Ο Βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής Χρήστος Γκόκας για τα προβλήματα των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης

Ο Βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, κ. Χρήστος Γκόκας μαζί με Βουλευτές της Κ.Ο του Κινήματος Αλλαγής, κατέθεσαν Ερώτηση σχετικά με τα ανυπέρβλητα προβλήματα που μπορούν να οδηγήσουν μέχρι και στο κλείσιμο του 90% των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) ιδιαίτερα στην Περιφέρεια και τα οποία έχουν δημιουργηθεί μετά την υπογραφή της υπ. αριθμ. πρωτ. 79732/27.07.20 Εγκυκλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, με θέμα «Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)».

Συγκεκριμένα, επισημαίνουν ότι χωρίς καμία προηγούμενη δημόσια διαβούλευση και χωρίς την ενημέρωση των ενδιαφερομένων φορέων, η νέα ρύθμιση θεσπίζει αυστηρότερες προδιαγραφές λειτουργίας των κέντρων κατάρτισης,και μάλιστα εν καιρώ πανδημίας, οι δε προδιαγραφές, πληρούνται κυρίως από λίγους μεγάλους παρόχους Κατάρτισης , που υπάρχουν μόνο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα η συντριπτική πλειοψηφία των υπολοίπων παρόχων κατάρτισης, ήτοι τα μικρομεσαία ΚΔΒΜ της Περιφέρειας, να κινδυνεύουν με κλείσιμο της δραστηριότητάς τους.

Επιπλέον , τονίζουν ότι είναι αδύνατο οι επιχειρήσεις να μπορούν να διατηρούν πέντε σταθερά άτομα διοικητικό προσωπικό, επί πλέον των καθηγητών, ειδικά στις σημερινές συνθήκες της πανδημίας και ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχουν συνέχεια επιδοτούμενα προγράμματα και όταν τα προγράμματα αυτά πληρώνονται με μεγάλη χρονική καθυστέρηση (ένα και δύο χρόνια) και μάλιστα το κάθε ΚΔΒΜ θα πρέπει να έχει καταθέσει την εφορία, να έχει πληρώσει τους καθηγητές, τους υπαλλήλους, το ΙΚΑ, τις διαφημίσεις και όλα τα έξοδα που απαιτεί ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα.

Για τους λόγους αυτούς υπογραμμίζουν την ανάγκη για άμεσες διορθωτικές ενέργειες, μετά και από τη μεγάλη αποτυχία του προγράμματος Voucher Επιστημόνων με τα 600 ευρώ, ώστε να αποφευχθεί το κλείσιμο των μικρομεσαίων Κέντρων κατάρτισης της Περιφέρειας. Επίσης, επισημαίνουν την ανάγκη ύπαρξης ενός εύλογου χρονικού διαστήματος προσαρμογής των παρόχων κατάρτισης στις νέες προδιαγραφές, με σκοπό τη διασφάλιση της διαφάνειας και της ποιοτικής εκπαίδευσης σε δομές σε ολόκληρη τη χώρα, και όχι μόνο σε λίγες δομές στα μεγάλα αστικά κέντρα .

Προτεινόμενα για εσάς