Ο Νίκος Μίγδος Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γ. Καραισκάκη

Ο Νίκος Μίγδος θα είναι ο νέος πρόεδρος στο Δημοτικό Συμβούλιο Καραισκάκη που στη σχετική ψηφοφορία συγκέντρωσε την θετική ψήφο όλων των παρόντων δημοτικών συμβούλων.
Παλιός αυτοδιοικητικός ο Νίκος Μίγδος, εκλέγεται επί σειρά ετών Δημοτικός Σύμβουλος ενώ έχει διατελέσει
Πρόεδρος και Κοινοτικός Σύμβουλος της Τοπικής κοινότητας Σκουληκαριάς .