ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΟΜΝΗΝΟΣ Ε. ΧΛΕΠΑΣ

Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ

Διαμόρφωση και εφαρμογή μιας διεθνούς συνθήκης
για την τοπική αυτοδιοίκηση

Ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Τοπικής Αυτονομίας (ΕΧΤΑ) αποτέλε­σε την πρώτη διεθνή συνθήκη που κατοχυρώνει την τοπική αυτοδιοίκηση ως θεσμό και ρυθμίζει συστηματικά τις θεμελιώδεις πτυχές της. Ως σημαντικό συμβατικό κείμενο για τη δημοκρατία και τις πολιτικές ελευθερίες, ο Χάρτης έχει πλέον επικυρωθεί από όλα τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η επίδρασή του σε Συντάγματα και σχετικές νομοθεσίες παλαιών και νεότερων δη­μοκρατιών είναι εμφανής, ενώ αξιοσημείωτες είναι και οι εθνικές νομολογίες που εφαρμόζουν διατάξεις του.

Αυτή η έμπρακτη απο­δοχή του οφείλεται κυρίως στις πολυσχιδείς σχετικές δραστηριό­τητες του Κογκρέσου των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών στο Συμβούλιο της Ευρώπης, αφού η έλλειψη ενός διεθνούς δικαιοδοτικού οργάνου για τον Χάρτη δεν διευκολύνει την τήρηση και ομοιόμορφη ερμηνεία του. Με αφετηρία τα σχετικά κείμενα του Κογκρέσου, αλλά και τον επιστημονικό και νομολογιακό διάλογο, το βιβλίο αυτό προχωρεί σε συστηματική ερμηνεία όλων των δια­τάξεων του Χάρτη. Ως προς την πραγματική εφαρμογή του στα επι­μέρους κράτη, αξιοποιούνται οι 117 επίσημες εκθέσεις αξιολόγησης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την κατάσταση της τοπικής και περιφερειακής δημοκρατίας. Ο συγγραφέας καταλήγει στο συμπέ­ρασμα ότι τα ευρήματά του επιβεβαιώνουν την αμφίδρομη σχέση της αυτοδιοίκησης με τη δημοκρατία, αλλά και τη διπλή λειτουργία του ΕΧΤΑ ως φάρου προσανατολισμού και ως βαρόμετρου, συνάμα, για την τοπική δημοκρατία στην Ευρώπη.

Το βιβλίο αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε όσους εν­διαφέρονται να γνωρίσουν βαθύτερα τη θεωρία και την πράξη της τοπικής αυτοδιοίκησης σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο.
ISBN 978-960-02-3583-8, Σχήμα 17×24, Σελίδες 418, Τιμή: €24,00 (δεν συμπερ. 6% ΦΠΑ), βάρος: 716gr, Έκδοση Αθήνα 2020

Ο συγγραφέας
Ο Νικόλαος-Κομνηνός Χλέπας γεννήθηκε το 1961 στην Αθήνα, όπου και σπούδασε νο­μικά. Ως υπότροφος του ΙΚΥ, πραγματοποί­ησε μεταπτυχιακές σπουδές στη Γερμανία (διδάκτορας το 1989). Διδάσκει από το 1993 στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστή­μιο Αθηνών, όπου υπηρετεί ως αναπληρω­τής καθηγητής. Έχει διατελέσει πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Είναι τακτικό μέλος της Ομάδας Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων του Κογκρέσου των Τοπικών και Περιφερει­ακών Αρχών στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Στις δημοσιεύσεις του περιλαμβάνονται: Patterns of Local Autonomy in Europe (με Ladner κ.ά.) (Palgrave MacMillan, 2019), Δημοσιονομική εξυγίανση στην τοπική αυ­τοδιοίκηση (επιμ.) (εκδ. Παπαζήση, 2018), Sub-municipal Governance in Europe (επιμ.) (Palgrave MacMillan, 2018), Ο δή­μαρχος (εκδ. Παπαζήση, 2005).

Προτεινόμενα για εσάς