Η πώληση της ΜΙΝΕΡΒΑ επηρεάζει και την Ήπειρο

Για ανακατατάξεις στο κλάδο γαλακτοκομικών της Ηπείρου, ως ενδεχόμενο από περίπτωση που ολοκληρωθεί η προσπάθεια των ιδιοκτητών της MINEΡΒΑ να πωλήσουν την εταιρία, κάνουν λόγο παράγοντες του κλάδου.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Καθημερινής» ο μητρικός όμιλος PZ Cussons έχει αναθέσει σε εταιρία συμβούλων για μεταβίβαση της MINEΡΒΑ για την οποία έχει εκδηλωθεί μεγάλο ενδιαφέρον και τέσσερις ήδη επενδυτές πέρασαν στην επόμενη φάση. Ως τίμημα για το σύνολο των δραστηριοτήτων της εταιρείας (Ελαιόλαδο, βούτυρα, γαλακτοκομικά), ζητείται το ποσό των 40 εκ. ευρώ.

Να σημειωθεί πως η ΜΙΝΕΡΒΑ πέρυσι ολοκλήρωσε ένα πολυετές πρόγραμμα (ύψους 3,2 εκ. ευρώ), εκσυγχρονισμού των τυροκομικών εγκαταστάσεων στο Επισκοπικό Ιωαννίνων και του σταθμού γάλακτος στην Ανδραβίδα.
Εκτός αυτού όμως η εταιρία έχει ξεκινήσει ένα ερευνητικό πρόγραμμα για την παραγωγή γαλακτοκομικού προϊόντος, όπως τυρί άλμης τύπου φέτας, με καλύτερες συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής και αυξημένης προστιθέμενης αξίας, μεγαλύτερου χρόνου ζωής και μικρότερου αναγκαίου χρόνου ωρίμανσης. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα με προϋπολογισμό 238.000 ευρώ, είναι μια από τις προτάσεις που έχουν ενταχθεί από τον περασμένο Σεπτέμβριο (με άλλες 45 προτάσεις) στην πρόσκληση του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 του ΕΣΠΑ για την Καινοτομία και υλοποιείται σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων (ΙΤΑΠ) του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.
Η παραγωγή φέτας, αλλά και άλλων τυροκομικών προϊόντων, για τη ΜΙΝΕΡΒΑ, εντάσσεται σε ένα ολοκληρωμένο εξαγωγικό καλάθι που περιλαμβάνει επίσης το ελαιόλαδο, το ξύδι κ.α.
Επιστήμονες προστατεύουν την αυτόχθονη φυλή προβάτων Φλώρινας –

Πελαγονίας
Με στόχο την προστασία, τη διάσωση, τη γενετική βελτίωση και την αξιοποίηση των υφιστάμενων πληθυσμών των προβάτων της αυτόχθονης φυλής Φλώρινας – Πελαγονίας το Εργαστήριο Οικονομίας Ζωικής Παραγωγής του Τμήματος Κτηνιατρικής του ΑΠΘ, ως επικεφαλής εταίρος διασυνοριακού προγράμματος Ελλάδας – Βόρειας Μακεδονίας, πραγματοποιεί έρευνα για τη συγκεκριμένη και απειλούμενη με εξαφάνιση αυτόχθονη φυλή.
Μέσω μιας διεπιστημονικής, ολιστικής προσέγγισης, η ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου πρόκειται να καταγράψει την υφιστάμενη κατάσταση και τα χαρακτηριστικά της φυλής Πελαγονίας σε Ελλάδα και Βόρεια Μακεδονία, ενώ στοχεύει και στη δημιουργία της απαραίτητης υποδομής για την ανάπτυξη προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης στη διασυνοριακή περιοχή.

Σύμφωνα με τον επιστημονικά υπεύθυνο του έργου, επίκουρο καθηγητή του Εργαστηρίου Οικονομίας Ζωικής Παραγωγής, Αλέξανδρο Θεοδωρίδη, στους κύριους άξονες της έρευνας βρίσκονται, ακόμα, η βελτίωση της ποιότητας και της υγιεινής του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων από τις αυτόχθονες φυλές, η διαμόρφωση στρατηγικών βασισμένων στην αγορά, οι οποίες θα βελτιώσουν το εισόδημα των προβατοτρόφων και θα ωφελήσουν την αλυσίδα αξίας του κλάδου, όπως και η ανάδειξη των ωφελειών εκτροφής ντόπιων φυλών προβάτων και την ευαισθητοποίηση του κοινού αναφορικά με τη διατήρηση της γενετικής ποικιλότητας.
Στις προτεραιότητες του έργου PAPESHE εντάσσεται και η δικτύωση των εμπλεκόμενων φορέων για την επίτευξη συνεργειών, με στόχο τη βελτιωμένη κατάρτιση των κτηνοτρόφων σε βελτιωμένες τεχνικές υγιεινής γάλακτος. Μέσω των παραπάνω δράσεων, όπως τονίζει ο κ. Θεοδωρίδης, η επιστημονική ομάδα του έργου PAPESHE πρόκειται να δημιουργήσει έναν Σταθμό Τεχνητής Σπερματέγχυσης, στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας στη Φλώρινα, μια βάση δεδομένων με πληροφορίες για τους συγκεκριμένους πληθυσμούς, όπως και ένα κοπάδι – πυρήνα προβάτων Πελαγονίας στις εγκαταστάσεις του ΑΠΘ για μελλοντικά πειράματα.

Προτεινόμενα για εσάς