Οικουμενικός Πατριάρχης: Το Φανάρι είναι πάντοτε πηγή φωτός και ελπίδος

“Η αλήθεια διά την Ουκρανίαν, διά την Εκκλησίαν της, διά τα περί αυτήν γενόμενα, θα διαλάμψη και θα κατισχύση”, υπογράμμισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος το απόγευμα της Δευτέρας, 10 Ιουνίου, χοροστάτησε στον Μ. Εσπερινό για τη σημερινή εορτή των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα.
Αυτό τόνισε μεταξύ άλλων ο Παναγιώτατος, που εορτάζει τα ονομαστήριά του, κατά τον Μ.Εσπερινό στην Ι.Μ.Βαλουκλή, παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος και του Μητροπολίτη Κιέβου και πάσης Ουκρανίας

Ο Μ.Εσπερινός τελέστηκε στην Ι.Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή, συμπροσευχομένων του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου, του Μακαριωτάτου Μητροπολίτου Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Επιφανίου, πλήθους Ιεραρχών, κληρικών, Αρχόντων Οφφικιαλίων, με επί κεφαλής τον Πρόεδρό τους Άρχοντα Ορφανοτρόφο Γεράσιμο Φωκά, της Γενικής Προξένου της Ελλάδος στην Πόλη, Γεωργίας Σουλτανοπούλου, μετά του Προξένου Γεωργίου Γαϊτάνη, του Γενικού Προξένου της Ουκρανίας στην Πόλη Oleksandr Gaman, και πιστών από την Πόλη και το εξωτερικό. Παρέστησαν, επίσης, οι βουλευτές του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) κ.κ. Hasan Baltaci και Ismet Tokdemir.

Στην ομιλία του ο Παναγιώτατος ευχαρίστησε τον Θεό που τον αξιώνει να εορτάζει τα ονομαστήριά του για 28η φορά ως Αρχιεπίσκοπος της βασιλίδος των πόλεων της οικουμένης και Οικουμενικός Πατριάρχης, και μάλιστα στην ιστορική και αρχαία Ιερά Μονή της Ζωοδόχου Πηγής. Απηύθυνε δε, ιδιαίτερο χαιρετισμό, προς τους παρόντες Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο, και, ακολούθως, προς τον Μητροπολίτη Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Επιφάνιο.

“Και έχομεν την χαράν και την τιμήν της παρουσίας του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερωνύμου, όστις ηθέλησε να προσθέση τοιουτοτρόπως ένα ακόμη κρίκον εις την αλυσίδα η οποία συνδέει τας δύο Εκκλησίας ημών και να επαυξήση την αγαλλίασιν της επετείου των ονομαστηρίων ημών. Μακαριώτατε, ευχαριστούμεν ευγνωμόνως Υμάς και την τιμίαν και προσφιλεστάτην συνοδείαν Σας και, καθώς τα υψηλά καθήκοντά Σας επιτάσσουν την εντός ολίγου επιστροφήν Σας εις τα ίδια, Σας προπέμπομεν μετά πλείστης τιμής και φιλαδελφίας, ευχόμενοι ταχείαν επανασυνάντησιν. Επιτρέψατε ημίν να Σας χαιρετίσωμεν και να Σας αποχαιρετίσωμεν με τους επιγραμματικούς λόγους Μαξίμου του Ομολογητού: «αργείτω τα γηράσαντα και ανθείτω τα νέα».

Και τανύν, τον λόγον απευθύνομεν προς Υμάς, Μακαριώτατε άγιε Κιέβου και πάσης Ουκρανίας κύριε Επιφάνιε, ο οποίος ομοίως ηθελήσατε να τιμήσετε αυτοπροσώπως την αγομένην εορτήν του ονόματος ημών. Σας είμεθα ευγνώμονες. Επ’ εσχάτων, Υμείς και ημείς ευρισκόμεθα εις το επίκεντρον διεργασιών, αποφάσεων, αλλαγών, νέας διαρθρώσεως των Ορθοδόξων πραγμάτων, αλλά και αμφισβητήσεων, επιθέσεων, συκοφαντιών, μεγάλων διαστρεβλώσεων της αληθείας και της πραγματικότητος. Ημείς απαντώμεν: «Γνώσεσθε την αλήθειαν και η αλήθεια ελευθερώσει υμάς». «Ουδέν έρπει ψεύδος εις γήρας χρόνου», δι’ αυτό μη ανησυχήτε, Μακαριώτατε αδελφέ.

