ΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Επιδότηση στην εργασία και αυτό είναι το ζητούμενο

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (πρώην ΟΑΕΔ)επιδοτεί την εργασία. Συγκεκριμένα, ξεκινούν αιτήσεις για τρία προγράμματα που θα δημιουργήσουν συνολικά 30.000 θέσεις εργασίας. Η χρηματοδότηση συνολικού ύψους 300 εκατομμύρια ευρώ, προέρχεται από το ταμείο ανάκαμψης. Οι αιτήσεις ξεκινούν στις 07/12/2022. Τα προγράμματα αυτά δίνουν πολύ σημαντικά κίνητρα στις επιχειρήσεις για την πρόσληψη ανέργων μέσα από πολύ υψηλά ποσοστά επιχορήγησης που φτάνουν μέχρι και το 100% του μισθού και των εισφορών. Συγκεκριμένα, τα τρία προγράμματα επιδότησης εργασίας είναι τα εξής:

•Επιδότηση εργασίας για μακροχρόνια ανέργους: Οι ωφελούμενοι θα είναι 10.000 μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας 45 ετών και άνω, σε περιοχές υψηλής ανεργίας
•Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας για νέους ανέργους: Οι ωφελούμενοι θα είναι 10.000 άνεργοι 18-30 ετών
•Απασχόληση ανέργων που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας(σε 2 κύκλους)10.000 άνεργοι: Οι ωφελούμενοι θα είναι 3.000 άνεργοι (1ος κύκλος) και 7.000 άνεργοι (2ος κύκλος)