Καχριμάνης-Ψαθάς προς Λιβανό για το Φράγμα Κομποτίου: Έργο-ανάσα για την περιοχή

Στα 100 εκ. το κοστολόγιο του έργου
Ώθηση στις καλλιέργειες-κυρίως της ελιάς
Αξιοποίηση περισσότερων στρεμμάτων με άρδευση

Ένα από τα πολλά έργα που έχουν ξεκινήσει εδώ και χρόνια στην Άρτα χωρίς να ολοκληρωθούν μέχρι σήμερα είναι και η κατασκευή αρδευτικού φράγματος στην περιοχή του Κομποτίου.

Ένα έργο που σύμφωνα με όλες τις μελέτες αφενός θα δώσει μεγαλύτερη ώθηση στην καλλιέργεια της ελιάς που κυριαρχεί στην περιοχή, αφενός θα δώσει τη δυνατότητα να καλλιεργηθούν περισσότερες εκτάσεις που σήμερα λόγω έλλειψης νερού παραμένουν αναξιοποίητες. Επί πλέον, θα μετριασθούν και οι επιπτώσεις στον υδροφόρο ορίζοντα της ευαίσθητης περιοχής στην κοιλάδα του Κομποτίου, λόγω των πολλών γεωτρήσεων.

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης και ο Αντιπεριφερειάρχης Άρτας Βασίλης Ψαθάς, αφού ασχολήθηκαν επισταμένως με το θέμα αυτό, με επιστολή προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιο Λιβανό εκφράζουν το ενδιαφέρον τους σε οτι αφορά την ολοκλήρωση των μελετών και την κατασκευή αρδευτικού φράγματος στην περιοχή του Κομποτίου του Δήμου Νικ. Σκουφά, αφού το προτεινόμενο έργο εντάσσεται στις δράσεις της Περιφέρειας για την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα στην ΠΕ Άρτας.
Να σημειωθεί πως –όπως επισημαίνεται σε σχετική ενημέρωση- για το έργο αυτό έχει αποσταλεί επιστολή ενδιαφέροντος και προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Κων/νο Α. Καραμανλή, έτσι ώστε σε συνεργασία με την Περιφέρεια να ολοκληρωθούν οι μελέτες και να ενταχθεί το έργο στα επόμενα χρηματοδοτικά πλαίσια, πχ Ταμείο Ανάκαμψης, επόμενη Προγραμματική Περίοδος.

Όπως τονίζεται από την πλευρά του Περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέξανδρου Καχριμάνη και του Αντιπεριφερειάρχη Άρτας Βασίλη Ψαθά οι παραπάνω επιστολές είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας και της τεχνικής προεργασίας που υπάρχει εδώ κι ένα χρόνο μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών.

Πιο συγκεκριμένα στην επιστολή αναφέρονται τα εξής: «Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων είχε ξεκινήσει πριν από 20 χρόνια περίπου, κάποιες μελέτες για το συγκεκριμένο έργο, χωρίς ποτέ να ολοκληρωθούν, έτσι ώστε να καταστεί ώριμο. Το ενδεικτικό κοστολόγιο του έργου είναι περίπου 100 εκ. €. Τα αρδευτικά φράγματα εντάσσονται στη στρατηγική επιλογή – λογική της Κυβέρνησης για κατασκευή μέσω ΣΔΙΤ.
Το έργο αυτό θα δώσει μεγάλη πνοή στις αγροτικές καλλιέργειες, κυρίως της ελιάς και ιδιαίτερα στις περιοχές του Δήμου Νικ. Σκουφά. Θα βοηθήσει αποφασιστικά στην αύξηση της παραγωγής, την εισαγωγή στην καλλιέργεια περισσότερων αγροτικών εδαφών που σήμερα παραμένουν αναξιοποίητα, αλλά και του μετριασμού των δυσμενών επιπτώσεων από την υφιστάμενη έλλειψη επαρκούς αρδευτικού νερού, στην ποιότητα και ποσότητα των παραγόμενων προϊόντων.

Δευτερευόντως αναμένεται να προκύψουν ουσιαστικά περιβαλλοντικά οφέλη, αφού θα περιοριστεί η χρήση των ιδιωτικών υδροληψιών και θα μειωθεί η υπεράντληση υπογείων υδάτων από τον υδροφόρο ορίζοντα και ο κίνδυνος υφαλμύρωσης των εδαφών.
Η δυναμική που θα αποκτήσει η εν λόγω περιοχή θα αποτελέσει αξιόλογο βήμα για την τόνωση της αγροτικής οικονομίας ολόκληρης της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και ενδεχομένως να προσελκύσει και επενδύσεις του δευτερογενούς τομέα, στοιχείο που θα προσδώσει άλλη βαρύτητα στην οικονομική ανάκαμψη της περιοχής».

Προτεινόμενα για εσάς