Νέα έργα Πολιτισμού, Περιβάλλοντος θα υλοποιήσει η Περιφέρεια

Μέσω προγραμματικών συμβάσεων

Tη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων για νέα έργα Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, αγροτικών υποδομών κ.α. ενέκρινε στη πρώτη της συνεδρίαση με τη νέα σύνθεση η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου.
Τα μέλη της Επιτροπής καλωσόρισε η Πρόεδρος, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης κ. Σταυρούλα Μπραΐμη – Μπότση και αμέσως μετά εξελέγη ομόφωνα Αντιπρόεδρος εκ μέρους των παρατάξεων της Αντιπολίτευσης ο κ. Δημήτριος Δημητρίου, που ήταν και ο μοναδικός υποψήφιος.

Αναλυτικά εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων:
Με το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού με τις κατά τόπο Ιερές Μητροπόλεις για τα έργα:
-Συντήρηση μέρους των τοιχογραφιών του Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου του Κατσούρη Άρτας, προϋπολογισμού 25.000 ευρώ
-Συντήρηση βυζαντινών τοιχογραφιών του Βυζαντινού ναού της Κόκκινης Εκκλησιάς Άρτας προϋπολογισμού 37.200 €:
-Συντήρηση και αποκατάσταση του εικονογραφικού διακόσμου του Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πεστών Ιωαννίνων προϋπολογισμού 100.000 €
-Καθαρισμός ξυλόγλυπτου τέμπλου του Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Αθανασίου Ιωαννίνων, προϋπολογισμού 24.800 ευρώ

Με το Δήμο Κόνιτσας για τα έργα:
-«Καθαρισμός ιαματικών πηγών Νέλλες στην Κλειδωνιά δήμου Κόνιτσας» προϋπολογισμού 24.000€
– «Προμήθεια σωλήνων ύδρευσης πολυαιθυλενίου για την εξυπηρέτηση ιχθυοκαλλιεργητών Τ.Κ Καλλιθέας Δήμου Κόνιτσας» προϋπολογισμού 6.815,04 ευρώ.
Με το Δήμο Ζαγορίου για τις μελέτες:
-«ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΠΑΠΙΓΚΟΥ.
– «ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΗΣ»
-Με το Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων για τη μελέτη: : «Φωτισμός μονοπατιού και καταρρακτών στο Δ.Δ Καταρράκτη δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων», προϋπολογισμού 97.000 €.
-Με την 6η ΥΠΕ για το έργο:«Προμήθεια παραθύρων Κέντρου Υγείας Μετσόβου», προϋπολογισμού 62.000 €.

-Με τοΑριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για το έργο «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΥΝΗΤΙΚΩΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΦΥΚΩΝ ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ ΚΟΛΠΟ (Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2019-2020», προϋπολογισμού 9.964,00 €
-Με το ΤΟΕΒ Πεδιάδας Παραμυθιάς για την «Προμήθεια πίνακα μέσης τάσης ( τύπου DMI-M) και υλικών υψηλής τάσης για αποκατάσταση αντλιοστασίου ΤΟΕΒ Πεδιάδας Παραμυθιάς», προϋπολογισμού 24.800,00 €.
-Με τον ΓΟΕΒ πεδιάδας Άρτας για την «Προμήθεια Μονάδας αντιστάθμισης Μ/Σ 800KVA και Πίνακα πυκνωτικής αντιστάθμισης 500KVAR αντλιοστασίου Βίγλας ( ΓΟΕΒ πεδιάδας Άρτας)», προϋπολογισμού 24.800,00 €
-Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, γνωμοδότησε επίσης θετικά επί όλων των φακέλων Μ.Π.Ε. που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση.

Προτεινόμενα για εσάς