ΟΑΕΔ: ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για την Κοινωφελή εργασία 2020

Στην τελική ευθεία για αιτήσεις

Στις 227 οι θέσεις στους Δήμους της Άρτας

-Τα κριτήρια επιλογής και κατάταξης

Με την υπογραφή της υπουργικής απόφασης φτάσαμε στην τελική ευθεία για τις αιτήσεις για τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος. Χωρίς ιδιαίτερες αλλαγές αλλά με τεχνικές διορθώσεις αναμένονταν η νέα ΚΥΑ για την κοινωφελή εργασία ΟΑΕΔ για 36.500 ανέργους που θα βρουν δουλειά μέσω των συγκεκριμένων προγραμμάτων. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, μέσα στον Ιούνιο τα εν λόγω προγράμματα θα αξιολογηθούν από τον ΟΑΕΔ και στο τέλος του ίδιου μήνα, όσοι επιλεγούν θα βρεθούν στις θέσεις τους.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε τον Μάιο του 2019 όταν η τότε υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου είχε ανακοινώσει την προετοιμασία του προγράμματος κοινωφελούς για 30.000, τότε, θέσεις εργασίας, τον Ιούνιο του 2019 ο τότε υφυπουργός Εργασίας Κώστας Μπάρκας είχε αναφέρει την προκήρυξη θέσεων τον Οκτώβριο του 2019.
Στην συνέχεια ήρθαν οι εκλογές άλλαξε η κυβέρνηση τον Σεπτέμβριο του 2019 ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης ανακοινώνει το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για 35.000 ανέργους και στην συνέχεια οι θέσεις εργασίας αυξάνονται λόγω των αναγκών των δήμων στις 36.500.
Από τότε οι άνεργοι περίμεναν από μήνα σε μήνα την προκήρυξη, η πανδημία του κορωνοϊού πήγε πίσω την διαδικασία και η ΚΥΑ δημοσιεύεται στις 9 Απριλίου 2020 για να φτάσει στην τελική της μορφή με νέα ΚΥΑ.
Οι εκτιμήσεις για την υποβολή των αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ, είναι ότι θα ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα ώστε μέχρι τέλος Ιουνίου να γίνουν οι πρώτες προσλήψεις.

Οι θέσεις
Σύμφωνα με την ΚΥΑ στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων.
Για κάθε ωφελούμενο το μισθολογικό κόστος αντιστοιχεί σε 21,84 ευρώ ημερησίως και όχι περισσότερα από 546,00 ευρώ μηνιαίως.
Η απασχόληση είναι 8μηνη και ο στόχος είναι η επανασύνδεση των μακροχρονίων ανέργων και ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας, η αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ανέργων, η κάλυψη των κοινωνικών αναγκών και η σύζευξη των παραγωγικών ικανοτήτων των ανέργων με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Αντικείμενο της δράσης είναι η προώθηση στην απασχόληση ανέργων εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ (ωφελούμενοι) μέσω της τοποθέτησής τους για συνολικό χρονικό διάστημα οκτώ μηνών σύμφωνα με το ν. 4152/2013, όπως η δημόσια πρόσκληση θα εξειδικεύσει, σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων (επιβλέποντες φορείς), καθώς και η συμμετοχή στην κατάρτιση για την περαιτέρω ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των ανέργων σε συνδυασμό με την απασχόλησή τους προς την επίτευξη του στόχου της ένταξης / επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Κριτήρια επιλογής
Οι ωφελούμενοι κατατάσσονται σε πίνακες κατά κλάδο και ειδικότητα με βάση τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής και κατάταξης:
• Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες: ένα μόριο ανά πλήρη μήνα, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών.
• Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της ανωτέρω κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες: ένα μόριο ανά πλήρη μήνα.
• Αναπηρία ωφελουμένου σε ποσοστό 50% και άνω: 15 μόρια.
• Ετήσιο εισόδημα του φορολογικού έτους 2018, ατομικό ή οικογενειακό, ως εξής: 30 μόρια για ατομικό εισόδημα – 3.500 ευρώ ή οικογενειακό 0-7.000 ευρώ.
• 25 μόρια για ατομικό εισόδημα 3.501-5.000 ευρώ ή οικογενειακό 7.001-10.000 ευρώ.
• 20 μόρια για ατομικό εισόδημα 5.001-8.000 ευρώ και οικογενειακό 10.001-16.000 ευρώ.
• 10 μόρια για ατομικό εισόδημα 8.001-12.000 ευρώ και οικογενειακό 16.001-26.000 ευρώ.
• 0 μόρια για ατομικό εισόδημα άνω των 12.000 ευρώ και οικογενειακό άνω των 26.000 ευρώ.

• Ηλικία 18 έως 29 ετών: 15 μόρια. 30 έως 44 ετών: 25 μόρια. 45 έως 54 ετών: 35 μόρια. 55 ετών και άνω: 45 μόρια.
• Αριθμός ανήλικων τέκνων: 10 μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο.
• Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω: 10 μόρια, ανεξαρτήτως συνολικού αριθμού τέκνων.
• Δικαιούχοι του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης: 40 μόρια.
• Ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε προηγούμενες δράσεις Κοινωφελών Προγραμμάτων: 20 μόρια.

Οι θέσεις στην Άρτα
Για τους 4 Δήμους της Άρτας, εγκρίθηκαν 227 θέσεις, οι οποίες κατά Δήμο και ειδικότητα είναι ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣ θέσεις 124
ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 4
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 4
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 2
ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ 4
ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΠΙΣΙΝΑΣ 1
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ’ ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2
ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4
ΔΕ ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ – ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΩΝ 2
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ 4
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 4
ΔΕ ΨΥΚΤΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ 1
ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΠΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1
ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2
ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1
ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 2
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 1
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 4
ΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 1
ΤΕ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 3
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 6
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 18
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 19
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 4
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 7

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΑΡΤΑΣ θέσεις 27
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 1
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 6
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 6
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΑΡΤΑΣ θέσεις 36
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 3
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ’ ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 2
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 10
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 3
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 8
ΥΕ ΒΟΗΘΟΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 2

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΑΡΤΑΣ θέσεις 40
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 3
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 2
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ’ ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3
ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2
ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ 2
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 1
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 5
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 6
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 3

Προτεινόμενα για εσάς