Περικλής Μίγδος: στο "Πράσινο Ταμείο" Τυμπά και Γιαννιώτι !

Χρηματοδοτείται πρόταση του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη από το Πρόγραμμα “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2019 – 2020 ” του Πράσινου Ταμείου για ανάπλαση των κοινόχρηστων χώρων ( πλατείες) των οικισμών : Ζυγός ( Τυμπά ) και Γιαννιώτι !
Πιο συγκεκριμένα εγκρίθηκαν 165.000 ευρώ από το “Πράσινο Ταμείο” για την ανάπλαση των πλατειών στο Τυμπά Διχομοιρίου και Γιαννιώτι Σκουληκαριάς
«Η επιλογή της πρότασης πέραν της κατεύθυνσης για ισόρροπη ανάπτυξη όλων των οικισμών έγινε με βασικό κριτήριο την απόλυτη ετοιμότητα και ωριμότητα του φακέλου καθώς και ότι πληρούσε τις προϋποθέσεις ένταξης του έργου ( ιδιοκτησιακό καθεστώς – συμβόλαια κτλ )
Στην θετική εξέλιξη καταλυτική ήταν η συνδρομή των υπηρεσιών του Δήμου , των ειδικών συνεργατών του Δημάρχου καθώς και το ενδιαφέρον του υφυπουργού Γιώργου Στύλιου !», αναφέρει σε σχετική δήλωσή του.

Προτεινόμενα για εσάς