Μελέτη για τα σαλάχια και τους καρχαρίες του Αμβρακικού

Στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αμβρακικού Κόλπου υλοποιείται το πρόγραμμα By ElasmoCatch, το οποίο εστιάζει στη μελέτη των αλληλεπιδράσεων των ελασμοβράγχιων (καρχαριών και σαλαχιών) με την αλιεία στην Ελλάδα, καθώς και στη μελέτη της βιολογίας και οικολογίας τους.
Στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιείται σήμανση σαλαχιών και καρχαριών στo Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αμβρακικού με στόχο τη διερεύνηση των επιπτώσεων της παρεμπίπτουσας αλιείας στην υγεία συλληφθέντων ατόμων, το ποσοστό επιβίωσης μετά την απελευθέρωση τους, καθώς και η διερεύνηση της οικολογίας των ειδών και των ρυθμών ανάπτυξής τους.
Τα δεδομένα συλλέγονται με βάση το πρωτόκολλο της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας για την παρακολούθηση της παρεμπίπτουσας αλιείας ευάλωτων ειδών, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της περιοχής, ενώ ταυτόχρονα συλλέγονται και βιολογικά δεδομένα για τα είδη σχετικά με τη μορφομετρία τους και τη γεννητική τους ωριμότητα. Επίσης συλλέγεται και γενετικό υλικό.