Παρέμβαση Στύλιου για τροποποίηση της πρότασης Τσιρογιάννη στο ΕΣΠΑ. ΞΕΝΙΑ όπως… Ξενοδοχείο!

Προσθήκη 20 δωματίων φιλοξενίας
Διατήρηση του χώρου καφετέριας -εστιατορίου
Στα χέρια του Δημάρχου Αρταίων η εξέλιξη της υπόθεσης
Τζένη Ταπραντζή: η επιστολή θα τεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο;

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση με το ΞΕΝΙΑ της Άρτας, μετά από την ηχηρή παρέμβαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Βουλευτή Άρτας Γιώργου Στύλιου, που με επιστολή στην προχθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρταίων, προτείνει μερική τροποποίηση της μελέτης για το Ξενία της Άρτας που ουσιαστικά αλλάζει την προοπτική ανοίγοντας διάπλατα τον δρόμο για να λειτουργήσει ως ξενοδοχείο, ενώ διαβεβαιώνει πως «Λόγω της εµπειρίας µου, της ιδιότητάς µου και της επιστηµονικής µου κατάρτισης, φρονώ και δηλώνω τόσο σε εσάς, όσο και στους Αρτινούς, πως δύναται να τύχει έγκρισης».
Όπως σημειώνει στην επιστολή ο κ. Στύλιος, προτείνει να διατηρηθεί ο υπάρχων γενικός χαρακτήρας του έργου µε την προσθήκη 20 χώρων Φιλοξενίας. Σκοπός της προτεινόµενης αλλαγής είναι η µετατροπή του «Ξενία», σε ένα καινοτόµο κέντρο φιλοξενίας και πολιτισµού, με τις εξής χρήσεις:
• Η προσθήκη 20 χώρων Φιλοξενίας για τους συμμετέχοντας στις Πολιτιστικές
εκδηλώσεις που θα πραγματοποιούνται σε αυτό.
• Η αναδιάταξη/αναπροσαρµογή των πολιτισµικών χώρων που περιλαµβάνουν
µια αίθουσα πολλαπλών πολιτιστικών και άλλων χρήσεων
• Η διατήρηση του χώρου της καφετέριας εστιατορίου.

