Ο Δικηγορικός Σύλλογος Άρτας για τις αγωγές του «ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ»

Εκφράζει τις βαθύτατες ανησυχίες του –ανατροπή υφισταμένης κατάστασης δεκαετιών

Σχετικά με τις αγωγές από το «ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ» σε ιδιοκτήτες οικοπέδων και οικιών πέριξ του Στρατοπέδου ΒΕΡΣΗ, εξέδωσε ανακοίνωση ο Δικηγορικός Σύλλογος Άρτας που αναφέρει:
«Όπως έγινε γνωστό, το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ» (Τ.ΕΘ.Α.), το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και άρα ανήκει στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, έχει ασκήσει τρεις (3) συνολικά αγωγές στο Μονομελές Πρωτοδικείο Άρτας, στρεφόμενες συνολικά κατά 108 φυσικών προσώπων-συμπολιτών μας, καθώς και κατά του Δήμου Αρταίων, αλλά και δανειστριών Τραπεζών. Με τις αγωγές του δε αυτές, ισχυρίζεται ότι ακίνητα ευρισκόμενα κοντά στην ευρύτερη περιοχή του αμυντικού Στρατώνα και που καταχωρήθηκαν στο Εθνικό Κτηματολόγιο υπέρ των καταγραφέντων ιδιωτών, ανήκουν ιδιοκτησιακά στον στρατιωτικό αυτόν φορέα, ως αποτελούσες στο παρελθόν κατεχόμενες στρατιωτικές εκτάσεις, που κατά νόμο ανήκαν αρχικά στο Ελληνικό Δημόσιο και στη συνέχεια (από του έτους 1929) περιήλθαν στην κυριότητα του νομικού τούτου προσώπου.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Άρτας εξετάζοντας το περιεχόμενο των 3 αυτών αγωγών, χωρίς να υπεισέρχεται στις νομικές διατάξεις που επικαλείται το Τ.ΕΘ.Α., και που σε τελική ανάλυση θα κριθούν από τη δικαιοσύνη, εκφράζει τις βαθύτατες ανησυχίες του για την κίνηση αυτή μιας Δημόσιας Αρχής, που επιτελείται ακριβώς λίγο πριν από την οριστικοποίηση των κτηματολογικών εγγραφών. Τούτο δε, καθόσον, κατ’ουσίαν ζητείται η ανατροπή μιας υφισταμένης επί σειρά δεκαετιών πραγματικής κατάστασης, που συνεπάγεται τον εξανδραποδισμό των σημερινών κατόχων των αντίστοιχων ακινήτων, αφού επιπλέον: α).τους οδηγεί σε ατέρμονους δικαστικούς αγώνες, που συνεπάγονται σημαντικό οικονομικό κόστος, β).δεσμεύει υπέρμετρα και πέραν των συνταγματικών προβλέψεων, τις ιδιοκτησίες, μέχρις εκδόσεως αμετακλήτου αποφάσεως, αφού παρεμποδίζεται τόσο η διάθεση, όσο και η αξιοποίησή τους.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει και από το κείμενο των ενλόγω δικογράφων, στην πλειοψηφία, πρόκειται περί ακινήτων, που έχουν οικοδομηθεί, ορισμένων μάλιστα με τη λήψη στεγαστικών δανείων, εξού και η συμμετοχή Τραπεζών στις δίκες αυτές ως εναγομένων.
Για τους λόγους, λοιπόν, αυτούς, ο Δ.Σ. Άρτας, πρωταρχικά δηλώνει ότι δεν μπορεί να μείνει αμέτοχος στο τεράστιο κοινωνικό θέμα, που ανοίγεται και δηλώνει ότι θα παρακολουθεί συνεχώς από κοντά την όλη υπόθεση, οπότε σε συνεργασία με τους πληρεξουσίους δικηγόρους των συμπολιτών μας θα παράσχει κάθε δυνατή νομική υποστήριξη.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Άρτας
ΜΙΧΑΗΛ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ»