"ΟΧΙ" από τον δήμο Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ στην κατασκευή υδροηλεκτρικού φράγματος στον ΑΧΕΛΩΟ

Με ομόφωνη απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη στην ορεινή Άρτα, εκφράζει, την αντίθεσή του για την κατασκευή υδροηλεκτρικού έργου στην Κοιλάδα του Αχελώου (θέση Αυλάκι).
Ζητά την απόρριψη της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης, επειδή το έργο επεμβαίνει σε προστατευόμενη περιοχή και θα «βυθίσει» την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής.

Μεταξύ άλλων, η σχετική ανακοίνωση αναφέρει :
– Το φράγμα «Αυλακίου» κατακλύζει μία τεράστια σε μέγεθος επιφάνεια εμβαδού 13,70 ΚΜ2, την μοναδική ακάλυπτη του Αχελώου ποταμού, που εφάπτεται των ορίων του Δήμου μας. Ήδη, το έτερο τμήμα του ποταμού που εφάπτεται των ορίων μας , προγραμματίζεται να καλυφθεί με το υπό κατασκευή έργο του φράγματος Συκιάς.
– Το φράγμα αποκόπτει την ελεύθερη επικοινωνία μεταξύ των αντίπερα όχθεων του ποταμού και στέκεται εμπόδιο, ειδικά την μετακίνηση της πλούσιας πανίδας της περιοχής .

– Στη Μελέτη αναφέρεται ρητά, ότι «… από την κατασκευή του έργου και ειδικότερα από τη δημιουργία του ταμιευτήρα θα κατακλυστούν:
• Τα αρχαιολογικά λείψανα Μεσόπυργου
• Η γέφυρα Καμάρα στο Μονόξυλο
• Η χειροκίνητη τροχαλία Μεσόπυργου-Πράβας
• Η χειροκίνητη τροχαλία Δίλοφου-Βατηρής»