Η πρόταση Στύλιου

Αναλυτικά η πρόταση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Βουλευτή Άρτας Γιώργου Στύλιου, προς την Δημοτική Αρχή του Δήμου Αρταίων αναφέρει:
« Η αξιοποίηση του «Ξενία» της Άρτας
Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε
Αφουγκραζόμενος την κοινή γνώµη της πόλης µας και το διαρκές αίτηµα για την επαναλειτουργία του εν λόγω εµβληµατικού τοποσήµου της Άρτας επαναδιατυπώνω την πρότασή µου σε συνέχεια της προηγούµενης επιστολής που απηύθυνα προς το Δηµοτικό Συµβούλιο στις 20 Δεκεµβρίου 2022 µε θέµα την αξιοποίηση του «Ξενία». Προτείνοντας την αξιοποίηση του µε πρόσηµο και ρόλο αναπτυξιακό για την περιοχή µας, επανέρχοµαι και σας αποστέλλω εκ νέου την πρόταση µου για την αξιοποίηση του «Ξενία».
Προτείνω να διατηρηθεί ο υπάρχων γενικός χαρακτήρας του έργου µε την προσθήκη 20 χώρων Φιλοξενίας. Μια προσθήκη που και συνάδει µε τον ιστορικό χαρακτήρα του κτηρίου, αλλά και δύναται να καλύψει ουσιαστικές και πρακτικές ανάγκες που προκύπτουν από την λειτουργία του ως πολιτιστικό κέντρο.
Προτείνεται νέος τίτλος του έργου: «Αξιοποίηση του πολιτιστικού κτιρίου-παλαιού ξενοδοχείου Ξενία Άρτας ως ένα πρότυπο και καινοτόμο κέντρο φιλοξενίας και πολιτισμού και αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου του Κάστρου».
Η παραπάνω αλλαγή φρονώ πως τονίζει το πολιτιστικό, κοινωνικό, οικονοµικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα του έργου για την πόλη της Άρτας και την ευρύτερη περιοχή.
Σκοπός της προτεινόµενης αλλαγής είναι η µετατροπή του «Ξενία», σε ένα καινοτόµο κέντρο Φιλοξενίας και πολιτισµού. Για να καταστεί αυτό δυνατό επισυνάπτω αναθεωρηµένο Τεχνικό Δελτίο στο οποίο εµπεριέχονται οι κάτωθι αλλαγές που αφορούν µόvο το Υποέργο 1 και τις χρήσεις που θα έχει το κτήριο:
• Η προσθήκη 20 χώρων Φιλοξενίας για τοικ συµµετέχοντες στις Πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα πραγµατοποιούνται σε αυτό.
• Η αναδιάταξη/αναπροσαρµογή των πολιτισµικών χώρων που περιλαµβάνουν µια αίθουσα πολλαπλών πολιτιστικών και άλλων χρήσεων
• Η διατήρηση του χώρου της καφετέριας εστιατορίου.
Η προτεινόµενη τροποποίηση δεν επηρεάζει τον ήδη εγκεκριμένο προϋπολογισμού του έργου, ούτε συνεπάγεται κάποια αύξησή του. Συγκεκριμένα το ποσοστό συγχρηματοδότησης παραµένει 100% από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020. Επιπλέον, οι
προτεινόµενοι χώροι Φιλοξενίας δεν µμεταβάλλουν τα αποτελέσµατα της µελέτης κόστους οφέλους. Τέλος, δεν επηρεάζονται η συνάφεια του έργου µε τον ειδικό στόχο και τον άξονα προτεραιότητας που έχει ενταχθεί, ούτε και ο δείκτης παρακολούθησής του. Οι ανωτέρω προτεινόµενες αλλαγές περιγράφονται λεπτοµερώς στα τµήµατα Δ – «Στοιχεία Φυσικού Αντικειµένου Πράξης» και Ε – «Σκοπιµότητα Πράξης».
Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, σας επισυνάπτω λεπτοµερές αναθεωρηµένο Τεχνικό Δελτίο, που αποτελεί προϊόν µακράς και ενδελεχούς επεξεργασίας τόσο από εµένα, όσο και από ειδικούς στη διαχείριση χρηµατοδοτούµενων έργων. Λόγω της εµπειρίας µου, της ιδιότητάς µου και της επιστηµονικής µου κατάρτισης, φρονώ και δηλώνω τόσο σε εσάς, όσο και στους Αρτινούς, πως δύναται να τύχει έγκρισης. Οι ενέργειες που απαιτούνται για την υλοποίηση των παραπάνω είναι οι εξής:
1. Η υποβολή εκ µέρους του Δήµου Αρταίων αιτήµατος τροποποίησης του έργου, το οποίο θα τύχει έγκρισης από την αρµόδια διαχειριστική αρχή.
2. Η αναγκαία επικαιροποίηση των µελετών διαρρύθμισης του εσωτερικού χώρου του κτηρίου και µόνο.
Η τελική απόφαση για το αν η πρότασή µου θα εισακουστεί ή όχι παραµένει δική σας. Αναµένοντας την απάντηση σας σε αυτή, θα ήθελα να σηµειώσω πως σε κάθε βήµα και σε κάθε στάδιο, θα είµαι δίπλα σας συµβάλλοντας στην εµπρόθεσµη έκδοση των αποφάσεων.
Με εκτίµηση, Γιώργος Στύλιος

Η πρόταση του Δημάρχου

Η πρόταση του Δημάρχου Αρταίων, εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με τίτλο «Αξιοποίηση του πολιτιστικού κτηρίου Ξενία Άρτας και αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου του Κάστρου».
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 14,7 εκατ. ευρώ (αξία χωρίς ΦΠΑ 11,8 εκατ.). Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Αρταίων. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα οι εργασίες προβλέπεται να αρχίσουν στη 01/08/2022 και να ολοκληρωθούν στις 21/12/2023.
Το έργο θα συμπεριλαμβάνει την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου με τη χρήση έξυπνων συστημάτων διαχείρισης ενέργειας. Παράλληλα προβλέπονται αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες για την αναβάθμιση του κτηρίου Ξενία, διαχείριση απορριμμάτων με σύγχρονα τεχνολογικά συστήματα, προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού ώστε να καταστεί λειτουργικό το κτήριο Ξενία, διαμόρφωση του περιβάλλοντος του κτηρίου και αναβάθμιση των φυτεύσεων του περιβάλλοντος χώρου του Κάστρου. Οι εργασίες εκτός του ακινήτου του Δήμου θα πραγματοποιηθούν με προγραμματική σύμβαση με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας – Υπουργείο Πολιτισμού σε συνέχεια και του αριθμ. 210471/12-5-2022 έγγραφο της ΕΦΑ Άρτας. Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής Κωδικός ΟΠΣ: 5174879 (Κωδ. Απόφασης: 15888) Σελίδα 3 5. Παραδοτέα πράξης: –
Υποέργο 1: Αξιοποίηση του παλαιού ξενοδοχείου Ξενία Άρτας Αξιοποίηση του εγκαταλελειμμένου κτηρίου Ξενία στο Κάστρο της Άρτας εμβαδού 2.183 τμ., περιβάλλοντα χώρο ακινήτου του Δήμου και εργασίες αναβάθμισης περιβάλλοντα χώρου πέρα του ακινήτου του Δήμου που διαχειρίζεται το ΥΠΠΟΑ σύμφωνα με την μελέτη που εγκρίθηκε το Υπουργείο και αφορά την είσοδο του Κάστρου μέχρι το ακίνητο του Δήμου και τμήμα έκτασης πίσω από το κτήριο Ξενία. Το Ξενία μετατρέπεται σε ένα κτήριο πολιτισμού λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της αειφορικής διαχείρισης των πόρων.
Υποέργο 3: Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες για το κτήριο Ξενία Αφορά σε αναγκαίες αρχαιολογικές εργασίες κατά την κατασκευή του κτηρίου Ξενία. Θα υλοποιηθεί με Μνημόνιο Συνεργασίας με το Υπουργείο Πολιτισμού.
Υποέργο 4: Αναβάθμιση περιβάλλοντος χώρου Κάστρου Άρτας Αφορά σε αναγκαίες εργασίες πρασίνου εντός του χώρου του Κάστρου με απομάκρυνση προβληματικών φυτεύσεων, κλαδέματα μεγάλων δένδρων που δεν αφορούν σε απλές εργασίες συντήρησης και νέες φυτεύσεις. Στόχος είναι να καταστεί ο χώρος ασφαλής για τους επισκέπτες αυτού και του κτηρίου Ξενία.
Υποέργο 5: Προμήθεια εξοπλισμού για το κτήριο Ξενία στο Κάστρο Άρτας Αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού για να καταστεί το κτήριο λειτουργικό, όπως έπιπλα, ηλεκτρονικός εξοπλισμός, ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων κλπ

