Με 45 θέματα συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου

Την Παρασκευή 12-07-2019και ώρα 9:30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα οποία αφορούν την Άρτα τα εξής:
– Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 24-04-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – αποκατάσταση και στεγάνωση κτιρίου Κέντρου Υγείας Βουλγαρελίου», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.

-Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 23-05-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού στην περιοχή Φωτεινού Άρτας», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ.
-Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 09-04-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού σύνδεσης οικισμού “Αλώνια” στον Άγιο Δημήτριο Πέτα Άρτας με την επαρχιακή οδό» προϋπολογισμού 70.000,00 € με ΦΠΑ.

-Έγκριση του από 08-07-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 04-07-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγικές μονάδες στις περιοχές Κομποτίου, Γραμμενίτσας και Αγίων Αναργύρων Άρτας», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ.
-Έγκριση χορήγησης 3ηςπαράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Γ. Καραϊσκάκη» αναδόχου «Κ/Ξ ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΒΩΤΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ», μέχρι την 30-09-2019.

-Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην εκδήλωση «Αναζητώντας τα μονοπάτια του Αράχθου» στις 2 και 3 Αυγούστου 2019.
-Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση δρόμου αντιπυρικής προστασίας στην περιοχή Παντάνασσας», προϋπολογισμού 30.000,00 € με Φ.Π.Α.
-Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Σήμανση – διαγράμμιση επαρχιακής οδού 5 στη θέση Αμμότοπος»(παροχή υπηρεσιών).

-Έγκριση δαπάνης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη μίσθωση μηχανημάτων και οχημάτων ιδιωτικής χρήσης (εκσκαφείς – φορτωτές – φορτηγά κλπ) για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε. Άρτας από 04-05-2019, γιαβελτίωση πρόσβασης (πλησίον διώρυγας ΒΔ21 Αράχθου) της Τ.Κ. Κιρκιζατών, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 2905/Φ.300.09.ΜΙΜΟ/06-05-2019 (ΑΔΑ:ΨΩΦ77Λ9-ΗΧΙ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας.
-Έγκριση δαπάνης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη μίσθωση μηχανημάτων και οχημάτων ιδιωτικής χρήσης (εκσκαφείς – φορτωτές – φορτηγά κλπ) για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε. Άρτας από 03-06-2019,για την αποκατάσταση πρόσβασης στα βοσκοτόπια Μεσούντας Π.Ε. Άρτας, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 3692 / Φ.300.09.ΜΙΜΟ/03-06-2019 (ΑΔΑ:ΩΨΚΜ7Λ9-ΚΞΘ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας.

-Έγκριση δαπάνης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη μίσθωση μηχανημάτων και οχημάτων ιδιωτικής χρήσης (εκσκαφείς – φορτωτές – φορτηγά κλπ) για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε. Άρτας,για την άρση καταπτώσεων, καθαρισμό ερεισμάτων κ.λ.π. στο ορεινό οδικό δίκτυο ΠΕ Άρτας ύστερα από τα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στις 12 & 13-03-2019.

-Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα, στις 11 και 12-07-2019 για τη συμμετοχή του στη συνεδρίαση του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΝΠΕ, και του υπαλλήλου της Π.Ε. Άρτας, Ιωάννη Δήμου το ίδιο διάστημα, για τη μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη και έγκριση των σχετικών δαπανών.
-Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων λειτουργικών αναγκών της Π.Ε. Άρτας.

Προτεινόμενα για εσάς