ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ του Κέντρου Πρόληψης Άρτας για την βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των μαθητών

Κατά το σχολικό έτος 2021-2022 πραγματοποιήθηκαν μια σειρά από δράσεις του Κ.Π.Ν.ΑΡΤΑΣ με τους μαθητές της Α΄/θμιας και της Β΄/θμιαςΕκπαίδευσης για την διαχείριση των συγκρούσεων και την βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των μαθητών καθώς θεωρούνται παράγοντες προστασίας.
Οι παρεμβάσεις υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με τους Δ/ντες των σχολικών μονάδων και τους εκπαιδευτικούς των τμημάτων που πραγματοποιήθηκαν οι παρεμβάσεις, μετά από αντίστοιχα αιτήματα.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΕΖΑΣ
-.Συναντησεις με τους εκπαιδευτικούς(Οκτώβριος –Νοέμβριος 2021)
Στο πλαίσιο της αξιολόγησης της σχολικής μονάδας,στο πεδίο της βελτίωσης των σχέσεων μεταξύ των μαθητών (άξονας 3), υλοποιήθηκαν διαδικτυακές συναντήσεις με τους εκπαιδευτικούς με στόχο την υποστήριξή τους στην εφαρμογή παρεμβάσεων.
Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus με τον τίτλο: «Countmein, teachmeaword» συνεργαστήκαμε στη διαμόρφωση δραστηριοτήτων γνωριμίας.

-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ
Στο δημοτικό σχολείο Ανέζας υλοποιήθηκε το πρόγραμμα το«Το Σπίτι των παιδιών» το οποίο βασίζεται στο αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό για παιδιά δημοτικού το οποίο δημιουργήθηκε από το Κέντρο Πρόληψης «ΠΥΞΙΔΑ».
Ανάπτυξη της παρέμβασης:
1.Ευαισθητοποίηση και στήριξη της εκπαιδευτικού στην εφαρμογή του προγράμματος με τον τίτλο: «Το σπίτι των παιδιών» στους μαθητές.
Στόχος: να βοηθήσει τα παιδιά να αναγνωρίσουν τις αντιλήψεις τους για την επιθετικότητα και να βρουν άλλους τρόπους έκφρασης των συναισθημάτων τους.

– ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΑ
Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας και μετά από αίτημα από την Δ/ντρια και την εκπαιδευτικό υλοποιήθηκε με τους μαθητές της Γ΄τάξης το πρόγραμμα: «Το σπίτι των παιδιών».

-ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
1.«Μιλώντας για την κακοποίηση»(Οκτώβριος- Νοέμβριος 2021)
Στο πλαίσιο της παγκόσμιας ημέρας κακοποίησης πραγματοποιήθηκαν εποπτικές συναντήσεις συνεργασίας για την υλοποίηση του προγράμματος: «Μιλώντας για την κακοποίηση».
Στόχος: να αναγνωρίζουν οι μαθητές τις διάφορες μορφές εκδήλωσης της κακοποίησης, τις συνέπειες της, τα διαφορετικά συναισθήματα και τις αντιδράσεις απέναντι στην κακοποίηση.

-4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΤΑΣ
«Πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας και του εκφοβισμού»(Απρίλιος -Μάιος 2022)
Πραγματοποιήθηκαν με τους μαθητές βιωματικά εργαστήρια με στόχο να μπορέσουν να προσδιορίσουν τις διαφορές μεταξύ της επιθετικής, παθητικής και αποφασιστικής συμπεριφοράς.
Προσπαθήσαμε χρησιμοποιώντας τεχνικές ενεργητικής συμμετοχής να εξασκηθούν στην αποφασιστική συμπεριφορά.
Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση που υπογράφει ο επιστημονικός υπεύθυνος ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ «Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους διευθυντές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς των μαθητών, οι οποίοι μέσα σε μια δύσκολη υγιειονομική συνθήκη συμμετείχαν άμεσα και ενεργά στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των δράσεων για την βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των μαθητών.
Επίσης ευχαριστούμε όλους τους μαθητές για την ενεργή συμμετοχή τους καιτο ενδιαφέρον τους. Τα χαμόγελα και η αισιοδοξία τους μας δείχνουν τη θετική «ματιά» για το μέλλον».