Η αντίδραση της Τζένης Ταπραντζή
Η πρώτη αντίδραση ήλθε από την επικεφαλής της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ Τζένης Ταπραντζή, που σε ανακοίνωσή της ζητά να έλθει το θέμα άμεσα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Στην ανακοίνωση αναφέρει: «Στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο αναγνώστηκε μια επιστολή του κ.Στύλιου (βουλευτή και υφυπουργό της Ν.Δ), που αφορούσε την μετατροπή της μελέτης του ΞΕΝΙΑ της πόλης μας.
Επειδή έχουμε μάθει να λέμε τα “πράγματα” με το όνομα τους, επειδή δεν αρκούμαστε σε επικοινωνιακά “τρυκ”, επειδή οι επιστολές δεν αποτελούν αποφάσεις..
αναρωτιόμαστε:
Η επιστολή θα τεθεί ως θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο;;
Θέλουμε μια ξεκάθαρη δήλωση εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η ειλικρινής ενημέρωση των Αρτινών συνδημοτών μας.. Αναμένουμε..
Για τη Δημοτική Αναγέννηση, Ταπραντζή Τζένη»

Και ο Στάθης Μπαρτζώκας
Ο άνθρωπος που ανακίνησε και παλεύει για την ανατροπή της πρώτης απόφασης του Δημάρχου Αρταίων να μετατραπεί σε χώρο πολιτιστικών δράσεων το ΞΕΝΙΑ και όχι ξενοδοχείο, ο Στάθης Μπαρτζώκας, παρενέβει με ανάρτησή του στην οποία αναφέρει τα εξής:
«Ενημέρωση Αρτινών πολιτών
Εκλογές Οκτώβριος 2023
Η τελευταία ευκαιρία να διασωθεί το ΞΕΝΙΑ Άρτας είναι η πρόταση που έφερε χτες στο ΔΣ ο Υφυπουργός κύριος Στύλιος. Δηλαδή με εγκεκριμένη 100 τοις εκατό χρηματοδότηση προτείνει με μελετημένα τα τεχνικά δελτία την αλλαγή της άδειας βιβλιοθήκης και του ωδείου που έχουμε ιδιόκτητο σε 20 δωμάτια φιλοξενίας. Η αίθουσα πολλαπλών πολιτιστικών χρήσεων παραμένει ως έχει άρα η απαίτηση αυτών που μπλόκαραν το ξενοδοχείο παραμένει άθικτη. Είναι γνωστό ότι ατυχείς χειρισμοί Αρτινών πολιτικών εμπόδισαν την επαναλειτουργία του ΞΕΝΙΑ όπως παλιά. Εάν δεν φέρει το θέμα οργανωμένα στο ΔΣ ο δήμαρχος θα επιβεβαιώσει ότι έκανε υπόγειες συμφωνίες με βουλευτές αντιπάλου κόμματος. Επειδή θα συμμετάσχουμε στις εκλογές του Οκτωβρίου ετοιμάζουμε αποκαλύψεις που θα σοκάρουν την Αρτινή κοινή γνώμη…..».