Μέλη της ΔΕΕΠ Άρτας της ΝΔ στα Γραφεία της Ένωσης Πολυτέκνων

Επίσκεψη πραγματοποίησαν την Παρασκευή 15Απριλίου 2022, μέλη της ΔΕΕΠ Άρτας και των ΔΗΜΤΟ, στα Γραφεία της Ένωσης Πολυτέκνων Άρτας « Η Αγία Θεοδώρα» όπου συναντήθηκαν με τον Πρόεδρο της Ένωσης κ. Παναγιώτη Κομπογιάννη καθώς και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ακολούθησε ένας γόνιμος διάλογος, όπου εκφράστηκαν αιτήματα αλλά παρουσιάστηκαν και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολύτεκνες οικογένειες. Από τηνπλευρά της η ΔΕΕΠ Άρτας, παρέθεσε το πρόγραμμα της Κυβέρνησης σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις και τα μέτρα που θα παρθούν προκειμένου να δοθούν ουσιαστικές λύσεις στο δημογραφικό πρόβλημα αλλά και κάθε ελληνική οικογένεια και συγκεκριμένα:
• Γονικές άδειες
• ‘Αδειες πατρότητας
• Ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας
• Επίδομα γέννας
• Πλαίσιο για την απόκτηση παιδιών με κίνητρα και ένα υποστηρικτικό στην οικογένεια εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον
• Εναρμόνιση Οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής των δύο φίλων και
• Εφαρμογή του νέου θεσμού « Νταντάδες της γειτονιάς »