Ημερίδα στο Επιμελητήριο Άρτας

Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

Ημερίδα με θέμα «Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία: Εμπειρίες και Προοπτικές» εντασσόμενη στο πλαίσιο του προσυνεδριακού διαλόγου του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία : «Με το βλέμμα στο μέλλον» συνδιοργανώνουν το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος – Τμήμα Ηπείρου, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Επιμελητήριο Άρτας.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 17:30 στο Συνεδριακό Κέντρο του Επιμελητηρίου Άρτας στην Άρτα.

Πρόγραμμα
17.30-18.00 Προσέλευση
18:00-18:30 Έναρξη – Χαιρετισμοί
18:30-18:50Υγεία και Ασφάλεια στο εργασιακό περιβάλλον. Κίνδυνοι και εργαλεία. Κωνσταντίνα Ζορμπά, Μεταλλειολόγος Μηχανικός, Υπεύθυνη Παραρτήματος Ιωαννίνων ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.
18:50-19:10 Οργάνωση εργοταξίου. Ασφαλείς εξοπλισμοί, μηχανήματα και δίκτυα.Παύλος Βάγγης, Προϊστάμενος Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία Ιωαννίνων, Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-θέσεων (ΥΠ.Ε.Κ.ΥΠ.)

19:10-19:30 Αιτίες πρόκλησης εργατικών ατυχημάτων στα τεχνικά έργα και τη βιομηχανία. Βασιλική Σεϊντή, Προϊσταμένη Περιφερειακής Δ/νσης ΕπιθεώρησηςΑσφάλειας & Υγείας στην Εργασία Πελοποννήσου – Δυτ. Ελλάδας -Ηπείρου – Ιονίων Νήσων, Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΥΠ.Ε.Κ.ΥΠ.)
19:30-19:50 Επικίνδυνες χημικές ουσίες. Η σημασία και η χρήση του κανονισμού CLP. Διαχείριση του κινδύνου από χημικές ουσίες. Νούλη Ευγενία, Χημικός, MSc, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
19:50-20:10 Ασφάλεια και Υγεία στα υπόγεια τεχνικά έργα. Η περίπτωση της σήραγγας Κλόκοβας. Ιωάννης Μπέλλος, Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, Δ/ντής Ασφάλειας και Υγείας στον Ανεξάρτητο Μηχανικό της Ιόνιας Οδού (Κ/Ξ AECOM Infrastructure & Environment UK Limited – OMEK A.E.
20:10-20:30 Ερωτήσεις, παρεμβάσεις, συζήτηση και κλείσιμο ημερίδας

Προτεινόμενα για εσάς