Νομοθετική Ρύθμιση για τα δικαιώματα

Πρόταση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για τη Σχολή Γεωπονίας στην Άρτα

Ισότιμη αναγνώριση του πτυχίου με άλλες Γεωπονικές Σχολές

Απάντηση του Υφυπουργού Παιδείας σε ερώτηση της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ

Πρόταση για νομοθετική ρύθμιση με την οποία επεκτείνεται το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του γεωπόνου σε όλους τους πτυχιούχους των Τμημάτων γεωπονικής κατεύθυνσης που λειτουργούν σήμερα στα Πανεπιστήμια της χώρας υποβλήθηκε από το Πανεπιστημίο Ιωαννίνων, προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ώστε να υπάρξει ισότιμη αναγνώριση του πτυχίου τους όπως ζητούν οι πτυχιούχοι της Σχολής Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που βρίσκεται στην Άρτα.
Αυτό προκύπτει μετά από απάντηση του Υφυπουργού ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΥΡΙΓΟΥ σε ερώτηση του Κωνσταντίνου Χήτα, Βουλευτή Β΄ Θεσσαλονίκης της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ.

Η ερώτηση
Το ερώτημα που κατατέθηκε προς την κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων από τον βουλευτή ανέφερε τα εξής:
Κυρία Υπουργέ,
Προβληματισμό και έντονο το συναίσθημα της εξαπάτησης και αδικίας νιώθουν εδώ και αρκετό διάστημα οι πτυχιούχοι της Σχολής Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, εξαιτίας του φαινομένου να μην αναγνωρίζεται το πτυχίο τους ισότιμα με άλλες Γεωπονικές Σχολές της χώρας και κατά συνέπεια να μην έχουν κανένα επαγγελματικό δικαίωμα αλλά και ουσιαστικά καμία δυνατότητα εργασίας. Κανένας τους δεν περίμενε τέτοια εξέλιξη, όταν πριν από μερικά χρόνια το ΤΕΙ Ηπείρου συγχωνευόταν με το Πανεπιστήμιο και το ΑΤΕΙ Γεωπονίας εξελισσόταν σε Γεωπονική Σχολή με ένα επιπλέον έτος φοίτησης.

