Ξεκίνησε δειλά η συγκομιδή των ακτινιδίων

Έξαψη Στο Κάμπο

Θολούρα με τις φετινές τιμές- Ανεβαίνουν τα ζάχαρα

Από 85 έως 95 λεπτά οι πρώτες προτάσεις

Σαν άλογα πριν από την εκκίνηση μοιάζουν οι παραγωγοί ακτινιδίου στην πεδιάδα της Άρτας. Χωρίς να έχουν ακόμη «κοπεί» οι τιμές, οι παραγωγοί προσπαθούν να ανταλλάξουν πληροφορίες σχετικά με τις τιμές που άρχισαν να κυκλοφορούν για τα ακτινίδια.
Οι πρώτες τιμές που ακούγονται κινούνται πέριξ των 90 λεπτών μικτά, όμως οι μεγάλες προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί μέχρι σήμερα και ανέβαζαν τις τιμές ακόμη και στο ευρώ, δεν φαίνεται να επιβεβαιώνονται μέχρι σήμερα.

Όμως η αδημονία των ακτινιδιοπαραγωγών, έχει φτάσει στο κατακόρυφο, αφού πέραν του καιρού, που μπορεί να μεταθέσει την συγκομιδή για κάποιες ημέρες, δεν φαίνεται προς το παρόν να υπάρχουν τα απαραίτητα εργατικά χέρια ώστε να κυλήσει ομαλά η περίοδος της συγκομιδής.
Από τη δική τους πλευρά οι έμποροι, κινούνται στα γνώριμα μέρη, συζητούν με όσους είχαν «νταραβέρια» τα προηγούμενα χρόνια, επισκέπτονται κτήματα και παζαρεύουν τόσο τις τιμές όσο και την αποπληρωμή.

Τι ισχύει για την συγκομιδή
Όπως είναι γνωστό, από τις 15 Οκτωβρίου ξεκινά η συγκομιδή ακτινιδίων της ποικιλίας Hayward σε όλη την χώρα, ενώ η ημερομηνία έναρξης της περιόδου εμπορίας για την εγχώρια αγορά είναι η 1η Νοεμβρίου.
Οι τυποποιητές – συσκευαστές οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι ποσότητες ακτινιδίων όλων των ποικιλιών που εισέρχονται σε εγκαταστάσεις τυποποιητηρίων/συσκευαστηρίων προκειμένου να τυποποιηθούν/συσκευαστούν, έχουν αποκτήσει βαθμό ωρίμασης τουλάχιστον 6,2ο Brix ή μέση περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία ποσοστού 15% και επιπλέον για τα ακτινίδια ποικιλίας Hayward ότι έχει τηρηθεί η ημερομηνία έναρξης συγκομιδής (15η Οκτωβρίου κάθε έτους).

Οι έμποροι – εξαγωγείς/αποστολείς που εξάγουν προς τρίτες χώρες ή αποστέλλουν προς την Ε.Ε., οφείλουν να διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα κατά την εξαγωγή/αποστολή έχουν αποκτήσει βαθμό ωρίμασης τουλάχιστον 6,2ο Brix ή περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία ποσοστού 15% και επιπλέον για τα ακτινίδια ποικιλίας Hayward ότι έχει τηρηθεί η ημερομηνία έναρξης συγκομιδής (15η Οκτωβρίου κάθε έτους).
Οι έμποροι – εισαγωγείς/παραλήπτες που εισάγουν από τρίτες χώρες ή παραλαμβάνουν από την Ε.Ε. οφείλουν να διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα κατά την εισαγωγή/παραλαβή έχουν αποκτήσει βαθμό ωρίμασης τουλάχιστον 6,2ο Brix ή περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία ποσοστού 15%.
Οι έμποροι που διαθέτουν ακτινίδια στην εγχώρια αγορά, οφείλουν να διασφαλίζουν ότι κατά τον χρόνο διάθεσης τα ακτινίδια έχουν αποκτήσει βαθμό ωρίμασης τουλάχιστον 9,5ο Brix.
Τα ακτινίδια μεταφέρονται από τους τόπους παραγωγής τους προς εγκαταστάσεις τυποποιητηρίων – συσκευαστηρίων που βρίσκονται αποκλειστικά και μόνο εντός της χώρας.
Η κάθε «παρτίδα» ακτινιδίων που προορίζεται για διακίνηση και εμπορία στην εγχώρια αγορά ή αποστολή σε κράτη μέλη της Ε.Ε. ή εξαγωγή σε τρίτες χώρες, αποτελείται υποχρεωτικά από συσκευασίες καθαρού βάρους μέχρι 20 κιλά.

Έλεγχοι από αρμόδιες υπηρεσίες
Επισημαίνεται ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους σε όλα τα στάδια τυποποίησης – συσκευασίας, εμπορίας στην εγχώρια αγορά, εξαγωγής σε τρίτες χώρες και διακίνησης-αποστολής των ακτινιδίων στην Ε.Ε., προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το προϊόν έχει αποκτήσει τουλάχιστον 6,2ο Brix ή μέση περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία 15%.
Σε περίπτωση μη τήρησης της απαίτησης για βαθμούς Brix, προβλέπεται έλεγχος από τις αρμόδιες αρχές για τήρηση της απαίτησης που αφορά στη μέση περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία ποσοστού 15%. Επισημαίνεται ότι για τον έλεγχο αυτό πραγματοποιείται δέσμευση των ελεγχόμενων ποσοτήτων ακτινιδίων.
Στην περίπτωση που μετά την έκδοση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων προκύπτει ότι πληρούνται το κριτήριο, που αφορά στη μέση περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία, οι δεσμευμένες ποσότητες ακτινιδίων στα στάδια των εγκαταστάσεων τυποποιητηρίων- συσκευαστηρίων και της εξαγωγής σε τρίτες χώρες ή αποστολής στην Ε.Ε. αποδεσμεύονται και επιτρέπεται η διακίνηση τους, ενώ στο στάδιο της εμπορίας στην εγχώρια αγορά παραμένουν δεσμευμένες και απαιτείται η διορθωτική ενέργεια της φυσιολογικής ωρίμανσης σε αποθηκευτικούς χώρους συντήρησης.

Προτεινόμενα για εσάς