Κινητοποιήσεις ενόψει της Δ.Ε.Θ. Ένωση Πυροσβεστικού Σώματος Ηπείρου

Η Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Ηπείρου για μια ακόμη φορά έδωσε δυναμικό παρόν στην 86η Έκθεση Θεσσαλονίκης, τα αιτήματα της Ένωσης είναι διαρκή και πάγια έως τώρα
• Αναγνώριση του επαγγέλματος ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού
• Πρόσληψη Προσωπικού και μονιμοποίηση των Συμβασιούχων Πυροσβεστών
• Αμοιβή υπερεργασίας και Υπερωριών
• Αύξηση πιστώσεων για υλικοτεχνικό εξοπλισμό
Ο αγώνα θα συνεχιστεί όπως κάνουμε τόσο καιρό για τα δίκαια αιτήματα του Έλληνα Πυροσβέστη.