«Ψεύδους ουδέν ασθενέστερον και αληθείας ουδέν ισχυρότερον», όπως θα έλεγε και εν προκειμένω ο την γλώτταν Χρυσορρήμων. Η αλήθεια διά την Ουκρανίαν, διά την Εκκλησίαν της, διά τα περί αυτήν γενόμενα, θα διαλάμψη και θα κατισχύση. Εις τους αγνωμόνως συκοφαντούντας Υμάς και ημάς απαντά έτερος προκάτοχος ημών, ο Θεολόγος Γρηγόριος, λέγων: «Ούτοι δήμους, ημείς αγγέλους• ούτοι θράσος, πίστιν ημείς• ούτοι το απειλείν, ημείς το προσεύχεσθαι• ούτοι χρυσόν και άργυρον, ημείς λόγον κεκαθαρμένον». Το λοιπόν, «μη ταρασσέσθω υμών η καρδία, μηδέ δειλιάτω».

Ακολούθως, ο Μητροπολίτης Κιέβου και πάσης Ουκρανίας, έλαβε τον λόγο για να ευχηθεί στον Παναγιώτατο, και επισήμανε ότι η επίσκεψή του στην Πόλη “εμπεριέχει την διάθεσιν να εκφράσωμεν διά μίαν ακόμη φοράν την ευγνωμοσύνην της Ορθόδοξης Εκκλησίας Ουκρανίας και εμού προσωπικώς διά όλας τας ευεργετικάς κινήσεις της Παναγιότητός Σας προς τον ευσεβή Ουκρανικόν λαόν”.

“Άνευ των κινήσεων Σας, της στοργικής Σας φροντίδας, της μεγάλης αγάπης Σας”, συνέχισε ο Προκαθήμενος της Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Ουκρανίας, “ακόμη θα ζούσαμε σε διαίρεση. Κι όμως! Σήμερα χαιρόμεθα όλοι την κοινήν λατρείαν του ενός και μόνου εν Τριάδι δοξαζομένου Θεού των Πατέρων ημών”.
Στη συνέχεια, στρεφόμενος προς τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος, ο Μητροπολίτης Κιέβου, μιλώντας ελληνικά, είπε:

“Μακαριώτατε, με μεγάλη χαρά έμαθα ότι θα είσαστε απόψε εδώ και προσδοκούσα να βρεθώ και εγώ απόψε στην Κωνσταντινούπολη για να συναντήσω και το δικό σας σεβάσμιο πρόσωπο. Το πρόσωπο του Ποιμενάρχου των Αθηνών, τον Ιεράρχη ο οποίος αγαπά και σέβεται τον θεσμό του Οικουμενικού Πατριαρχείου και ο οποίος είναι στυλοβάτης των δικαίων Του. Στο πρόσωπό Σας χαιρετίζω και όλη την Ιεραρχία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος και αναμένω την τιμή και χαρά της συλλειτουργίας μας στο μέλλον”.
Στο τέλος του Εσπερινού ο Οικουμενικός Πατριάρχης τέλεσε τρισάγιο στη μνήμη του Διδασκάλου του Γένους Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανού του Ιμβρίου (1772 – 1851), του οποίου φέρει το όνομα, και ακολούθως, στον αυλόγυρο της Μονής, πραγματοποιήθηκε δεξίωση και ο Πατριάρχης δέχθηκε τα σέβη και τα συγχαρητήρια του κλήρου και του λαού.

Προτεινόμενα για εσάς