Ο Χρήστος Γκόκας για τον αποκλεισμό ελαιοπαραγωγών από το Μέτρο 21

Ο Βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, κ. Χρήστος Γκόκας, μαζί με Βουλευτές της Κ.Ο. του Κινήματος Αλλαγής, κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Λιβανό, σχετικά με τον αποκλεισμό ελαιοπαραγωγών από το Μέτρο 21 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.
Αρχικά αναφέρουν ότι στα τέλη του 2020 το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στηρίζοντας τους ελαιοπαραγωγούς, χορήγησε μέσω του Μέτρου 21 «Έκτακτη, προσωρινή στήριξη στους γεωργούς των τομέων που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19».

Όπως σημειώνουν οι Βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Προγράμματος, δικαιούχοι ήταν μόνο οι Κατά Κύριο Επάγγελμα Αγρότες (ΚΚΕΑ), με βάση το Μητρώο Αγροτών & Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) όπως αυτό τηρείται στο ΥΠΑΑΤ για τα εισοδήματα του 2019. Ακόμη έπρεπε να είχαν στην κατοχή τους επιλέξιμη προσδιορισθείσα έκταση αγροτεμαχίων με καλλιέργειες ελαιοποιήσιμης ελιάς ή διπλής κατεύθυνσης, όπως προέκυπτε από την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) για το έτος χρήσης 2019.

Επιπλέον επισημαίνουν ότι το εν λόγω Μέτρο δημοσιεύθηκε στις 13 Νοεμβρίου με την ασφυκτική προθεσμία των 10 ημερών, δηλαδή από τις 17 έως τις 27 Νοεμβρίου. Από τις πρώτες μέρες παρατηρήθηκαν έντονα προβλήματα στη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Επίσης, αρκετοί παραγωγοί δεν ενημερώθηκαν και όσοι έλαβαν γνώση, έπρεπε να μεταβούν σε άλλες περιοχές με πρόσβαση στο διαδίκτυο και ορισμένοι από αυτούς έπρεπε να απευθυνθούν σε υπηρεσίες για τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, όπως τα ΚΕΠΠΥΕΛ για τη βεβαίωση ιδιότητας ΚΚΕΑ. Δεν πρέπει, βέβαια να ξεχνάμε ότι όλες οι διαδικασίες λάμβαναν χώρα σε περίοδο απαγορευτικού, λόγω της πανδημίας, περιορισμού των μετακινήσεων και μειωμένου προσωπικού στις υπηρεσίες, λόγω τηλεργασίας.

Το αποτέλεσμα της όλης κατάστασης, όπως τονίζουν, ήταν πολλοί ελαιοπαραγωγοί να αποκλειστούν, επιπλέον και εξαιτίας των γραφειοκρατικών και τεχνικών προβλημάτων που προέκυψαν κατά τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, παρόλο που πληρούσαν όλες τις προϋποθέσεις.
Καταλήγοντας οι Βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής ρωτούν τον αρμόδιο Υπουργό εάν είναι στις προθέσεις του να στηρίξει ουσιαστικά τους ελαιοπαραγωγούς, που τα τελευταία χρόνια μειώθηκε κατά πολύ το εισόδημά τους, λόγω των καιρικών συνθηκών, της μειωμένης τιμής πώλησης του ελαιολάδου και από τη μειωμένη ζήτηση κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Προτεινόμενα για εσάς