ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ: "Βιοκλιματική ανάπλαση χώρων στο ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ"

Με απόφαση ΥΠ.ΕΣ. εντάχθηκε προς χρηματοδότηση το έργο του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων με τίτλο: «Βιοκλιματική ανάπλαση χώρων στον οικισμό Βουργαρελίου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων με βάση την παραδοσιακή αρχιτεκτονική για την πραγματοποίηση επετειακών εκδηλώσεων της κήρυξης της Επανάστασης του 1821», προϋπολογισμού 345.659,80€, στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»…
Το έργο αφορά στην βιοκλιματική ανάπλαση δύο κτιρίων των κατασκηνώσεων Βουργαρελίου, καθώς και του περιβάλλοντα χώρου τους με στόχο τη λειτουργία νέου Ψηφιακού Κέντρου ιστορικής μνήμης για την ενίσχυση της ιστορικής μνήμης, του οικοτουρισμού, του αγροτουρισμού και της υφιστάμενης τουριστικής επιχειρηματικότητας (ΥΠΟΕΡΓΟ 1: 320.859,80€).
Στην πράξη περιλαμβάνεται και υποέργο για δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης των εμπλεκομένων φορέων της δημόσιας διοίκησης, των κοινωνικών εταίρων και τη συμμετοχή των πολιτών (ΥΠΟΕΡΓΟ 2: 19.840€), καθώς και υποέργο για την ανάθεση της υπηρεσίας προετοιμασίας και σύνταξης του φακέλου υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (ΥΠΟΕΡΓΟ 3: 4.960€).