Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡ­ΓΑ­ΝΗ»

Που έγιναν οι πιο πολλές προσλήψεις τον Ιούνιο

Τα στοιχεία των ροών μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, που δημοσιοποιεί κάθε μήνα το Σύστημα «ΕΡ­ΓΑ­ΝΗ», δείχνουν πως και τον Ιούνιο το πρόσημο ήταν θετικό, αφού πανελλαδικά ανακοινώθηκαν 31.407 νέες θέσεις εργασίας και το πρώτο εξάμηνο του έτους 296.466 θέσεις.
Σύμφωνα με τα στοιχεία από τις νέες προσλήψεις που πραγματοποιήθηκαν, το 48,38 % ήταν θέσεις πλήρους απασχόλησης, το 40,01% ήταν μερικής απασχόλησης, ενώ το 11,65% ήταν εκ περιτροπής.

Στην Ήπειρο
Θετικό ήταν και στην Ήπειρο το ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων τον Ιούνιο με 1.272 νέες θέσεις εργασίας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι περισσότερες προσλήψεις, καταγράφηκαν στους δυο παραθαλάσσιους Νομούς (Πρέβεζας και Θεσπρωτίας) ενώ σε Γιάννενα και Άρτα το πρόσημο ήταν αρνητικό.

Πιο αναλυτικά:
– Στην Π.Ε. Ιωαννίνων οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 3.401, οι αποχωρήσεις σε 3.681, εκ των οποίων 1.286 οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 2.395 καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου (- 280 θέσεις).

– Στην Π.Ε. Άρτας οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 581, οι αποχωρήσεις σε 747, εκ των οποίων 199 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 548 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου (- 166 θέσεις).

– Στην Π.Ε. Θεσπρωτίας οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 1.552, οι αποχωρήσεις σε 897, εκ των οποίων 384 οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 513 καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου (+ 655 θέσεις).

– Στην Π.Ε. Πρέβεζας οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 2.222, οι αποχωρήσεις σε 1.159, εκ των οποίων 333 οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 826 καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου (+ 1.063 θέσεις).

Προτεινόμενα για εσάς