"ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ"

Ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας κινείται σε μια διαχειριστική λογική

Το «Κοινό των Ηπειρωτών» με ανακοίνωσή του ανακοινώνει τους λόγους που η παράταξη δεν ψήφισε για τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας.
Στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής: «Η παράταξή μας καταψήφισε τον προϋπολογισμό έτους 2022, στη χθεσινή ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, γιατί, κατά την άποψή μας, κινείται σε μια διαχειριστική λογική, χωρίς πολιτικό σκεπτικό, χωρίς αναπτυξιακό χαρακτήρα, χωρίς να αντιμετωπίζει τις ενδοπεριφερειακές ανισότητες, χωρίς να αντιμετωπίζει την απομόνωση των ορεινών περιοχών, χωρίς κοινωνικό πρόσημο, χωρίς κοινωνική διαβούλευση και τελικά χωρίς να παρουσιάζει κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Ένας προϋπολογισμός χωρίς όραμα, χωρίς στόχους αλλά και χωρίς να δημιουργεί προϋποθέσεις προόδου. Υπάρχει ένα θέμα με την αξιοπιστία όσων εξαγγέλλει η περιφερειακή Αρχή – όχι οπωσδήποτε με την πρόθεση υλοποίησης των αλλά με την αποτελεσματικότητα που επιτυγχάνεται όσων προϋπολογίζονται.

Δεν έχει μελετήσει και να παρουσιάσει νέα μεγάλα έργα που θα έχουν τύχη να κατασκευαστούν από το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 ή από άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα, τη στιγμή που άλλες περιφέρειες προηγούνται! Γίνονται συνεχείς αναφορές στα παλιά και δρομολογημένα έργα οδοποιίας (οδός Νιάρχου, Τέροβο – Καλέντζι, παράκαμψη Νικόπολης, κ.α.) και τα όποια νέα εξαγγέλλονται, όπως ο α/δ Γιάννενα – Κακαβιά και η οδική σύνδεση Πρέβεζας με το Δυτικό Άξονα/ παράκαμψη Φιλιππιάδας, δεν είναι ώριμα μελετητικά, γίνονται υποδιαστασιολογημένα (υποβιβάζονται σε τρίιχνο από 4ιχνο) και δυστυχώς έχουν ασαφή χρονικό ορίζοντα κατασκευής.
Έχουμε ένα διαχειριστικό προϋπολογισμό, σε ένα πολύ ασφυκτικό πλαίσιο ελέγχου, που αποτελείται από γενικούς κωδικούς αριθμούς με δυσδιάκριτη ανάλυση, τόσο στο τμήμα των εσόδων (157, 0 εκ., εκ των οποίων τα 70 εκ. περνούν από το ΠΤΑΗ) όσο και στο τμήμα των εξόδων (196,5 εκ.), περιλαμβάνοντας μόνο αθροίσματα ποσών, χωρίς να επιτρέπει την άντληση αξιόπιστων δημοσιονομικών στοιχείων. Κινείται σε ένα γενικό πλαίσιο, μέσα στην ασάφεια, χωρίς εξειδίκευση και χωρίς δυνατότητα ουσιαστικού και άμεσου ελέγχου στη διάθεση των πιστώσεων.

Η περιφερειακή Αρχή ούτε και σε αυτή την κορυφαία διαδικασία ψήφισης του προϋπολογισμού, στάθηκε ικανή να συνθέσει, να ενώσει, να βρει κοινό τόπο με τις άλλες παρατάξεις και τελικά επιβεβαίωσε την αδυναμία και την ανεπάρκειά της για συνέργειες και συγκλίσεις.
Ότι συνέβη με τη ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος, το ίδιο ακριβώς επαναλήφθηκε και με τη ψήφιση του Προϋπολογισμού.
Η περιφερειακή Αρχή στηριζόμενη στην περίπου απόλυτη πλειοψηφία της και στα νομοθετήματα της κυβέρνησής της, πορεύεται χωρίς πυξίδα, χωρίς σχέδιο, χωρίς αναπτυξιακή στρατηγική, χωρίς συμμαχίες, υιοθετώντας τη λογική του «βλέποντας και κάνοντας» και έχοντας ως βασικό όπλο την επικοινωνιακή πολιτική και διαχείριση.
Η παράταξη μας θα συνεχίσει να ασκεί το θεσμικό της ρόλο, προσπαθώντας τόσο να ελέγχει την άσκηση εξουσίας όσο και να προτείνει ενέργειες και παρεμβάσεις, που στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας.