμένου να δρομολογηθούν κίνητρα για την ίδρυση χώρων λιανικού εμπορίου στην περιοχή των χωριών των ορεινών Ραδοβιζίων της Άρτας και για την επί μακρόν δραστηριοποίηση γεωπόνων εντός της προηγούμενης περιοχής;