Με την αποφοίτησή τους όμως διαπίστωσαν ότι νομοθετικά τα πλήρη και ισότιμα επαγγελματικά τους δικαιώματα δεν είχαν κατοχυρωθεί και νομοθετικά μένοντας έτσι πρακτικά μετέωροι, αφού δεν είχαν ούτε καν τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του ΤΕΙ Γεωπονίας. Έτσι, έχουμε το παράδοξο να μη νοούνται πανεπιστημιακοί τίτλοι, του ιδίου χρόνου σπουδών, της ίδιας ακριβώς ειδικότητας, εν προκειμένω του Γεωπόνου (Π.Ε.) και να μην έχουν ισότιμα πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα. Κι ενώ στο όλο ζήτημα θα μπορούσε πολύ εύκολα με μια πολιτική παρέμβαση να δοθεί μια δίκαιη και έντιμη λύση μέσω μιας νομοθετικής ρύθμισης, η ολιγωρία, οι παλινωδίες και τα αργά ανακλαστικά της Πολιτείας εξωθούν τους αδικούμενους και παγιδευμένους επιστήμονες Γεωπόνους σε πρόσθετα έξοδα και χρονοβόρες ταλαιπωρίες προσφυγών στα Δικαστήρια για δικαίωση. Κι όμως, όπως και οι ίδιοι αναφέρουν, εισήλθαν στο Α.Τ.Ε.Ι. Ηπείρου μέσω πανελλαδικών εξετάσεων, λαμβάνοντας 10.000 μόρια περίπου για την εισαγωγή τους, όταν σε άλλες, μάλιστα πανεπιστημιακές σχολές, κάποιοι εισήχθησαν με πολύ λιγότερα μόρια ή κάποιοι συνάδελφοί τους, που τώρα χαίρουν πλήρων επαγγελματικών δικαιωμάτων, απέκτησαν αναγνωρισμένα πτυχία Α.Ε.Ι. (ΠΕ) από βαλκανικές χώρες. Η αδικία σε όλο της το μεγαλείο! Για τον λόγο αυτό ζητούν από την Πολιτεία να αναγνωρίσει το ανώτατο επίπεδο σπουδών τους και να τους απονείμει πλήρη και ισότιμα επαγγελματικά δικαιώματα, στον ίδιο βαθμό και στο ίδιο επίπεδο με τις άλλες Πανεπιστημιακές Γεωπονικές Σχολές της χώρας. Ένα λάθος, όταν επισημαίνεται, πρέπει να διορθώνεται και να μη διαιωνίζεται.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,
Ερωτάται η κ. Υπουργός:
1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε, προκειμένου να φροντίσετε και να διορθώσετε τη συνεχιζόμενη αδικία και διάκριση που υφίστανται οι πτυχιούχοι της Σχολής Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων;
2. Προτίθεσθε άμεσα να προβείτε σε ενέργειες αναγνώρισης του ανώτατου επιπέδου σπουδών των πτυχιούχων της Σχολής Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και να τους απονείμετε πλήρη και ισότιμα επαγγελματικά δικαιώματα, στον ίδιο βαθμό και στο ίδιο επίπεδο με τις άλλες Πανεπιστημιακές Γεωπονικές Σχολές της χώρας;
3. Για ποιους λόγους, έπειτα από τη συγχώνευση του ΤΕΙ Ηπείρου με το Πανεπιστήμιο, δεν κατοχυρώθηκαν και νομοθετικά τα πλήρη και ισότιμα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του ΤΕΙ Γεωπονίας, αφήνοντάς τους έτσι πρακτικά μετέωρους χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα και δυνατότητα εργασίας;

Η απάντηση
Στον βουλευτή απάντησε ο Υφυπουργός ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ, που ανέφερε τα εξής:
«Σε απάντηση του ανωτέρω Μέσου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ. 344/2000 «Άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού» (Α’ 297), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 41 του Ν. 4262/2014 (Α’ 114), «η άσκηση του επαγγέλματος του γεωπόνου επιτρέπεται μόνον:

α) στους πτυχιούχους γεωπόνους των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής και συγκεκριμένα των:
– Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
– Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας,
– Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης,
– Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος και

β) σε όσους έχει αναγνωριστεί το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του γεωτεχνικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, και άλλες διατάξεις (Α’ 78), όπως ισχύει, καθώς και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με αυτό».
Στις ανωτέρω διατάξεις δεν υπήρχε πρόβλεψη για τη δυνατότητα επέκτασης των εν λόγω επαγγελματικών δικαιωμάτων ή για τη διαδικασία απονομής τους στο μέλλον πτυχιούχων νέων πανεπιστημιακών Σχολών και Τμημάτων γεωπονικής κατεύθυνσης.

Σημειώνεται ότι η αρμοδιότητα για την απονομή αυτοτελών επαγγελματικών δικαιωμάτων στους πτυχιούχους των Α.Ε.Ι. ανήκει στα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία και στους εποπτευόμενους από αυτά φορείς (επιμελητήρια), σύμφωνα με το κατά περίπτωση αντικείμενο του ενδιαφερόμενου Τμήματος, και ότι τα προσόντα μόνιμου διορισμού και πρόσληψης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού ορίζονται στο Π.Δ. 85/2022 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο – Κλαδολόγιο)» (Α’ 232).
Όπως προκύπτει από το αριθμ. 5794/1-12-2022 έγγραφο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, υποβλήθηκε από το εν λόγω Ίδρυμα η από 22-10-2022 πρόταση προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για νομοθετική ρύθμιση, με την οποία επεκτείνεται το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του γεωπόνου σε όλους τους πτυχιούχους των Τμημάτων γεωπονικής κατεύθυνσης που λειτουργούν σήμερα στα Πανεπιστήμια της χώρας».