Η Eurobank στηρίζει την επιχειρηματική καινοτομία

Προκήρυξη 9ου κύκλου Προγράμματος egg – enter, grοw, go

Ξεκινά ο 9οςκύκλοςτης πλατφόρμας egg Start-Up του Προγράμματος egg – enter•grοw•go, που σχεδίασε και υλοποιεί η Eurobank σε συνεργασία με το Corallia του Ε.Κ. Αθηνά, από το 2013, για την υποστήριξη της νέας, καινοτόμου επιχειρηματικότητας.
Το egg ενδυναμώνει περαιτέρω το ρόλο του ως ο πιο ολοκληρωμένος επιχειρηματικός επιταχυντής (start-upaccelerator) στην Ελλάδα. Ενισχύει το πλέγμα στήριξης προς την καινοτόμο επιχειρηματικότητα, με προοπτική επενδυτικής ανάπτυξης και εμπορικής δραστηριοποίησης, αξιοποιώντας τη σύγχρονη δομή του με τις διακριτές αλλά συμπληρωματικές πλατφόρμες eggStart-UpκαιeggScale-Upενώ, ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες συνθήκες της πανδημίαςCovid-19 και αξιοποιεί σύγχρονα, ψηφιακά εργαλεία για την απρόσκοπτη λειτουργία του και την επιχειρηματική ανάπτυξη των συμμετεχόντων.

Ο Γενικός Διευθυντής Marketing& Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου Eurobank & Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος, κ. Μιχάλης Βλασταράκης, δήλωσε σχετικά: «Στα οκτώ χρόνια από την ίδρυσή του, το egg αναβαθμίζεται διαρκώς και στηρίζει πολλές νέες επιχειρήσεις να ενδυναμώσουν το επιχειρηματικό τους πλάνο και να αναπτυχθούν εμπορικά. Με τις διακριτές πλατφόρμες egg Start-Up και egg Scale-Up, παρέχουμε πολυεπίπεδη υποστήριξη σε νέους επιχειρηματίες με καινοτόμες ιδέες σε όλα τα στάδια της επιχειρηματικής τους ανάπτυξης, ενισχύοντας τη δυναμική διασύνδεσής τους με τις αγορές και διεθνείς φορείς για την προσέλκυση των απαραίτητων κεφαλαίων. Η Eurobank συμβάλει ενεργά στην ανάπτυξη του οικοσυστήματος της καινοτομίας στη χώρα, συνεργάζεται με την Πολιτεία, για τη βελτίωση του θεσμικού του πλαισίου και την ανάδειξη της υγιούς επιχειρηματικότητας, στηρίζοντας την εξωστρέφεια και την διεθνοποίησή της.».

-Δήλωση συμμετοχής μπορεί να υποβληθεί με επιχειρηματικό σχέδιο που αφορά σε οποιονδήποτε οικονομικό κλάδο. Ενθαρρύνονται, ωστόσο, ιδιαίτερα επιχειρηματικά σχέδια σε ανταγωνιστικούς κλάδους, όπως είναι, για παράδειγμα, οι τεχνολογίες 5G,ολοκληρωμένες λύσεις στα πρότυπα ESG (EnvironmentSocialGovernment) αλλά και σχέδια που αξιοποιούν πολυετή ερευνητική δραστηριότητα ή κάνουν ευρεία χρήση καινοτομιών σε τομείς όπως, η Τεχνητή Νοημοσύνη, Big Data, Κυβερνοασφάλεια, Τουριστικές Τεχνολογίες & Σύγχρονες Υπηρεσίες, Fintech, Ρομποτική, Εικονική / Επαυξημένη Πραγματικότητα, Βιομηχανία 4.0, Βιοτεχνολογία, Ιατρικές Τεχνολογίες και Μέθοδοι, Αγροτική Τεχνολογία, Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες, Ενέργεια, Εκπαίδευση – Σύγχρονες Μέθοδοι και Εργαλείακ.ά.

-Παρέχεται χρήσιμη δέσμη χρηματοδοτικών επιλογών για την αξιοποίηση διαφορετικών καναλιών χρηματοδότησης. Οι υποψηφιότητες για συμμετοχή στο egg – enter•grow•goμπορούν να υποβληθούν από τη Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2021, στις12:00, μέχρι τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021, στις 15.00, ενώ το πρώτο OpenDay διενεργείται, διαδικτυακά, την Τετάρτη, 3Μαρτίου 2021, στις 17.00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περαιτέρω πληροφορίες στην ιστοσελίδα του egg – enter•grοw•go. www.theegg.gr._

Προτεινόμενα για εσάς